Norėtų prailginti kiaušinių galiojimo terminą

Daž­niau­sia ES vals­ty­bė­se už­fik­suo­ja­mų ūmių žar­ny­no in­fek­ci­nių su­sir­gi­mų prie­žas­ti­mi bū­na bak­te­ri­jos sal­mo­nel­la en­te­ri­ti­dis, o vie­nas pa­grin­di­nių už­kra­to šal­ti­nių – kiau­ši­niai. Dau­ge­ly­je ES vals­ty­bių dėl įgy­ven­di­na­mų sal­mo­ne­lio­zės kon­tro­lės pro­gra­mų...

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Vie­nas pa­grin­di­nių už­kra­to šal­ti­nių – kiau­ši­niai.


 

...ir viš­tų de­dek­lių pul­kų ma­ži­ni­mo su­sir­gi­mų sal­mo­ne­lio­ze per pas­ta­ruo­sius me­tus su­ma­žė­jo, to­dėl įvai­rių ša­lių kiau­ši­nių ga­min­to­jai iš­kė­lė ini­cia­ty­vą pra­il­gin­ti šių pro­duk­tų tin­ka­mu­mo var­to­ti ter­mi­ną. Apie tai in­for­muo­ja Vals­ty­bi­nė mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­ba.

At­lik­da­mi ver­ti­ni­mą, Eu­ro­pos mais­to sau­gos tar­ny­bos Bio­lo­gi­nių pa­vo­jų spe­cia­lis­tų gru­pės na­riai iš­ty­rė val­go­mų ar de­da­mų į pa­tie­ka­lus kiau­ši­nių var­to­ji­mo pa­sek­mes įvai­riais jų tin­ka­mu­mo var­to­ti lai­ko­tar­pio mo­men­tais. Eks­per­tų nuo­mo­ne, nu­ro­dy­ta šių pro­duk­tų tin­ka­mu­mo var­to­ti da­ta yra ri­bi­nis lai­ko­tar­pis, per ku­rį kiau­ši­niai iš­lai­ko sa­vo ge­riau­sią ko­ky­bę, teks­tū­rą ir sko­nį.

Eks­per­tų tei­gi­mu, il­giau lai­kant kiau­ši­nius san­dė­liuo­se, pre­ky­bo­je ar na­mie, ti­ki­my­bė ap­si­krės­ti sal­mo­ne­lė­mis pa­di­dė­ja. Jei šių pro­duk­tų par­da­vi­mo lai­kas bū­tų pra­tę­sia­mas nuo 21 iki 28 die­nos, in­fek­ci­jos ti­ki­my­bė pa­di­dė­tų apie 50 proc. Jei kiau­ši­niai bū­tų lai­ko­mi 42–70 die­nų, ri­zi­ka ap­si­krės­ti iš­aug­tų maž­daug tris kar­tus. Gau­ti pa­na­šūs re­zul­ta­tai ir ti­riant kiau­ši­nių var­to­ji­mą vie­šo­jo mai­ti­ni­mo įmo­nė­se, kur šie pro­duk­tai įsi­gy­ja­mi tie­siai iš did­me­ni­nin­kų, ap­len­kiant par­duo­tu­ves.

Spe­cia­lis­tai pri­ėjo ben­drą iš­va­dą, kad jei kiau­ši­niai vi­du­je yra už­krės­ti sal­mo­ne­lė­mis, tuo­met kuo il­giau jie yra lai­ko­mi, tuo di­des­nį pa­vo­jų ga­li kel­ti vi­suo­me­nės svei­ka­tai. Šiuo me­tu tei­sės ak­tai nu­ma­to, kad mais­ti­nių kiau­ši­nių tin­ka­mu­mo var­to­ti ter­mi­nas yra ne il­ges­nis nei 28 die­nos po kiau­ši­nių pa­dė­ji­mo.

Veiks­min­giau­sias bū­das su­ma­žin­ti bet ko­kią ri­zi­ką bei pra­il­gin­ti pro­duk­tų ga­lio­ji­mą – lai­ky­ti juos šal­dy­tu­ve, ta­čiau pra­ėjus 3 sa­vai­tėms po ga­lio­ji­mo ter­mi­no pa­bai­gos, net ir šal­tai lai­ky­ti pro­duk­tai ke­lia di­des­nį pa­vo­jų už­si­krės­ti. Iš­vir­ti kiau­ši­niai žen­kliai su­ma­ži­na in­fek­ci­jos ri­zi­ką.

Šių me­tų I pus­me­tį bu­vo at­lik­ti 89 kiau­ši­nių ty­ri­mai dėl sal­mo­ne­lių. Vi­si jie nei­gia­mi – sal­mo­ne­lių ne­ras­ta. Per­nai at­lik­ti 127 kiau­ši­nių ty­ri­mai dėl sal­mo­ne­lių, nė vie­na­me mė­gi­ny­je sal­mo­ne­lės ne­bu­vo ap­tik­tos.

Žmo­nės ra­gi­na­mi pirk­ti tik žen­klin­tus kiau­ši­nius (ypač tur­ga­vie­tė­se). Reik­tų at­kreip­ti dė­me­sį į ga­lio­ji­mo da­tą (ga­lio­ji­mo ter­mi­nas – 28 die­nos). Ant per­ka­mų kiau­ši­nių tu­ri bū­ti už­ra­šy­tas kil­mės ša­lies ko­das. Lai­ky­ti kiau­ši­nius rei­kia šal­dy­tu­ve, nu­plau­ti tik prieš var­to­ji­mą, nes nu­plo­vus tik nu­pirk­tus kiau­ši­nius, la­bai su­trum­pė­ja tin­ka­mu­mo var­to­ti ter­mi­nas. Ski­lę ar du­žę kiau­ši­niai ke­lia pa­vo­jų, į juos leng­viau pa­ten­ka įvai­rūs mik­ro­bai, to­dėl juos rei­kia vir­ti ne ma­žiau nei 7 min.

UŽ inf.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Saugos kodas
Atnaujinti

Veterinarijos klinika

Vilkmerge restoranas

Ukmerges siluma

Ukmergėje pastebėta meška, ar dėl to bijosite eiti grybauti?
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

sale

Floros Studija

Telefonai Ukmergė

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Akmenys prabyla

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų