Paukštyną kontroliuos dažniau

Zu­jų paukš­ty­no pro­duk­ci­jo­je ap­ti­kus dau­giau nei ga­li­ma an­ti­mik­ro­bi­nės me­džia­gos, da­lis kiau­ši­nių bu­vo iš­im­ti iš rin­kos ir uti­li­zuo­ti. At­li­kus pa­kar­to­ti­nius ty­ri­mus, nu­sta­ty­ta, kad var­to­ti įmo­nės pro­duk­tus ga­li­ma sau­giai.  

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr.


 

Rug­pjū­čio pra­džio­je „Uk­mer­gės ži­nio­se“ ra­šė­me, jog Del­tu­vos se­niū­ni­jo­je Le­on­po­lio kai­me įsi­kū­ru­sios ben­dro­vės kiau­ši­niuo­se bu­vo ras­tas leis­ti­nas nor­mas vir­ši­jęs an­ti­bio­ti­ko la­za­lo­ci­do kie­kis. Šio an­ti­bio­ti­ko paukš­čiams le­sa­luo­se ski­ria­ma pro­fi­lak­tiš­kai, kad ne­su­sirg­tų kok­ci­dio­ze – jau­noms viš­tai­tėms pa­si­reiš­kian­čia li­ga.

Uk­mer­gės vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos spe­cia­lis­tus to­kie ty­ri­mų re­zul­ta­tai nu­ste­bi­nę. Prie­žas­čių, ko­dėl taip nu­ti­ko, tą­syk ne­ga­lė­ję pa­aiš­kin­ti ir at­sa­kin­gi UAB „Zu­jų paukš­ty­nas“ dar­buo­to­jai.

Pa­kar­to­ti­niam ty­ri­mui į Na­cio­na­li­nį mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos ri­zi­kos ver­ti­ni­mo ins­ti­tu­tą bu­vo iš­siųs­ti ne tik kiau­ši­nių, bet ir paukš­čių pa­ša­rų bei jų prie­dų mė­gi­niai.

„Dar sy­kį pa­im­tas mė­gi­nys, šį kar­tą – ben­dras. Po ty­ri­mų re­zul­ta­tai ge­ri: ir pa­ša­ras, ir jo prie­dai, ir kiau­ši­niai ge­ri“, – pa­aiš­kė­jus at­sa­ky­mui, si­tu­a­ci­ją ko­men­ta­vo mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos vy­riau­sio­ji ve­te­ri­na­ri­jos gy­dy­to­ja ins­pek­to­rė Da­nu­tė Už­ku­rė­ly­tė.

Pa­sak „Zu­jų paukš­ty­no“ di­rek­to­riaus Re­mi­gi­jaus Lau­ri­nai­čio, me­džia­ga, ku­rios li­ku­čių ras­ta pro­duk­ci­jo­je, – ne­kenks­min­ga: „Tai – pa­ša­rų prie­das, nau­do­ja­mas vi­sų paukš­ty­nų, au­gi­nant prie­aug­lį. Per klai­dą jis pa­te­ko į dėsliųjų paukš­čių pa­ša­rus ir vir­ši­jo leis­ti­ną nor­mą. Ši me­džia­ga nė­ra pa­vo­jin­ga.“  

Di­rek­to­rius ti­ki­no, jog ga­li­my­bei pa­na­šiems at­ve­jams pa­si­kar­to­ti at­ei­ty­je ke­lias už­kirs­tas. Tei­gia, kad dėl pla­čiai nu­skam­bė­ju­sio in­ci­den­to įmo­nė per daug ne­nu­ken­tė­ju­si: „Di­de­lių nuos­to­lių ne­pa­ty­rėm, ne toks di­de­lis ir uti­li­zuo­tų kiau­ši­nių kie­kis. Tik bu­vo su­stab­dy­ta pre­ky­ba ir žmo­nės re­a­ga­vo – gal ne taip per­ka, kaip anks­čiau. Ta­čiau iš es­mės par­da­vi­mai tie pa­tys.“

Po pa­kar­to­ti­nių ty­ri­mų ben­dro­vei vėl leis­ta pre­kiau­ti sa­vo pro­duk­ci­ja. Iš rin­kos iš­im­ti kiau­ši­niai uti­li­zuo­ti UAB „Rie­ta­vo ve­te­ri­na­ri­nė sa­ni­ta­ri­ja“.

Ta­čiau šio­je is­to­ri­jo­je į vi­sus klau­si­mus kol kas ne­at­sa­ky­ta.

„Dar ana­li­zuo­sim tą at­ve­jį, kad pa­na­šūs da­ly­kai ne­si­kar­to­tų. No­ri­si vis­ką per­žiū­rė­ti – pa­ša­rus, prie­dus. Kon­tro­lė įmo­nė­je pa­gal kenks­min­gų me­džia­gų li­ku­čių pro­gra­mą tę­sis. Ji per­kel­ta į pa­di­din­tą ri­zi­ką, to­dėl pa­tik­ri­ni­mai bus daž­nes­ni“, – sa­ko D. Už­ku­rė­ly­tė.

Ben­dro­vė­je „Zu­jų paukš­ty­nas“ au­gi­na­ma apie 300 tūkst. dės­lių­jų paukš­čių. Pa­sak jos va­do­vo, įmo­nės pro­duk­ci­ja kiek­vie­ną sa­vai­tę iš­ke­liau­jan­ti į dau­giau kaip tris šim­tus pre­ky­bos vie­tų.

Autorė: Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų