Naujutėlaičiai autobusai atriedės į Ukmergę

UAB Uk­mer­gės au­to­bu­sų par­kas pa­gal Kli­ma­to kai­tos spe­cia­li­ą­ją pro­gra­mą gaus še­šis nau­jus au­to­bu­sus. Ta­čiau įmo­nės lau­kia ir įsi­pa­rei­go­ji­mai – įreng­ti spe­cia­lią su­spaus­tų gam­ti­nių du­jų de­ga­li­nę. Tai įmo­nei – pa­pil­do­mos in­ves­ti­ci­jos.

 

Gedimino Nemunaičio nuotr. Ukmergiškių laukia nauji autobusai.


 

Jau pa­aiš­kė­jo, kad pa­gal Kli­ma­to kai­tos spe­cia­li­ą­ją pro­gra­mą „Ma­žai tar­šių mies­to au­to­bu­sų kei­ti­mas, at­nau­ji­nant au­to­bu­sų par­ko trans­por­to prie­mo­nes“ de­vy­nioms ša­lies trans­por­to įmo­nėms bus iš­da­lin­ti 93 au­to­bu­sai. Tarp jų – ir šio­je pro­gra­mo­je da­ly­vau­jan­ti įmo­nė UAB Uk­mer­gės au­to­bu­sų par­kas.

Dar 2011 me­tų ru­de­nį ra­jo­no ta­ry­ba pri­ta­rė da­ly­va­vi­mui pro­gra­mo­je ir su­spaus­tų du­jų de­ga­li­nės sta­ty­bai. Pa­gal pro­gra­mo­je iš­kel­tus rei­ka­la­vi­mus vi­si pa­ra­mos ga­vė­jai, gau­sian­tys au­to­bu­sus, įsi­pa­rei­go­ja bū­ti įsi­ren­gę su­spaus­tų gam­ti­nių du­jų de­ga­li­nes. Ki­tu at­ve­ju ne­bū­tų iš­pil­dy­tos pa­ra­mos są­ly­gos ir au­to­bu­sai jiems ne­bū­tų ski­ria­mi.

Uk­mer­gės au­to­bu­sų par­kui skir­ti pen­ki nau­ji su­spaus­to­mis gam­ti­nė­mis du­jo­mis va­ro­mi au­to­bu­sai ir vie­nas hib­ri­di­nis – su­spaus­to­mis gam­ti­nė­mis du­jo­mis ir elek­tra va­ro­mas – au­to­bu­sas.

Uk­mer­gės au­to­bu­sų par­ko pa­teik­to­je ir ta­ry­bos pa­tvir­tin­to­je pa­raiš­ko­je bu­vo pra­šo­ma su­teik­ti 7 mi­li­jo­nų li­tų pa­ra­mą.

UAB Uk­mer­gės au­to­bu­sų par­ko di­rek­to­rius Al­fon­sas Pra­bi­šas sa­ko, kad jų įmo­nė su­tar­tį ke­ti­na pa­si­ra­šy­ti iki rug­sė­jo pra­džios. Ga­min­to­jai vi­sus au­to­bu­sus įsi­pa­rei­go­jo pri­sta­ty­ti ne vė­liau kaip per me­tus po su­tar­ties pa­si­ra­šy­mo.

Vi­siems pro­gra­mos da­ly­viams bus pa­ga­min­ti is­pa­niš­ki „Cast­ro­sua Ci­ty Ver­sus CNG“ au­to­bu­sai. Be to, vi­si ve­žė­jai gaus po vie­ną „Cast­ro­sua Tem­pus Hyb­rid CNG“ au­to­bu­są.

Kad au­to­bu­sai at­rie­dės į Uk­mer­gę pir­mai­siais mė­ne­siais po su­tar­ties pa­si­ra­šy­mo, įmo­nės va­do­vas ne­si­ti­ki. Mat pir­miau­sia trans­por­to prie­mo­nės ža­da­mos toms įmo­nėms, ku­rios jau tu­ri įsi­ren­gu­sios spe­cia­lias su­spaus­tų gam­ti­nių du­jų de­ga­li­nes.

A. Pra­bi­šas pa­sa­ko­jo, jog vi­si pro­jek­to da­ly­viai ap­ta­rė su­tar­ties pro­jek­to de­ri­ni­mą su tie­kė­ju bei au­to­bu­sų pri­sta­ty­mo gra­fi­kus.

Rem­da­ma­si šiuo gra­fi­ku, ben­dro­vė pla­nuos spe­cia­lios pro­gra­mo­je nu­ma­ty­tos są­ly­gos įgy­ven­di­ni­mą – su­spaus­tų gam­ti­nių du­jų de­ga­li­nės sta­ty­bą.

Per­nai lie­pą ga­vus ra­jo­no ta­ry­bos pri­ta­ri­mą, pa­si­ra­šy­ta jung­ti­nė su­tar­tis tarp Uk­mer­gės au­to­bu­sų par­ko ir UAB „SG Du­jos“ dėl de­ga­li­nės sta­ty­bos. Ma­no­ma, kad ji bus įreng­ta iki va­sa­rio mė­ne­sio.

Kol ne­su­da­ry­ta de­ga­li­nės sta­ty­bos są­ma­ta, A. Pra­bi­šas tei­gia dar ne­ži­nąs, kiek tai kai­nuos įmo­nei. Ar dėl pa­pil­do­mų įmo­nės iš­lai­dų pa­brangs au­to­bu­sų bi­lie­tai?

Nors di­rek­to­rius sa­ko, kad apie tai kal­bė­ti dar anks­to­ka, šio va­rian­to ne­at­me­tė.

Uk­mer­gės au­to­bu­sų par­kas šiuo me­tu tu­ri apie 40 au­to­bu­sų. Ta­čiau mies­to gat­vė­mis ir ra­jo­no ke­liais va­ži­nė­ja ne vi­si. Kai ku­rie iš jų jau lau­kia nu­ra­šy­mo.

Se­niau­sia prie­mies­čio marš­ru­tais dar te­be­rie­dan­ti trans­por­to prie­mo­nė – 1977 me­tais pa­ga­min­tas au­to­bu­sas.

Autorė: Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Saugos kodas
Atnaujinti

Kuponas Ukmergės žinios

Veterinarijos klinika

Pridavimas

Vilkmerge restoranas

Ar ketinate balsuoti II rinkimų ture?
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

sale

Telefonai Ukmergė

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų