Ukmergės aktualijos
Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Zita BATAITIENĖ

Paskutinis pavasario mėnuo su žaliuojančiomis lankomis, ievų žiedlapių pūgomis ir pradedančiomis žydėti alyvomis neša mus per žemę, skambančią nuo gegutės kukavimo ir įvairių paukščių giesmininkų choro.

Ar galime šiandien grožėtis ne tik gamta, bet ir mūsų kalba? Gegužės septintoji – Spaudos atgavimo, Kalbos ir Knygos diena. Keturiasdešimt metų mūsų lietuviška kalba, laisvas žodis, knyga carinės Rusijos laikais buvo suvaržyti. Už slaptą knygų platinimą nukentėjo tūkstančiai lietuvių. Draudžiama knyga namuose grėsė kalėjimu ar tremtimi į Sibirą, tačiau knygos plito. Lietuviško žodžio laisvė paskelbta prieš 110 metų – 1904 metų gegužės 7 dieną.

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Ši sa­vai­tė – ba­lan­džio ir ge­gu­žės san­kir­ta. Tai nuo­sta­biau­sias at­gi­mi­mu al­suo­jan­tis me­tų lai­kas, api­pi­lan­tis me­džius bal­tais, ro­ži­niais, gels­vais žie­dais ir svai­gi­nan­čiais jų aro­ma­tais. Bet kar­tu tai ir me­tas, taip stai­ga nu­bars­tan­tis žied­la­pius ir skau­džiai pri­me­nan­tis gro­žio tra­pu­mą.

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Il­ga­sis sa­vait­ga­lis džiu­gi­no ne tik dva­si­niais ma­lo­nu­mais – šv. Ve­ly­kų nuo­tai­ka, ben­dra­vi­mu šei­mo­se, bet ir orais. Šven­ti­nio sa­vait­ga­lio ir šios sa­vai­tės ši­lu­ma – tik­ra pre­liu­di­ja į va­sa­rą.

Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

Ver­bų sek­ma­die­nį pa­plak­ti šven­tin­tais žo­ly­nais ir iš­mė­gi­nę ki­to­kius prie­ta­rus, šią sa­vai­tę tu­rė­jo­me pa­si­tik­ti – bent jau kaip se­no­liai pa­sa­ky­tų – at­si­ga­vę, ge­res­ni, švie­ses­ni, džiu­giai lau­kian­tys Ve­ly­kų ir pa­si­ren­gę pa­va­sa­riui. Kas šven­tes pra­leis su ar­ti­mai­siais, o kas pla­nuo­ja įvai­rias iš­vy­kas, ke­lio­nes, kad tik, kaip pa­tys juo­kia­si, ne­reik­tų už­sta­lė­se pri­kimš­tais pil­vais kiurk­so­ti. Ki­ti gi ir kiau­ši­nių ža­da ne­da­žy­sian­tys – ne­va kad vi­sai ne­kil­tų pa­gun­da už­kan­džiau­ti cho­les­te­ro­liu.

Vilma NEMUNAITIENĖ

Šalia sodo namelio iš po pamatų išsistiebė žibuoklė. Žiedelis išlindo per mažulytį plyšelį tarp dviejų betono plokščių. Kad kelias dienas pažydėtų, o paskui išbarstytų mėlynus lapelius. Neįtikėtina augalo galia. Sunkiai suvokiamas atkaklumas. Galėtume mokytis jo iš augalų...

Būtent taip ir elgėsi senovės žyniai. Tikėjo, kad augalai turi magiškų savybių – viksvos saugo nuo meilės užkalbėjimų, kraujažolės sužadina išblėsusius romantiškus jausmus, sėkmę pritrauks apyniai arba lazdynų riešutai kišenėse, ramunėlės drobiniame maišelyje – pinigus, ant palangės pamerktos jonažolės saugos namus nuo gaisro.

Ligita JUODVALKIENĖ

Savaitės pradžioje kiekvieną informaciją spaudoje bei internete skaitėme itin atidžiai ir įtariai. Svėrėme, ar tik nekyšo Balandžio 1-osios Melagio ausys. Net orų prognozė pasitikėjimo nekėlė – kaip tyčia sinoptikai pažadėjo sniegą. Kai kurių vietovių gyventojai jo ir sulaukė. Kitiems šie pažadai liko kaip pokštas.

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Strim­gal­viais ri­ta­mės į pa­va­sa­rio glė­bį. Grei­tai bū­sim iš­bu­čiuo­ti sau­lės, gė­lių, lakš­tin­ga­lų gies­mių ir svai­gi­nan­čiai švel­nios ža­lu­mos.

Be­si­bai­gian­ti sa­vai­tė pra­plau­kia su vi­sa puokš­te at­min­ti­nų da­tų. Šven­ti­nių ir ne­la­bai.

Pa­sau­lio svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos duo­me­ni­mis, kas tre­čias moks­lei­vis Lie­tu­vo­je pa­ti­ria pa­ty­čias. Šiai pro­ble­mai iš­kel­ti penk­tą kar­tą skel­bia­ma „Sa­vai­tė be pa­ty­čių“. Šie­met sie­kia­ma ypa­tin­gą dė­me­sį at­kreip­ti į pa­ty­čias elek­tro­ni­nė­je erd­vė­je ir su­au­gu­sių­jų at­sa­ko­my­bę jas stab­dant.

Vaidotė ŠANTARIENĖ

Neretai nutinka, kad, sinoptikams pažadėjus saulę, pasigailime neturį skėčio. Arba prognozes apie šaltus ir lietingus orus ištirpdo giedra...

Tačiau šį kartą jų kalbos apie jau beprasidedantį pavasarį nutrauksiančią pūgą išsipildė su kaupu. Dangus su žeme maišėsi dar ir savaitės pradžioje. Kai kurie sako pirmą kartą gyvenime pamatę šlapdribą, žaibą ir dar išgirdę griaudžiant vienu metu. Kiti guodžiasi vėl smengantys į žiemos depresiją, iš kurios jau buvo bepradedą lipti.  

Vilma NEMUNAITIENĖ

Tikro pavasario laukimas šiemet – keistas, neįprastas. Juk ir taip visą žiemą praleidome be sniego, pūgų.

Kalendorinio pavasario pradžia dėl įvykių Ukrainoje nuspalvinta nerimu. Dėl ateities ir dabarties. Politologai tvirtina, kad tokia įtempta situacija Europoje nebuvo susidariusi nuo pat Šaltojo karo. Taip vadintas konfliktų, įtampos ir varžymosi tarp JAV ir Sovietų Sąjungos bei jų sąjungininkų laikotarpis iki 1991-ųjų.

Vaidotė ŠANTARIENĖ

Nors čia pat – kovas, pavasarinės nuotaikos Ukmergėje persmelktos tragedijomis, kriminalais. Blogos naujienos dažnos, o iš televizijos „neišlipame“ nuo pat metų pradžios, užlietos kraupiomis įvykių žinomo šachmatininko šeimoje spalvomis. Netrukus – kitos dramos, gaisrai, vaikelių žūtys keliuose... Sekmadienio popietės nelaimė Maironio gatvėje – gniuždanti ne vien su ja susijusiųjų artimuosius.

Puslapis 851 iš 999

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų