Ukmergės aktualijos
Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Mi­nist­rų ka­bi­ne­te šią sa­vai­tę pri­tar­ta prem­je­ro su­da­ry­tos dar­bo gru­pės iš­va­doms, siū­lan­čioms ne­blai­vių pi­lie­čių ap­nak­vin­di­ni­mo rū­pes­čius pri­skir­ti sa­vi­val­dy­bėms. Sa­vi­val­dy­bės tu­rės ras­ti lė­šų ir gir­tuok­lių mie­gui įkur­ti spe­cia­lius nak­vy­nės na­mus.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Gedimino Nemunaičio nuotr.

Di­džiu­lė ra­jo­no ta­ry­bos na­rių, sa­vi­val­dy­bės sky­rių ve­dė­jų de­le­ga­ci­ja pra­ėju­sią sa­vai­tę ap­si­lan­kė Pi­vo­ni­jos se­niū­ni­jos kai­muo­se. Ši se­niū­ni­ja  – tre­čia, į ku­rią bu­vo su­reng­tas iš­va­žiuo­ja­ma­sis ra­jo­no ta­ry­bos po­sė­dis.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

 

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Iš­va­žiuo­ja­ma­sis po­sė­dis pra­si­dė­jo Žei­miuo­se.

Ne­se­niai mies­to dau­gia­bu­čių skel­bi­mų len­to­se iš­ka­bin­ti rū­ky­ti laip­ti­nė­se drau­džian­tys žen­klai. Jų ne­pai­sy­mas rū­ka­liams, ig­no­ruo­jan­tiems kai­my­nų tei­ses, ga­li kai­nuo­ti iki pen­kias­de­šim­ties li­tų.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Ne­rū­kan­tie­ji sto­ja į ko­vą su laip­ti­nių rū­ka­liais.

„Mesti rūkyti – nepigus malonumas“
(Jolita Žurauskienė)
„Tarp bedarbių – vis daugiau turinčių aukštąjį išsilavinimą“
(Vilma Nemunaitienė)
„Pasveikino jubiliejaus proga“
(Jolita Žurauskienė)
„Laikas retina gretas“
(Jolita Žurauskienė)
„Avietės – ir maistui, ir vaistui“
(Ligita Juodvalkienė)
„Želvos socialinių paslaugų centras“
(Ligita Juodvalkienė)
„Užugirio krašto muziejuje–mokykloje – muzikinė stovykla“
(Kristina Darulienė, projekto kuratorė)
„Informacijos dėl pašalpos negavo“
(Ligita Juodvalkienė)
„Užupiškiai nesutelpa į autobusus“
(Vilma Nemunaitienė)
Rubrikoje „Pataria specialistai“ – apie finansinius sunkumus
„Jaunimo laisvalaikio centrui – vieneri“
(„U. ž.“ informacija)

„Rugsėjo pirmoji – su gedulo žyme“
(Vaidotė Griškevičiūtė)
„Miesto gatvėse užsižiebė šviesa“
(„U. ž.“ informacija)
„Prezidentei rūpi rajoninė žiniasklaida“
(Ligita Juodvalkienė)
„Viešbutis nušvis naujumu“
(„U. ž.“ informacija)
„Gandrų lizdų apsauga rūpinasi elektros tiekėjai“
(„U. ž.“ informacija)
„Vaikai rajone „nepardavinėjami“
(Jolita Žurauskienė)
„ Gimnazistai „nespaudžiami“ pirkti uniformų“
(Jolita Žurauskienė)
„Bočiai vyko į Švediją“
(Ieva Danilevičiūtė)
„Vilniaus apskrities seniūnijų sporto žaidynėse“
(Algimantas Matiukas, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotojas)
„Ukmergiškių pareigūnų šeimos sportiškiausios apskrityje“
(Vilniaus apskrities VPK Ukmergės r. PK informacija)
„Autobusas būtinas“
(Ligita Juodvalkienė)
„Dainavoje praskriejo šventinė paukštė“
(Stanislava Juzonytė)
„Lino pleneras šiemet kuklesnis“
(Arvydas Pėšina)

„Susitaikė. Tik ar ilgam?“
(Ligita Juodvalkienė)
„Beldžiasi pas aukščiausius valdžios atstovus“
(Jolita Žurauskienė)
„Landyne virtęs namas nušvito naujomis spalvomis“
(Jolita Žurauskienė)
„Vienybės“ jubiliejus – įmonės išbandymų laikotarpiu“
(Zita Bataitienė)
„Belgija – Lietuva – Krikštėnai“
(Vitalija Remeikaitė, Vitalija Taraškevičienė, Ukmergės specialiosios mokyklos mokytojos)
„Brandins mintis naujai parodai“
(Jolita Žurauskienė)
„Vynuoges „apkartino“ pesticidai“
(Vaidotė Griškevičiūtė)
„Sodros“ specialistės balsas – patariamasis“
(Vilma Nemunaitienė)
„Policija gali būti partnere bendruomenėms“
(Asta Krogertienė, Vilniaus aps. VPK Ukmergės r. PK specialistė)
Rubrikoje „Pataria specialistai“ – patarimai, kaip numesti svorio

„Parodą atidarė Izraelio ambasadorius“
(„U. ž.“ informacija)
„Teisėjai spynos ant teismo durų nekabins“
(Ligita Juodvalkienė)
„Žuvusio vaiko tėvams draudikai pateikė sąskaitą“
(Daiva Zimblienė, „Lietuvos ryto“ korespondentė)
Puslapyje „Svajokliai“ – apie atostogas su knyga
„Susitikimas po pusės šimtmečio“
(Jolita Žurauskienė)
„Kaimo bendruomenės“
(„U. ž.“ informacija)
„Vandentvarkos darbai – gyventojų labui“
(„U. ž.“ informacija)
„Pasitarimas dėl gatvių rekonstrukcijos“
(Dalia Ivaškevičienė, Savivaldybės atstovė spaudai)
„Parodoje – lino plenerų darbai“
(„U. ž.“ informacija)
„Dingę ir atsiradę“
(„U. ž.“ informacija)
„Gyvenimas – pačių žmonių rankose“
(„U. ž.“ informacija)

„Afganistano vaikus šildys ir ukmergiškių kepuraitės“
(„U. ž.“ informacija)
„Nukritusių lapų siūlo neišmesti“
(Vaidotė Griškevičiūtė)
„Viešinamos valdininkų algos“
(„U. ž.“ informacija)
„Paskaita apie sveikatą“
(„U. ž.“ informacija)
„Austrijoje griaudėjo ir ukmergiškių šūviai“
(Arvydas Pėšina)
„Ko vertas Deltuvos mūšis“
(Vytautas Vyčas)
Rubrikoje „Pataria specialistai“ – kokios malkos geriausios?

„Kelio remontas papiktino gyventojus“
(Ligita Juodvalkienė)
„Tarptautinė ekspertė pasirinko mūsų ligoninę“
(Ligita Juodvalkienė)
„Abejoja Sveikatos biuro nauda“
(„U. ž.“ informacija)
„Rajono darželiuose trūksta vietų“
(Jolita Žurauskienė)
„Ūkininkai, norintys priduoti rugius, rašosi į eilę“
(Ligita Juodvalkienė)
Puslapyje vaikams „Pupsis“ – Pupsio paštas
„Turgelis žinomas tik vietiniams“
(Jolita Žurauskienė)
„Aptartos sąlygos verslo gerinimui“
(„U. ž.“ informacija)
„Prekybininkai „puošia“ miestą reklama“
(Ligita Juodvalkienė)
„Miške aptiko milžiną“
(Vilma Nemunaitienė)
„Medžiotojų gretas papildė naujokai“
(Ligita Juodvalkienė)
„Neįgaliųjų darbuose – šviesūs motyvai“
(Jolita Žurauskienė)

„Daugiausia avarijų – penktadieniais“
(„U. ž.“ informacija)
„Avarijos priežastys tebetiriamos“
(Vaidotė Griškevičiūtė)
„Šiemet erkės ypač pavojingos“
(Ligita Juodvalkienė)
„Pildyti svajones padeda muzika“
(Vaidotė Griškevičiūtė)
„Ekonominė krizė įveikiama Dangaus kalnuose“
(Sigita Kriaučiūnienė)
„Ukmergiškiai kviečiami į projektų prstatymą“
(Rima Boškevičienė, Investicijų ir užsienio ryšių skyriaus vedėja)
Rubrikoje „Pataria specialistai“ – apie daržoves žiemai
„Kasdienybės langas“
(Vaidotė Griškevičiūtė)

Puslapis 860 iš 994

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų