Ketina stabdyti parduotuvių veiklą

Dėl au­gan­čių ben­dro­vės „Bau­hof LT“ nuos­to­lių ant plau­ko pa­ki­bo jos val­do­mų pre­ky­bos cen­trų li­ki­mas. So­do, sta­ty­bi­nė­mis bei ki­to­mis pre­kė­mis pre­kiau­jan­čios par­duo­tu­vės grei­čiau­siai ne­be­liks ir Uk­mer­gė­je.

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Pre­ky­bos cen­tras „Bau­hof“ ga­li bū­ti už­da­ry­tas.


 

UAB „Bau­hof LT“ yra ant­ri­nė „Bau­hof Group AS“ ben­dro­vė Lie­tu­vo­je. Vil­niaus apy­gar­dos teis­mui pra­ėju­sią sa­vai­tę ji pa­tei­kė pra­šy­mą dėl įmo­nės re­struk­tū­ri­za­vi­mo. Ši­taip sie­kia­ma su­tvar­ky­ti įmo­nės sko­las ir iš­veng­ti ban­kro­to.

Re­gist­rų cen­trui pa­teik­tos ata­skai­tos duo­me­nys ro­do, jog pas­ta­rai­siais me­tais įmo­nė skai­čia­vo nuos­to­lius. 2012 m. jie sie­kė 7,973 mln. Lt, o 2011 m. – 10,118 mln. Lt. Šie­met įmo­nė pla­nuo­ja gau­ti 74,8 mln. Lt pa­ja­mų ir tu­rė­ti 7,9 mln. Lt nuos­to­lį.

Lie­tu­vo­je yra pen­kios „Bau­hof“ par­duo­tu­vės – Klai­pė­do­je, Šiau­liuo­se, Pa­ne­vė­žy­je, Aly­tu­je ir Uk­mer­gė­je. Įmo­nės va­do­vai ne­sle­pia nu­spren­dę, jog dėl to­kios fi­nan­si­nės si­tu­a­ci­jos tęs­ti ver­slą su pen­kio­mis par­duo­tu­vė­mis ir esa­mu ver­slo mo­de­liu Lie­tu­vo­je ne­bū­tų tva­rus spren­di­mas.

Ga­li­mas per­mai­nas šio­je par­duo­tu­vė­je Uk­mer­gė­je kol kas iš­duo­da tik di­de­li jau ke­lin­ta die­na čia vyks­tan­tys iš­par­da­vi­mai. Duks­ty­nos kai­me įsi­kū­ru­sio pre­ky­bos cen­tro di­rek­to­rius Vik­to­ras Grit­kus ti­ki­no kol kas ne­ži­nan­tis, ko­kių po­ky­čių ti­kė­tis.

„Yra pra­dė­tas re­struk­tū­ri­za­ci­jos pro­ce­sas, to­dėl ne­ži­nia, kaip vis­kas pa­si­suks. Taip nu­ta­rė pa­si­kei­tę ben­dro­vės ak­ci­nin­kai, ku­rie nu­spren­dė pa­si­tik­rin­ti, ar ver­ta dirb­ti Lie­tu­vo­je. Tuo la­biau, kad į plėt­rą Lie­tu­vo­je bu­vo pa­da­ry­ta 19 mln. eu­rų in­ves­ti­ci­ja, ku­ri ne­at­si­pir­ko“, – sa­kė jis.

Kas lau­kia pre­ky­bos cen­trų, tarp jų – ir mū­siš­kio, pa­aiš­kės, kai teis­mas iš­nag­ri­nės by­lą.   

„Bau­hof“ Uk­mer­gė­je bu­vo ati­da­ry­tas prieš pen­ke­rius me­tus. Anot V. Grit­kaus, šiuo me­tu ja­me dir­ba per dvi­de­šimt žmo­nių. 

Vi­sai ki­to­kia „Bau­hof“ pri­klau­san­čių par­duo­tu­vių pa­dė­tis Es­ti­jo­je. Čia jų yra dvy­li­ka, at­ei­nan­čiais me­tais kom­pa­ni­ja pla­nuo­ja ati­da­ry­ti dar 5–7 nau­jas par­duo­tu­ves. Skel­bia­ma, jog vi­sa su­ma, iki šiol in­ves­tuo­ta Lie­tu­vo­je, yra nu­ra­šy­ta, ir nuos­to­liai ar Lie­tu­vos pa­da­li­nio re­struk­tū­ri­za­vi­mas ne­pa­veiks kom­pa­ni­jos Es­ti­jo­je re­zul­ta­tų.

Autorė: Vai­do­tė ŠANTARIENĖ 

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų