Slidžių lazdų gamintojams – nauja gamykla

Pa­ši­lė­je, Pra­mo­nės par­ke įsi­kū­ru­si nor­ve­giš­ko ka­pi­ta­lo įmo­nė UAB „Swix Sport Bal­tic“ ki­tą­met pla­nuo­ja kel­tis į dvi­gu­bai di­des­nes nei da­bar pa­tal­pas. Už­da­ra­jai ak­ci­nei ben­dro­vei „Swix Sport Bal­tic“ pa­tal­pas nuo­mo­jan­ti ir ad­mi­nist­ruo­jan­ti UAB „Uk­mer­gės pra­mo­nės par­kas“...

 

Gedimino Nemunaičio nuotr. Pašilėje bus pastatyta dar viena gamykla.


...Rū­pi­na­si bū­si­mo­mis 5000 kvad­ra­ti­nių met­rų ga­myk­los sta­ty­bo­mis. Tai – dvi­gu­bai di­des­nis plo­tas, nei įmo­nė iš­si­ten­ka da­bar.

Pla­nuo­ja­ma, kad UAB „Swix Sport Bal­tic“ vi­są sa­vo įran­gą į jas per­kels ki­tų me­tų vi­du­ry­je.

UAB „Swix Sport Bal­tic“ šiuo me­tu dir­ba dau­giau nei 40 žmo­nių. Pa­grin­di­nė įmo­nės veik­la – sli­džių laz­dų ga­my­ba.

Šios už­da­ro­sios ak­ci­nės ben­dro­vės di­rek­to­rė Li­na Ja­nu­le­vi­čiū­tė sa­ko, kad Uk­mer­gė­je pa­ga­min­to­mis laz­do­mis re­kor­dų sie­kia net pa­tys gar­siau­si pa­sau­lio spor­ti­nin­kai.

Žie­mą šios laz­dos ke­liaus ir į So­čį – 2014 me­tų žie­mos olim­pi­nes žai­dy­nes.

„Mū­sų pa­ga­min­tas laz­das tik­rai pa­žįs­tu iš kar­to“, – sa­ko įmo­nės va­do­vė.

UAB „Swix Sport Bal­tic“ Uk­mer­gė­je veik­lą pra­dė­jo prieš 7-erius me­tus. Pra­džio­je įmo­nė­je dir­bo 10 žmo­nių.

Va­do­vė pri­si­pa­žįs­ta, kad pra­dė­jus veik­lą taip smar­kiai plės­tis ne­bu­vo pla­nuo­ta. Ta­čiau plėt­ra bu­vo tik­rai įspū­din­ga. Ji ne­li­ko ne­pa­ste­bė­ta. Šiai ben­dro­vei prieš dve­jus me­tus įteik­tas „Ver­slo ži­nių“ „Me­tų ga­ze­lė 2011 m.“ ap­do­va­no­ji­mas.

Iš pra­džių įmo­nė­je ga­min­tos tik aliu­mi­ni­nės, o šiuo me­tu – ir an­glies pluoš­to laz­dos. Vi­sa pro­duk­ci­ja eks­por­tuo­ja­ma į Vo­kie­ti­ją, JAV, Ja­po­ni­ją, Nor­ve­gi­ją, Ka­na­dą, Ru­si­ją bei dau­ge­lį ki­tų pa­sau­lio ša­lių.

Per me­tus Uk­mer­gė­je pa­ga­mi­na­ma 600 000 po­rų sli­džių laz­dų.

Ben­dro­vės apy­var­ta nuo 2,7 mln. li­tų 2007 m. iš­au­go iki 29 mln. per­nai.

Sli­džių laz­dos – in­ven­to­rius, gu­lin­tis anaip­tol ne kiek­vie­no lie­tu­vio ga­ra­že, tad smal­su, pa­gal ką jos ski­ria­si, kaip tin­ka­mai pa­ren­ka­mos.

Įmo­nės di­rek­to­rė pa­sa­koja: kaip ir sli­di­nė­ji­mas yra kal­nų ir ly­gu­mų, taip ir laz­dos yra pri­tai­ky­tos bū­tent to­kiam – kal­nų ir ly­gu­mų čiuo­ži­mui. Dar jos skirs­to­mos pa­gal žmo­gaus ūgį. Yra vy­riš­kų, mo­te­riš­kų ir vai­kiš­kų laz­dų. Ski­ria­si laz­dos pa­gal ant­ga­lius, o tai pri­klau­so nuo snie­go rū­šies.

Iš pir­mo žvilgs­nio at­ro­do, kad laz­da – la­bai pa­pras­tas daik­tas. Ta­čiau tai kar­tu ir aukš­tus rei­ka­la­vi­mus ke­lian­tis in­ven­to­rius, ku­ria­me su­jung­tos ke­lios vi­siš­kai skir­tin­gos me­džia­gos: me­ta­las, plast­ma­sė, teks­ti­lė. Laz­dų tvir­tu­mas, pa­sak di­rek­to­rės, iš­ban­do­mas te­stais, o re­ko­men­da­ci­jas jas ga­mi­nant tei­kia spor­ti­nin­kai.

Ben­dro­vei rei­ka­lin­gos ža­lia­vos at­ke­liau­ja iš la­bai įvai­rių ša­lių – tiek Eu­ro­pos, tiek To­li­mų­jų Ry­tų. Kiek­vie­no prie­do pa­ga­mi­ni­mas trun­ka skir­tin­gą lai­ką. To­dėl itin svar­bu vis­ką su­de­rin­ti, kad ga­lu­ti­nė pre­kė pir­kė­jui vi­sa­da bū­tų pa­sie­kia­ma, nes ki­tu at­ve­ju jie rink­sis kon­ku­ren­tų pre­kę.

Pra­mo­nės par­ke nau­jos ga­myk­los sta­ty­bos pra­si­dės šiais me­tais. Ran­go­vu pa­si­rink­ta UAB „Uk­mer­gės sta­ty­ba“. Su ja jau pa­si­ra­šy­ta su­tar­tis. Pa­sak „Uk­mer­gės sta­ty­bos“ di­rek­to­riaus Ed­mun­do Ka­ra­niaus­ko, dar­bus jie pra­dės šie­met, o baig­ti ke­ti­na iki ki­tų me­tų ge­gu­žės.

Autoė: Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Saugos kodas
Atnaujinti

Veterinarijos klinika

Kasyba

Ukmerges siluma

Vilkmerge restoranas

Ar manote, kad karantinas jau turėtų būti nutrauktas
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

sale

Telefonai Ukmergė

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų