Konkurse sulaukta dviejų pasiūlymų

Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė ne­se­niai pa­skel­bė be­šei­mi­nin­kių gy­vū­nų gau­dy­mo ir prie­žiū­ros pa­slau­gos pir­ki­mo kon­kur­są. Ket­vir­ta­die­nį bu­vo at­plė­ši pa­teik­ti pa­siū­ly­mai. Jų su­lauk­ta dvie­jų – abie­jų iš Uk­mer­gės ver­slo sub­jek­tų.

 

 

To­liau bus ver­ti­na­ma da­ly­vių kva­li­fi­ka­ci­ja, o nu­ga­lė­to­jas tu­rė­tų pa­aiš­kė­ti ki­tą sa­vai­tę.

Nuo pra­ėju­sių me­tų šią pa­slau­gą tei­kia UAB Uk­mer­gės bu­tų ūkis. Įmo­nės dar­buo­to­jai rū­pi­na­si, kad gat­vė­se ne­bū­tų val­ka­tau­jan­čių na­mi­nių gy­vū­nų – gau­do ke­tur­ko­jus ir juos „ap­gy­ven­di­na“ Krikš­tė­nuo­se esan­čio­je prie­glau­do­je.

Su­tar­tis su Bu­tų ūkiu ei­na į pa­bai­gą. Nors nu­ma­ty­ta ga­li­my­bė pra­tęs­ti ją dar me­tams, sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja nu­spren­dė skelb­ti nau­ją kon­kur­są – ti­ki­ma­si, kad to­kiu bū­du pa­slau­gą pa­vyks nu­si­pirk­ti kuo pi­giau.

Per­nai jos at­li­ki­mui me­tams bu­vo skir­ta 50 tūks­tan­čių li­tų. Šių lė­šų ne­pa­ka­ko ir iš­lai­dos ge­ro­kai iš­au­go. Šių­me­ti­nia­me biu­dže­te nu­ma­ty­ta 85 tūks­tan­čiai li­tų.

Kon­kur­so lai­mė­to­jas įsi­pa­rei­go­ja gau­dy­ti val­ka­tau­jan­čius gy­vū­nus ir juos trans­por­tuo­ti į prie­glau­dos ka­ran­ti­na­vi­mo pa­tal­pas. Ten ap­žiū­rė­ti juos pri­va­lo ve­te­ri­na­ri­jos gy­dy­to­jas. Jei rei­kia – su­teik­ti pir­mą­ją ve­te­ri­na­ri­nę pa­gal­bą, skir­ti gy­dy­mą. Vi­si gy­vū­nai tu­ri bū­ti re­gist­ruo­ja­mi, įra­šo­ma apie at­lik­tas prie­mo­nes.

Ope­ra­to­rius taip pat įsi­pa­rei­go­ja nuo­lat ma­žin­ti prie­glau­dos gy­ven­to­jų skai­čių, ieš­kant jiems nau­jų­jų šei­mi­nin­kų.

Eu­ta­na­zi­ja tai­ko­ma tik ne­pa­gy­do­mai ser­gan­tiems, ken­čian­tiems skaus­mą, nu­se­nu­siems, ag­re­sy­viems gy­vū­nams ir tiems, ku­riems per 30 die­nų ne­pa­vyks­ta su­ras­ti nau­jų šei­mi­nin­kų ar­ba jų ne­pa­ima glo­bo­ti vi­suo­me­ni­nės or­ga­ni­za­ci­jos. Jei jau jos pri­rei­kia, tai ga­li at­lik­ti tik ve­te­ri­na­ri­jos gy­dy­to­jas, tu­rin­tis ga­lio­jan­čią ve­te­ri­na­ri­jos prak­ti­kos li­cen­ci­ją.

Taip pat į pa­rei­gų są­ra­šą įei­na ir gy­vū­nų gai­še­nų mies­to gat­vė­se su­rin­ki­mas, jų lai­ky­mas ir per­da­vi­mas uti­li­za­vi­mui.

UŽ inf.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų