Kaimuose renovuojamos parduotuvės

Uk­mer­gės ra­jo­no var­to­to­jų ko­o­pe­ra­ty­vas tę­sia sa­vo par­duo­tu­vių re­mon­to „ma­ra­to­ną“. Šiuo me­tu dar­bai vyks­ta Va­lų ir Vep­rių par­duo­tu­vė­se.

 

Uk­mer­gės ra­jo­no var­to­to­jų ko­o­pe­ra­ty­vo di­rek­to­rė An­ge­lė An­dri­ko­nie­nė sa­ko, kad ima­ma­si tų par­duo­tu­vių re­mon­to, ku­rios la­biau­siai at­si­lie­ka nuo šio laik­me­čio rei­ka­la­vi­mų. Ta­čiau at­krei­pia­mas dė­me­sys ir į ki­tą kri­te­ri­jų – par­duo­tu­vės apy­var­tą.

Me­ti­nė apy­var­ta do­mi­na ko­o­pe­ra­ty­vo ad­mi­nist­ra­ci­ją ne tik fi­nan­si­niu po­žiū­riu, bet ji ro­do ir pre­ky­bos taš­ko rei­ka­lin­gu­mą vie­no­je ar ki­to­je vie­to­je.

A. An­dri­ko­nie­nė sa­ko, kad pa­grin­dą da­lin­tis apy­var­tos di­dė­ji­mo „lau­rais“ tu­ri ir par­da­vė­jos. Mat ben­drau­da­mos su pir­kė­jais, ži­no­da­mos jų po­rei­kius, jos pa­rū­pi­na pa­gei­dau­ja­mų pre­kių. Jų ne­be­ten­ka ieš­ko­ti ki­tur.

Šiuo me­tu re­mon­to dar­bai vyks­ta Va­lų ir Vep­rių ko­o­pe­ra­ty­vo par­duo­tu­vė­se. „Va­luo­se per pas­ta­ruo­sius me­tus apy­var­ta pa­di­din­ta 10 pro­cen­tų. Nu­spren­dė­me, kad tik­rai at­ėjo lai­kas re­mon­tuo­ti šią par­duo­tu­vę. Jos rei­ka­lin­gu­mą kai­mo žmo­nėms ro­do skai­čiai“, – sa­ko di­rek­to­rė.

Va­lų par­duo­tu­vės re­mon­tas ko­o­pe­ra­ty­vui kai­na­vo 40 tūks­tan­čių li­tų. Dar­bai jau ei­na į pa­bai­gą – po po­ros sa­vai­čių lau­kia pa­baig­tu­vės.

Pa­gal šiuo­lai­ki­nius rei­ka­la­vi­mus įreng­tas san­dė­lis, van­den­tie­kio ir ka­na­li­za­ci­jos sis­te­mos. Pa­sta­to vi­dus bus įreng­tas nau­jai – nuo lan­gų, du­rų, sie­nų, grin­dų iki nau­jų švies­tu­vų. Rim­tes­nis iš­orės re­mon­tas lau­kia ne­to­li­mo­je at­ei­ty­je – šį kar­tą bus pa­tvar­ky­tas įė­ji­mas ir už­deng­tas sto­ge­lis virš jo.

Du­ris rug­sė­jo pa­bai­go­je at­vers ir da­žais kve­pian­ti Vep­rių var­to­to­jų ko­o­pe­ra­ty­vo par­duo­tu­vė. Ji taip pat „nu­si­pel­nė“ re­mon­to – me­ti­nė apy­var­ta jo­je šie­met pa­di­dė­jo 7 pro­cen­tais.

So­viet­me­čio lai­kus me­nan­tis pa­sta­tas, ku­ria­me įsi­kū­ru­si par­duo­tu­vė, rim­to re­mon­to nė­ra ma­tęs. Pa­sta­tas pri­klau­so dviem šei­mi­nin­kams. Ka­dan­gi ko­o­pe­ra­ty­vo par­duo­tu­vė – pir­ma­me aukš­te, re­no­va­ci­jos lau­kia tik ši da­lis.

Čia bus re­mon­tuo­ja­mas san­dė­lis, įreng­ta ta­ros plo­vyk­la, su­tvar­ky­tas sa­ni­ta­ri­nis maz­gas. Dar­buo­to­jams bus įreng­tas po­il­sio kam­ba­rys.

Šios par­duo­tu­vės re­mon­tui at­sei­kė­ta 100 tūks­tan­čių li­tų. Abi par­duo­tu­ves re­mon­tuo­ja UAB „Bal­tuk­mės sta­ty­ba“.

Anot A. An­dri­ko­nie­nės, da­bar sten­gia­ma­si kuo ma­žiau ne­pa­to­gu­mų su­kel­ti pir­kė­jams. Įren­gia­ma at­skir­ta nuo re­mon­tuo­ja­mos erd­vės vie­ta, ku­rio­je vyks­ta pre­ky­ba.

Di­rek­to­rė sa­ko, kad kai­mo par­duo­tu­vės ko­o­pe­ra­ty­vo val­dy­bos dė­me­sio cen­tre – nuo 2006 me­tų. Nuo ta­da su­re­mon­tuo­tos 25 kai­mo vie­to­vė­se esan­čios par­duo­tu­vės.

Šie­met še­šio­se kai­mo pre­ky­bos vie­to­se ke­ti­na­ma įreng­ti gra­nu­li­nes kros­ne­les. Eko­lo­giš­ku bio­ku­ru šil­dy­sis Del­tu­vos, Pa­bais­ko, Pet­ro­nių, Tul­pia­kie­mio, Vep­rių ir Krikš­tė­nų par­duo­tu­vės.

Į nau­jo­viš­kas šil­dy­mo sis­te­mas in­ves­tuo­ta so­li­di su­ma – vie­nos gra­nu­li­nės šil­dy­mo kros­ne­lės kai­na – 19 tūks­tan­čių li­tų.

De­ja, ten­den­cin­gai kren­tant me­ti­nės apy­var­tos ro­dik­liams, kai ku­rias par­duo­tu­ves ten­ka už­da­ry­ti. A. An­dri­ko­nie­nė pa­sa­ko­ja, kad taip nu­ti­ko, jog pri­si­ė­jo at­si­sa­ky­ti Mie­gu­čiuo­se esan­čios par­duo­tu­vės.

Tie­sa, dar esa­ma vil­ties, kad si­tu­a­ci­ja šio­se apy­lin­kė­se pa­si­tai­sys – ne­sku­ba­ma nei pa­sta­to par­duo­ti, nei vit­ri­nų iš­mon­tuo­ti.

Autorė: Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų