Spausdinti šį puslapį

Nušvito purpurine spalva

Nušvito purpurine spalva Nušvito purpurine spalva

Vi­sa­me pa­sau­ly­je lap­kri­čio 17-ąją mi­ni­ma tarp­tau­ti­nė ne­iš­ne­šio­tų nau­ja­gi­mių die­na pa­žy­mė­ta ir Uk­mer­gė­je.

Tą­dien mies­tų pa­sta­tai nu­švin­ta įžieb­ta pur­pu­ri­ne spal­va. Ši­taip ant­ra­die­nį va­ka­re pa­si­puo­šė „dai­nuo­jan­čiu“ va­di­na­mas ąžuo­las, esan­tis prie Uk­mer­gės kul­tū­ros cen­tro.

Šios ne­iš­ne­šio­tiems nau­ja­gi­miams skir­tos ak­ci­jos ini­cia­to­riai – VšĮ „Ly­de­rių kar­ta“. Prie jos pri­si­dė­jo kul­tū­ros cen­tras, Uk­mer­gės tu­riz­mo ir ver­slo in­for­ma­ci­jos cen­tro di­rek­to­rė Li­na Baub­lie­nė. To­kia ak­ci­ja, pa­sak „Ly­de­rių kar­tos“ di­rek­to­rės Ag­nės Tė­ve­ly­tės-Pet­ro­nie­nės, mū­sų mies­te su­reng­ta ant­rus me­tus.

Pur­pu­ri­ne spal­va ant­ra­die­nį nu­švi­to ša­lies Vy­riau­sy­bės pa­sta­tas, Kau­no ro­tu­šė, Žvė­ry­no til­tas Vil­niu­je, „Lie­tu­vos ener­gi­jos“ biu­ro, Klai­pė­dos sa­vi­val­dy­bės pa­sta­tai.

Skai­čiuo­ja­ma, kad pa­sau­ly­je kas de­šim­tas kū­di­kis gims­ta ne­iš­ne­šio­tas. Lie­tu­vo­je kas­met apie 2 tūkst., ar­ba maž­daug 5–6 proc., vi­sų nau­ja­gi­mių gims­ta pir­ma lai­ko. To­kie ma­žy­liai yra di­džiau­sia vai­kų pa­cien­tų gru­pė pa­sau­ly­je.

Ukmergės naujienos

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Susiję įrašai (pagal žymę)