Dėl rekonstrukcijos gatvė tapo nesaugi

Gedimino Nemunaičio nuotr. Eismo dalyvių priežiūra teko rūpintis policijai. Gedimino Nemunaičio nuotr. Eismo dalyvių priežiūra teko rūpintis policijai.

At­lie­kant Vil­niaus ir Li­nų gat­vių san­kry­žos re­konst­ruk­ci­jos dar­bus, čia ne­be­li­ko švie­so­fo­ro. Nors jis „din­gęs“ lai­ki­nai – kol at­si­ras nau­ja­sis, ne­abe­jo­ja­ma, jog vie­na pa­grin­di­nių mies­to gat­vių ta­po ne­sau­gi.

Dar­bai san­kry­žo­je vyk­do­mi, sie­kiant už­tik­rin­ti sau­ges­nį eis­mą. Jie pra­dė­ti rug­pjū­čio pa­bai­go­je, dar­bus at­lie­ka UAB „Uk­mer­gės ver­smė“. 

„San­kry­žo­je bu­vo iš­as­fal­tuo­ti pra­pla­ti­ni­mai, o šią sa­vai­tę kaip tik sta­tom pa­ma­tus at­ra­moms, nes ruo­šia­ma­si mon­tuo­ti nau­ją švie­so­fo­rą. To­dėl se­nas ir bu­vo nuim­tas“, – sa­kė įmo­nės di­rek­to­rius ser­vi­sui Vla­di­mi­ras No­vo­sio­lo­vas.

„Anas pa­se­nęs ir fi­ziš­kai, ir mo­ra­liš­kai, – pa­sa­ko­jo jis. – Bus pa­sta­ty­tas nau­jo­viš­kas: ne­įsi­jun­gi­nės be rei­ka­lo rau­do­na, ne­truk­dys eis­mo.“ Anot pa­šne­ko­vo, prie švie­so­fo­ro pri­va­žia­vus au­to­mo­bi­liui, ža­lia įsi­jungs au­to­ma­tiš­kai, vei­kiant ant gat­vės su­mon­tuo­tiems de­tek­to­riams. Pės­tie­ji sig­na­lą re­gu­liuo­sis myg­tu­kais. 

Ke­le­tas nau­jų Len­ki­jo­je ga­min­tų švie­so­fo­rų, tei­gia V. No­vo­sio­lo­vas, Vil­niaus ir Li­nų gat­vių san­kry­žo­je tu­rė­tų at­si­ras­ti šį mė­ne­sį. Bai­gian­tis rug­sė­jui ža­da­ma su­si­tvar­ky­ti ir su vi­sais san­kry­žos re­konst­ruk­ci­jos dar­bais, nors pa­gal su­tar­tį jų at­li­ki­mo ter­mi­nas – iki gruo­džio pa­bai­gos. Ne­bent, anot pa­šne­ko­vo, ga­li su­truk­dy­ti „orai, jei pa­sto­viai merks“. Dar­bų, įskai­tant švie­so­fo­rus, ver­tė – apie 100 000 eu­rų.

Vyk­dy­to­jai ne­nei­gia ir pa­tys su­lau­kę nu­si­skun­di­mų dėl to, kad san­kry­ža li­ko ne­re­gu­liuo­ja­ma. Tuo la­biau, jog ša­lia – vai­kų glo­bos na­mai, gat­ve į mo­kyk­lą ei­na Už­upio pa­grin­di­nės auk­lė­ti­niai.

 Po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Vie­šo­sios po­li­ci­jos sky­riaus Ke­lių po­li­ci­jos po­sky­rio vir­ši­nin­kas Ne­ri­jus Bu­tė­nas sa­ko, jog pa­na­šių skun­dų kol kas ne­su­lauk­ta. „Ži­no­ma, kad ne­ge­rai, jei to­kio­je vie­to­je nė­ra švie­so­fo­ro. Ta­čiau pra­si­dė­jus moks­lo me­tams, per­ėjos prie ug­dy­mo įstai­gų po­rą sa­vai­čių yra pri­žiū­ri­mos. Pir­mą rug­sė­jo sa­vai­tę bu­dė­jo pa­tys pa­rei­gū­nai, o šią mums tal­ki­na jau­nie­ji po­li­ci­jos rė­mė­jai“, – pa­sa­ko­jo jis.

San­kry­žo­se prie mo­kyk­lų bu­di vy­res­nių kla­sių moks­lei­viai. Juos ry­tais čia pa­vė­žė­ja po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai, o pas­kui pri­sta­to į gim­na­zi­ją. Ši veik­la su­de­rin­ta su mo­kyk­los va­do­vy­be, gim­na­zis­tams lei­džia­ma ke­le­tą mi­nu­čių vė­luo­ti į pa­mo­kas. 

Už­upio pa­grin­di­nės mo­kyk­los di­rek­to­rė Re­gi­na Raz­mie­nė sa­ko la­bai ver­ti­nan­ti to­kią po­li­ci­jos bei jau­nų­jų rė­mė­jų pa­gal­bą: „Daug reiš­kia jau vien tai, kad san­kry­žo­je kaž­kas sto­vi su ža­lia lie­me­ne: vai­ruo­to­jai su­sto­ja pra­leis­ti mo­ki­nių. Pa­ti pro tą vie­tą ei­nu – ne­te­ko pa­ste­bė­ti, kad lėk­tų.“

Tie­sa, spren­di­mas pa­lik­ti šią san­kry­žą be švie­so­fo­ro, kad ir lai­ki­nai, di­rek­to­rę nu­ste­bi­nęs. Ji pa­sa­ko­jo, jog bu­vo kreip­ta­si ir į sa­vi­val­dy­bės ke­lių eis­mo sau­gu­mo ko­mi­si­ją, ban­dy­ta aiš­kin­tis.

„Blo­gai, kad ne­bu­vo pa­da­ry­ta iki rug­sė­jo pir­mos. Bet mes la­bai dė­kin­gi po­li­ci­jai ir gim­na­zis­tams, kad bu­di ir sau­go mū­sų mo­ki­nius“, – sa­ko mo­kyk­los va­do­vė. 

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų