Konferencijos objektas – alternatyvioji energetika

Al­ter­na­ty­vio­ji ener­ge­ti­ka, jos pa­nau­do­ji­mo ga­li­my­bės ši­lu­mos ūky­je – vie­nas pa­grin­di­nių nū­die­nos ver­slo ak­cen­tų. 

 

 

Au­to­rės nuotr. Pa­ro­dos da­ly­viai ben­dra­vo su ra­jo­no įmo­nių at­sto­vais.


 

 

 At­vy­ku­sie­ji į sa­vait­ga­lį mies­to cen­tre šur­mu­liavusią An­ge­lų sar­gų mu­gę ga­lė­jo ap­lan­ky­ti ir pa­ro­dą, ku­rio­je sa­vo veik­lą ir ga­mi­na­mą pro­duk­ci­ją pri­sta­tė ver­slo įmo­nės. Ga­min­to­jai ne tik reklamavo savo įmones, bet ir ak­cen­ta­vo bio­ku­ro bei ki­tų al­ter­na­ty­vių ener­gi­jos iš­tek­lių pa­nau­do­ji­mą.

Bu­vo su­reng­ta tarp­tau­ti­nė kon­fe­ren­ci­ja „At­si­nau­ji­nan­ti  ener­gi­ja, at­si­nau­ji­nan­tys ry­šiai“. Ji vy­ko Uk­mer­gės kul­tū­ros cen­tro sa­lė­je.

Kon­fe­ren­ci­ja su­reng­ta vyk­dant Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ir Veng­ri­jos mies­to Kis­kun­maj­sa, su ku­riuo esa­me pa­si­ra­šę ben­dra­dar­bia­vi­mo su­tar­tį, projektą. Ren­gi­nio or­ga­ni­za­to­rius – Vil­niaus pre­ky­bos, pra­mo­nės ir ama­tų rū­mų Uk­mer­gės fi­lia­las.

Ra­jo­no me­ras Vy­das Pa­knys pa­si­džiau­gė or­ga­ni­za­to­rių bei da­ly­vių en­tu­ziaz­mu ne tik plė­to­ti ver­slą, bet ir ieš­ko­ti šiuo­lai­ki­nės ener­ge­ti­kos pa­nau­do­ji­mo bū­dų.

Vil­niaus pre­ky­bos, pra­mo­nės ir ama­tų rū­mų pre­zi­den­tas Vac­lo­vas Kon­traus­kas pa­brė­žė, kad su­reng­ta kon­fe­ren­ci­ja at­spin­di šiuo­lai­ki­nio ver­slo sie­kia­my­bę kuo efek­ty­viau iš­nau­do­ti al­ter­na­ty­vi­ą­ją ener­ge­ti­ką.

Su­si­rin­ku­sie­ji iš­klau­sė pra­ne­ši­mus apie al­ter­na­ty­vio­sios ener­ge­ti­kos pa­nau­do­ji­mą ši­lu­mos ūky­je, at­si­nau­ji­nan­čių ener­gi­jos iš­tek­lių pa­nau­do­ji­mo po­ten­cia­lą mū­sų ra­jo­ne.

Sa­vo pro­duk­ci­ją de­monst­ra­vo bei apie sa­vo įmo­nes pa­sa­ko­jo uk­mer­giš­kiai bei ap­lin­ki­nių ra­jo­nų ver­sli­nin­kai.

Lan­ky­to­jai ga­lė­jo su­si­pa­žin­ti su UAB „Ro­ris“, UAB „Sys­te­mair“, UAB „Auk­mer­gės bal­dai“, UAB „Stat­ve­ta“, UAB „Ume­ga“, UAB „Al­ter­na­ty­vio­ji ener­gi­ja“, UAB „Uk­mer­gės duo­na“, UAB „Kip­ri­dė“, UAB „Be­tu­la“, AB „Ro­kiš­kio sū­ris“ Uk­mer­gės pie­ni­nės fi­lia­lo ga­mi­na­ma pro­duk­ci­ja. Sten­dą pa­ro­do­je įsi­ren­gė ir Uk­mer­gės tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­la.

Su pa­ro­dos eks­po­na­tais su­si­pa­ži­no ir kon­fe­ren­ci­jo­je da­ly­va­vo at­sto­vai iš Ru­mu­ni­jos, Ser­bi­jos, Veng­ri­jos, Vo­kie­ti­jos, Len­ki­jos ir mū­sų ša­lies mies­tų.

Da­ly­viai ap­si­lan­kė ir kai ku­rio­se mū­sų ra­jo­no įmo­nė­se, do­mė­jo­si jų veik­la ir al­ter­na­ty­vio­sios ener­ge­ti­kos pa­nau­do­ji­mu plė­to­jant ver­slą.

Su­si­rin­ku­siuo­sius links­mi­no Uk­mer­gės me­no mo­kyk­los bei Uk­mer­gės tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­los mu­zi­kan­tai ir šokėjai.

Autorė: Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų