Ukmergės aktualijos
Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Automobilių duslintuvų ir dujų įrangos remontas, jų naujos ir naudotos detalės. Tel. 8 686 49224


***

 

NUOMOJAME SALĘ. Virtuvė, biliardas, nakvynė (iki 30 žmonių). 6 km nuo Ukmergės. Tel. 8 610 24546, www.laiciubaras.lt

***

Vežu krovinius iki 2,5 t, 1-2 automobilius Lietuvoje ir užsienyje
(tentas 20 kub.m, priekaba iki 2 t, 6 m ilgio).
Perkraustome baldus (yra krovėjai).
Išnuomojame priekabas automobiliams, baldams (su tentu) ir
kitiems kroviniams vežti iki 2 t, 6 m ilgio. Tel. 8 646 30003

 

***

Parduodamas 300 kvadratinių metrų ploto neįrengtas namas 500 metrų nuo Ukmergės ribos į Kauno pusę. Sklypas - 23 arai, netoli upelio. Yra dujos, elektra. Kaina 200 000 litų.

Tel.: 8 686 96494

namas_I

***

 

 

 

 

 

 

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Kiek­vie­na tau­ta ne­ša sa­vo li­ki­mo naš­tą, tu­ri skau­džių is­to­ri­jos eta­pų. Ta­čiau oku­pa­ci­jos ar ge­no­ci­do ka­la­vi­jas ka­bo­jo ne virš kiek­vie­nos. Ma­žam ir tai­kiam mū­sų kraš­tui at­sei­kė­ta su kau­pu – pa­ty­rė­me ir oku­pa­ci­ją, ir ma­si­nį tau­tos nai­ki­ni­mą.

1940 m. bir­že­lio 15 d. pra­si­dė­jo sve­tim­tau­čių in­va­zi­ja – so­vie­tų ka­riuo­me­nė įžen­gė į Lie­tu­vą. Kraš­tą apė­mė ne­ri­mas, pa­že­mi­ni­mas, vi­suo­ti­nė bai­mė. Ir ne vel­tui – grei­tai „bro­liš­kų res­pub­li­kų są­jun­ga“ pa­ro­dė sa­vo tik­rą­ją gri­ma­są – pra­si­dė­jo trė­mi­mai, kan­ki­ni­mai, žu­dy­nės.

Vai­do­tė GRIŠKEVIČIŪTĖ

 

...Ve­ly­kų švie­sos tru­pi­nė­liai te­be­šil­do mū­sų na­mus, sie­las. Šven­tę pri­me­na spal­vin­gos ver­bos, pin­ti­nė­je už­si­li­ko vie­nas ki­tas mar­gu­tis. Sek­ma­die­nį ant sta­lų tu­rė­tų at­si­ras­ti švie­žiai nu­mar­gin­tų...

Šil­ta ir nuo pa­va­sa­rio, ku­ris vis drą­siau pa­kvie­čia mus į sa­vo glė­bį. Ge­ra dėl at­si­gau­nan­čios gam­tos, švie­ses­nių va­ka­rų. Ir nuo­tai­ka ki­ta, ir ūpas im­tis bent men­kiau­sio dar­be­lio di­des­nis.

O tų dar­be­lių po žie­mos – vi­sa gau­sy­bė. Žmo­nės šva­ri­na­si sa­vo kie­mus, tvar­ko­si so­dus ir so­dy­bas. Rū­pi­na­si, kad ap­lin­ka, nu­tir­pu­siam snie­gui pa­li­kus vi­sas šiukš­les, ne­bū­tų pur­vi­na.

UAB "Ukmergės žinios" leidžia du laikraščius:
antradieniais ir penktadieniais

- "Ukmergės žinias",
ketvirtadieniais - savaitraštį "Ukmergė".

Reklamos įkainiai laikraštyje „Ukmergės žinios“ 2017 m.

Redakcijos adresas: P.Cvirkos g.2 , Ukmergė

Reklamos skyriaus tel. (8 340) 52744, el. paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

1 kv. cm reklamos kaina pirmame psl.

antradieniais – 1,10 EUR + PVM

penktadieniais – 1,50 EUR + PVM

**

1 kv. cm reklamos kaina paskutiniame psl.

antradieniais – 0,80 EUR + PVM

penktadieniais – 1,20 EUR + PVM

**

Vidiniuose puslapiuose nespalvota – 0,50 EUR + PVM

Vidiniuose puslapiuose spalvota – 0,60 EUR + PVM


Užuojauta – 6 EUR  

Asmeninė padėka – 6 EUR

Asmeninis sveikinimas – 10 EUR

Sveikinimas ir padėka pirmame puslapyje – 15 EUR

Asmeninis skelbimas – 1 EUR

Smulkaus verslo skelbimas „Paslaugos“ –3 EUR

Nemokami skelbimai 

Asmeniniai skelbimai: „Ieško darbo“, „Rasta“, „Pamesta“, „Dingo“, „Dovanoja“, „Prašo dovanoti“

Nuolaidos 

Kartojant 3 kartus – 10 proc., kartojant 6 kartus – 20 proc.

 

Reklamos agentūroms:  1 kv. cm  vidiniuose puslapiuose nespalvota – 0,55 EUR + PVM

                                          1 kv.cm vidiniuose puslapiuose spalvota  - 0,60 EUR +PVM

Agentūroms taikome 40 proc. nuolaidą.

 

Reklama ar straipsnis mūsų internetiniame tinklalapyje www.ukzinios.lt mėnesiui – nuo 15 EUR + PVM

„Ukmergės žinių“ laikraštis leidžiamas antradieniais (tiražas – 2200) ir penktadieniais (tiražas – 3300).
Bendras puslapio plotas 954,2 kv. cm, 1 skilties plotis – 4,9 cm, 2 skilčių – 10,2 cm, 3 skilčių – 15,4 cm, 4 skilčių – 20,7 cm, 5 skilčių (maksimalus) – 26 cm. Puslapio aukštis – 36,7 cm

 

Reklamos įkainiai savaitraštyje „Ukmergė“

Nemokami asmeniniai skelbimai tel. (8 340) 63663, 8 606 71155, el. paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

1 kv. cm reklamos kaina:

pirmame spalvotame puslapyje – 0,60 EUR + PVM,

paskutiniame spalvotame puslapyje – 0,50 EUR + PVM,

vidiniuose nespalvotuose puslapiuose – 0,30 EUR + PVM.

15 kv. cm skelbimas – 2,00 EUR, 20 kv. cm skelbimas – 3,00 EUR

(įmonėms + PVM), nuolaidos netaikomos.

Asmeniniai skelbimai

Nemokami (iki 10 žodžių): „Parduoda“ (išskyrus parduodamas malkas, nurodant parduodamos prekės kainą), „Perka“, „Keičia“, „Išnuomoja“, „Nori išsinuomoti“, „Dovanoja“, „Prašo dovanoti“, „Dingo“, „Pamesta“, „Rasta“, „Reikalinga“, „Ieško darbo“ (išskyrus teikiamas paslaugas).

Paryškintas asmeninis skelbimas iki 10 žodžių (nenurodant kainos arba norint kartoti skelbimą daugiau kartų) – 0,60 EUR, „Siūlo darbą“ skelbimai – 0,60 EUR.

Nuolaidos

Nuo 3 iki 5 kartų – 10 proc.

Nuo 6 iki 10 kartų – 20 proc.

Nuo 11 ir daugiau – 30 proc.

Reklamos agentūroms 1 kv. cm kaina:

pirmame spalvotame puslapyje – 0,80 EUR + PVM,

paskutiniame spalvotame puslapyje – 0,60 EUR + PVM,

vidiniuose nespalvotuose puslapiuose 0,30 EUR + PVM.

Taikoma 20 proc. nuolaida.

 

Tiražas 3000 egz.

 

 

Į pirmą, antrą, priešpaskutinį ir paskutinį puslapius reklamos maketas turi būti pateiktas iki antradienio 9 val., į vidinius puslapius – iki antradienio 15 val.

Savaitraščio „Ukmergė“ 1 skilties plotis – 4,5 cm, 2 skilčių – 9,3 cm, 3 skilčių – 14 cm, 4 skilčių (maksimalus) – 19 cm. Maksimalus aukštis – 26 cm. Maketą siųsti JPG arba TIFF formatu.

Prenumeruojant laikraščio elektroninę versiją reikia padaryti banko pavedimą, pervedant pinigus už prenumeratą į redakcijos sąskaitą: UAB „Ukmergės žinios“, kodas 183121372, sąskaitos Nr. LT757300010002602283, Swedbank,  arba LT553500010002059323,  EVP International.  Būtina pavedime nurodyti tikslų laikraščio pristatymo adresą ir prenumeratoriaus kontaktinį telefoną!

 

Prenumerata 2019 metams

1 mėn. – 3,50 Eur,  3 mėn. – 10,50 Eur, 6 mėn. – 21,00 Eur

 Pensininkams bei sunkaus ir vidutinio lygio neįgaliesiems:

1 mėn. – 3,43 Eur, 3 mėn.- 10,28 Eur, 6 mėn. – 20,56 Eur,

 

Tik penktadienio numerių:

1 mėn. – 1,80 Eur, 3 mėn. – 5,39 Eur, 6 mėn. – 10,77 Eur,

 

Tik penktadienio numerių pensininkams bei sunkaus ir vidutinio lygio neįgaliesiems:

1 mėn. – 1,75 Eur, 3 mėn. – 5,25 Eur, 6 mėn. – 10,50 Eur,

 


Elektroninės versijos „Ukmergės žinios“ PDF formatu prenumeratos kaina metams - 19 Eur, 1 mėn. 1,70 Eur.

Savaitraščio „Ukmergė“ PDF metams 30 Eur.

Laikraštį užsiprenumeruoti galima:

  • visuose pašto skyriuose, taip pat pašto tinklalapyje www.prenumeruok.lt,
  • „Ukmergės žinių“ redakcijoje (Gedimino g. 34, tel. 63826), Adresas buveinės (P.Cvirkos g. 2), Ukmergė, internetu: reikia padaryti banko pavedimą, pervedant pinigus už prenumeratą į redakcijos sąskaitą:
    UAB „Ukmergės žinios“, kodas 183121372, sąskaitos Nr. LT757300010002602283, Swedbank, AB  arba
    LT553500010002059323,  EVP International  (būtina pavedime nurodyti tikslų laikraščio pristatymo adresą ir prenumeratoriaus kontaktinį telefoną).

„Uk­mer­gės ži­nio­se“ ne­se­niai skel­bė­me, kad nuo nau­jų me­tų grei­to­sios pa­gal­bos me­di­kus iš­si­kvies­ti bus ga­li­ma tik per tar­pi­nin­kus, nes Uk­mer­gės grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos dis­pe­če­ri­nės funk­ci­jas tu­ri per­im­ti Vil­niaus grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos sto­tis.

„Uk­mer­gės po­li­ti­kams – šal­tas du­šas“

(Ne­ri­jus Jasaitis, „Lietuvos žinios“)

„Vienuolyno gatvėje – ne tik gražu, bet ir patogu“

(Li­gi­ta Juodvalkienė)

„Teismų diktofonai dar nepasiekė“

(Li­gi­ta Juodvalkienė)

„Jėgas išbandė Artojų varžybose“

(Li­gi­ta Juodvalkienė)

„Butų ūkis žengia į internetinę erdvę“

(Li­gi­ta Juodvalkienė)

„Griežtinamos baudos melagiams skundikams“

(UŽ informacija)

„Šeimos biudžetą galima išmokti valdyti“

(Li­gi­ta Juodvalkienė)

„Kad autobusai „nevežiotų vėjo“

(Vaidotė Griškevičiūtė)

„Jos di­de­ny­bė in­ves­ti­ci­ja“

(Li­na Sukackienė)

„Ren­gia pa­plū­di­mė­lius“

(UŽ informacija)

„Nė­rė su rū­bais ir ne­be­iš­ki­lo“

(Dai­va Zimblienė, „Lie­tu­vos ry­to“ ko­res­pon­den­tė)

„Siū­lė pa­rei­gū­nui ky­šį“

(PK informacija)

„Pen­ki vai­ruo­to­jai bu­vo ne­blai­vūs“

(PK informacija)

„Nepatiko šviestuvai“

(Li­gi­ta Juodvalkienė)

„Drauge giedojome Lietuvos himną“

(UŽ informacija)

 

 

Ką pasirinkti?

 

 

Rajono savivaldybės Investicijų ir užsienio ryšių

skyrius įgyvendina tęstinį projektą „Maitinimo

įstaigų vadovų kompetencijos tobulinimas

skatinant turizmo plėtrą Ukmergės rajone“.

Jo tikslas – pagerinti rajono maitinimo

įstaigų paslaugų kokybę.

Projekte sutiko dalyvauti:

 

 

 

 

UAB BIG STONE Viešbučio restoranas

„OPTIMA 13 PICA“

„DU BOKALAI“

„Viešnagė“

„Vilkmergė“ restoranas

„Kurėnų užeiga“

Sveikatingumo centras

UAB „Geras skonis“

 

 

 

 

 

Vykdant šį projektą jo rengėjai prašo

visų ukmergiškių pagalbos – kviečia trumpai

atsakyti į klausimą:

 

 

„Kurią iš minėtų maitinimo įstaigų,

atsižvelgiant į maisto ir aptarnavimo

kokybę, Jūs rinktumėtės norėdami papietauti?"

 

 

Savo nuomones prašoma skelbti internetu

www.ukzinios.lt nuomonių skyrelyje.

UKMERGĖS PSPC POLIKLINIKOS GYDYTOJŲ PACIENTŲ PRIĖMIMO GRAFIKAS

2017-11-13

Eil. Nr. Kab.

 

Nr.

Gydytojai Pareigos I II III IV V
   1. 301 J. Šakalys L. e. Poliklinikos vedėjo pareigas 9 – 16 7 – 15 9 – 16 9 – 16 9 – 16
   2. 301 J. Šakalys Šeimos gydytojas 7  – 13 12 – 18 7  – 13 7  – 13 7 – 13
   3. 205 M. Žukauskienė Šeimos gydytoja 13 – 18 7 – 12 13 – 18 7 – 13 7 – 13
   4. 205 M. Žukauskienė Vidaus ligų gydytoja 12 – 15
   5. 209 A. Zaronskienė Šeimos gydytoja 13 – 18 7 – 13 13 – 18 7 – 13 7 – 13
   6. 210 Ž. Dulevičiūtė Šeimos gydytoja 7 – 13 13-18 7 – 13 7 – 13 13-18
   7. 214 S. Vainorienė Šeimos gydytoja 7 – 13 13 – 18 7 – 13 13 – 18 7 – 13
   8. 217 G. Kupcikevičienė Šeimos gydytoja 12 – 18 7 – 13 12 – 18 7 – 13 7 – 13
   9. 302 G. Zaikauskienė Šeimos gydytoja 7  – 13 7 – 13 7  – 13 7  – 13 13 – 18
 10. 303 J. Jockutė Šeimos gydytoja 7  – 13 7 – 13 7 – 13 12 – 18 7 – 13
 11. 304 A. Sirvydis Šeimos gydytojas 7 – 14 7 – 14 7 – 14 12 – 18 7 – 14
 12. 308 G. G. Šaulienė Šeimos gydytoja 7 – 13 13 – 18 7 – 13
 13. 309 E. Šerėnas Šeimos gydytojas 7  – 14 7 – 14 7 – 14 7 – 14 11 – 18
 14. 207 A. Jasaitis Vaikų ligų gydytojas 7 – 12 13 – 18 7 – 12 7 – 12 7 – 12
 15. 215 V. Gelumbauskienė Vaikų ligų gydytoja 8 – 13 9 – 14 13 – 18 8 – 13 9 – 14
 16. 216 R. Jasaitienė Vaikų ligų gydytoja 11 – 16 8 – 13 7 – 12 13 – 18 13 – 18
 17. 310 J. Pranevičienė Gydytoja akušerė – ginekologė 7 – 11.30 7 – 11.30 7 – 11.30 7 – 11.30
 18. 321 V. Kireilienė Gydytoja akušerė – ginekologė 11.30 – 18 8 – 14.30 11.30 – 18 8 – 14.30 8 – 14.30
 19. 211 Chirurgas Gydytojas chirurgas Registratūros nurodytu laiku

UKMERGĖS PSPC GYDYTOJŲ ODONTOLOGŲ

KAB.

 

NR.

GYDYTOJAS ODONTOLOGAS I II III IV V
201 J. KAČINSKIENĖ 700 – 1345

 

 

700  – 1345

 

 

700  – 1345

 

 

700  – 1345

 

 

700  – 1200
202 A. BAKUTIENĖ 830 – 1300 830 – 1230

 

1300  – 1800

830 – 1230

 

1300  – 1800

830 – 1230

 

1300  – 1800

11.10, 11.24 d. ir 12.08,12.15d.

202 V. MATULIENĖ 930 – 1230

 

1300  – 1800

226 A. BAKUTIENĖ 1330  – 1800
226 V. ŽVIKAS 730 – 1400 730 – 1400 730 – 1400
226 I. BUJOKAITĖ 700 – 1230
227 V. PALIUKAITIENĖ 700 – 1230

 

1300  – 1800

700 – 1230

 

1300  – 1800

700 – 1230

 

1300  – 1800

227 R. ČIAPIENĖ 700 – 1230

 

1300  – 1800

700  – 1230 700 – 1230

 

1300  – 1800

700  – 1230
227 I. BUJOKAITĖ 1300  – 1800 700 – 1230

 

1300  – 1800

700 – 1230

 

1300  – 1800

227 V. MATULIENĖ
228 V. VITKAUSKIENĖ 700  – 1230

 

1300  – 1800

700  – 1230

 

1300  – 1800

700  – 1200 700  – 1300
228           G. STEPONAVIČIŪTĖ     1230 – 1800 700  – 1230

 

1300  – 1800

229 RENTGENO KAB. 730 – 1440 730 – 1440 730 – 1440 800 – 1440 730 – 1440

 

Naujoji sąjunga (socialliberalai)

2008 metų Seimo rinkimai
GALIMYBIŲ VISUOMENĖS PROGRAMA


Mieli bičiuliai,

Sukursime visas galimybes kiekvienam žmogui Lietuvoje gyventi ir dirbti europietiškai - 70-80 proc. gyventojų turi būti viduriniojo sluoksnio atstovai.


Mes - už geresnes sąlygas auginti vaikus:

* Padidinsime neapmokestinamą minimumą dirbantiems tėvams už pirmą vaiką iki 100 proc.;

* Užtikrinsime, kad lopšeliuose - darželiuose vaikams netrūktų vietų;

* Įgyvendinsime būsto paskolų programą, kuri užtikrins kiekvienai šeimai galimybę įsigyti būstą.


Mes - už kokybišką išsilavinimą:

* Sugrąžinsime mokytojo ir dėstytojo profesijos prestižą - dvigubai padidinsime jų atlyginimus, užtikrinsime socialines garantijas;

* Sukursime skaidrią ir patikimą brandos egzaminų sistemą;

* Kiekvienas galės pasirinkti mokyklą ir mokymosi programą pagal savo gebėjimus ir profesinę karjerą;

* Už mokslą nemokės akademinių skolų neturintys studentai;

* Plėsime Europos Sąjungoje pripažįstamas e-studijas.

Mes - už geras galimybes kurti verslą:

* Sumažinsime mokesčius naujai įsikūrusioms įmonėms;

* Priėmę mokesčių kodeksą, užtikrinsime verslui mokesčių stabilumą;

* Įgyvendinsime verslo ir valdžios partnerystės bei atsakomybės principus, o verslą kontroliuojančių pareigūnų skaičių sumažinsime per pusę;

* Įgyvendinsime įstatymo nuostatą, kad 10 proc. valstybės užsakymų gautų socialinės (neįgaliųjų) įmonės.

Mes - už sveiką žmogų:

* Sveikatos priežiūros sistema užtikrins ligų prevenciją ir rūpinsis sveika gyvensena;

* Sieksime, kad Lietuvoje netrūktų gydytojų ir slaugytojų;

* Sustabdysime vaistų kainų augimą. 20 proc. atpiginsime kompensuojamuosius vaistus, 30 proc. - skirtus onkologiniams ligoniams.


Mes - už saugų gyvenimą:

* Reikalausime, kad įstatymai būtų vykdomi, o atsakomybė už jų nesilaikymą - neišvengiama;

* Siekdami realiai sumažinti korupciją ir kyšininkavimą, kelsime teisėsaugos institucijų galimybes ir profesionalumo lygį;

* Užbaigę policijos reformą, užtikrinsime nusikaltimų prevenciją ir viešąją tvarką;

* Pastatysime atominę elektrinę.

Mes - už švarią aplinką:

* Renovuosime senus daugiabučius ir 60 proc. sumažinsime išlaidas šildymui;

* Pakeisime kenksmingus žmogui asbestinio šiferio stogus.

Mes - už efektyvų valstybės valdymą:

* Sumažinsime neveiksmingų valstybės institucijų skaičių;

* Pareikalausime valstybės tarnautojų atsakomybės ir atskaitomybės;

* Įdiegsime "vieno langelio" principą visose valstybės ir savivaldybių institucijose.


Naujoji sąjunga (socialliberalai) dirba, kad Lietuva taptų stipria ir turtinga Europos šalimi, kurios:

piliečiai - pasiturintys, išsilavinę, kritiškai mąstantys, laisvi ir atsakingi, tolerantiški kitai nuomonei, puoselėjantys lietuvišką kultūrą ir tradicijas, siekiantys išsaugoti Lietuvą ateities kartoms;
valdžia - tarnaujanti žmonių gerovei, dirbanti skaidriai ir atskaitingai, su asmenine valstybės politikų ir tarnautojų atsakomybe už veiklos rezultatus;
valstybė - savarankiška, demokratiška, socialiai atsakinga, su stipriu viduriniuoju sluoksniu, saugi, lygiateisė ES ir NATO narė, pagarbiai ir abipusiai naudingai bendraujanti su kaimynais.

Skirkite savo balsą Naujajai sąjungai (socialliberalams),
kad mes kartu galėtume nuosekliai įgyvendinti kiekvieną šios programos nuostatą. ATSAKINGAI. Rinkimų agitacija.

Užs. Nr. 1183. Apmokėta iš savarankiškos politinės kampanijos dalyvio Naujosios sąjungos (socialliberalų) rinkimų sąskaitos.

Puslapis 583 iš 584

Veterinarijos klinika

Ukmerges siluma

Vilkmerge restoranas

Kur stebite krepšinio čempionato varžybas?
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

sale

Floros Studija

Telefonai Ukmergė

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Akmenys prabyla

Naudingos nuorodos

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų