Pa­ti­ki­mu­mo ga­ran­tas – ser­ti­fi­ka­tai

Da­ly­vau­jant pro­jek­tuo­se, už­mez­gant nau­jus part­ne­rys­tės ry­šius įmo­nėms la­bai svar­bu ga­ran­tuo­ti sa­vo pa­ti­ki­mu­mą. Vie­nas iš ga­ran­tų – spe­cia­lūs ser­ti­fi­ka­tai, su­tei­kia­mi ge­ros mo­ku­mo būk­lės įmo­nėms ir stip­riau­siems įmo­nių va­do­vams.

 

To­kius ser­ti­fi­ka­tus su­tei­kia kre­di­tų biu­ras „Cre­di­tin­fo“. Jais jau ga­li di­džiuo­tis ir ne vie­na Uk­mer­gės įmo­nė.

Ser­ti­fi­ka­tus „Stip­riau­si Lie­tu­vo­je 2013“ tu­ri UAB „VTJ“, UAB „Stra­di­va­ri­jai“, UAB „Ris­mus“, UAB „Vi­he­da“, Uk­mer­gės ra­jo­no var­to­to­jų ko­o­pe­ra­ty­vas, UAB „Ar­tra“, UAB „Uk­mer­gės sta­ty­ba“, UAB „Uk­re­ma“, UAB „Sta­ty­bos mon­ta­vi­mo dar­bai“, AB „Vil­kma“.

Ser­ti­fi­ka­tais „Stip­riau­si Lie­tu­vo­je Va­do­vai 2013“ ga­li di­džiuo­tis ir trys Uk­mer­gė­je vei­kian­čių įmo­nių di­rek­to­riai: už­da­ro­sioms ak­ci­nėms ben­dro­vėms „Uk­re­ma“ ir „Sta­ty­bos mon­ta­vi­mo dar­bai“ va­do­vau­jan­tis Val­das Pet­ro­nis, UAB „Vi­he­da“ va­do­vas Vi­ta­li­jus Ma­čiū­ta, UAB „Uk­mer­gės sta­ty­ba“ di­rek­to­rius Ed­mun­das Ka­ra­niaus­kas.

„Stip­riau­si Lie­tu­vo­je“ ir „Stip­riau­si Lie­tu­vo­je Va­do­vai“ – ser­ti­fi­ka­tai, ku­rie pa­tvir­ti­na, kad įmo­nė ir įmo­nės va­do­vas yra pa­ti­ki­mi, lai­ku vyk­do ir yra di­de­lė ti­ki­my­bė, kad vyk­dys sa­vo fi­nan­si­nius įsi­pa­rei­go­ji­mus. Svar­biau­sias ver­ti­ni­mo kri­te­ri­jus su­tei­kiant ser­ti­fi­ka­tus – aukš­tas mo­ku­mo rei­tin­gas, ku­ris pa­ro­do ma­žą prog­no­zuo­ja­mą sta­tis­ti­nę ti­ki­my­bę ne­vyk­dy­ti įsi­pa­rei­go­ji­mų 90 ir dau­giau die­nų per at­ei­nan­čius 12 mė­ne­sių.

Įmo­nei su­tei­kia­mas ser­ti­fi­ka­tas, jei­gu jos prog­no­zuo­ja­ma ti­ki­my­bė vė­luo­ti at­si­skai­ty­ti ne­vir­ši­ja 17 proc.

Klien­tų mo­ku­mą ver­ti­na ko­mer­ci­niai ban­kai, li­zin­go, te­le­ko­mu­ni­ka­ci­jų, var­to­ji­mo kre­di­tų, pre­ky­bos de­ga­lais ir ki­tos įmo­nės.

To­kiu bū­du įmo­nės ser­ti­fi­kuo­ja­mos tre­čius me­tus. Ši pa­slau­ga mo­ka­ma, ta­čiau, pa­sak kre­di­tų biu­ro „Cre­di­tin­fo“ at­sto­vų, jei no­rė­tų nu­si­pirk­ti įmo­nė, ku­rios mo­ku­mo ro­dik­liai pras­ti, jai to pa­da­ry­ti ne­pa­vyk­tų.

Toks ser­ti­fi­ka­tas yra su­lau­kęs ver­slo su­si­do­mė­ji­mo už­sie­nio ša­ly­se ir prak­ti­ko­je nau­do­ja­mas jau se­niai. Pa­vyz­džiui, Suo­mi­jo­je ser­ti­fi­ka­tą, įro­dan­tį įmo­nės pa­ti­ki­mu­mą ir ga­li­my­bes lai­ku vyk­dy­ti įsi­pa­rei­go­ji­mus, tu­ri 7 tūkst. – dau­giau nei de­šim­ta­da­lis vi­sų vei­kian­čių kom­pa­ni­jų.

UŽ inf.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų