Ukmergiškių skudai, patarimai
Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

„Laukia šilto vandens“

(UŽ informacija)

„Dalyvavo mitinge“

(UŽ informacija)

„Degė keturi automobiliai“

(UŽ informacija)

„Miesto centre deginamos šiukšlės?“

(Vilma Nemunaitienė)

„Tikrins krovininį transportą“

(Lie­tu­vos ke­lių po­li­ci­jos tar­ny­bos informacija)

„Pa­ro­do­je – sen­ti­kių re­lik­vi­jos“

(Li­gi­ta Juodvalkienė)

„Nacionalinis konkursas „Blaivi klasė“

(UŽ informacija)

„Ne­tap­ki­te suk­čių ben­dri­nin­kais“

(UŽ informacija)

„So­cia­li­nes dar­buo­to­jas su­bū­rė sa­ma­rie­čiai“

(Al­mi­ra Molčanova, Lie­tu­vos sa­ma­rie­čių ben­dri­jos Uk­mer­gės sky­riaus biu­ro va­do­vė)

„Neįprasta Mokytojų dienos šventė Antano Smetonos gimnazijoje“

(Er­nes­ta Valuckaitė, Mo­ki­nių ta­ry­bos na­rė, 1b kla­sės gim­na­zis­tė)

„Žai­di­mas be tai­syk­lių“

(Li­na Sukackienė)

„Europinės lėšos prikels „Draugystę“

(Li­gi­ta Juodvalkienė)

„Siautėjo garažų vagys“

(PK informacija)

„Turi svarbesnių reikalų...“

(Li­gi­ta Juodvalkienė)

„Pa­so­di­no ąžuo­lą“

(PK informacija)

„Siekiama, kad smurtautojai ginklo laikyti negalėtų“

(Pa­reng­ta pa­gal ELTA)

„Paminėta Tarptautinė mokytojų diena“

(UŽ informacija)

„Jo poezija – nesenstanti. Lyg geras senas vynas...“

(Rasa Griškevičienė, Vlado Šlaito viešosios bibliotekos direktorė)

„Kad būtų išvengta aukų“

(UŽ informacija)

„Ukmergės sodininkai mini jubiliejų“

(Vilma Nemunaitienė)

„Projektas padeda garsinti šalį ir mokyklą“

(UŽ informacija)

„Konferencijoje – išskirtinis dėmesys kaimo jaunimui“

(Li­gi­ta Juodvalkienė)

„Ilgėjančiais rudens vakarais – vėl „gero kino“ dozė“

(Gražvyda Tušienė, Ukmergės kultūros centro vykdomo projekto „KINAS+“ koordinatorė)

„Svei­kuo­liai siū­lo ves­tu­ves švęs­ti ki­taip“

(Si­gi­ta Kriaučiūnienė, Lie­tu­vos svei­kuo­lių są­jun­gos vi­ce­pre­zi­den­tė)

„Uk­mer­gės sa­vi­val­dy­bė ne­tin­ka­mai vyk­dė vie­šuo­sius pir­ki­mus“

(ELTA informacija)

„Įvyko Konstitucijos egzamino pirmasis etapas“

(Da­lia Ivaš­ke­vi­čie­nė, Sa­vi­val­dy­bės at­sto­vė spau­dai)

„Knygos autorius plojo savo herojams...“

(Ra­sa Griškevičienė, Vla­do Šlai­to vie­šo­sios bib­lio­te­kos di­rek­to­rė)

„Šventę minėjo, susibėgę į būrį“

(Li­gi­ta Juodvalkienė)

„Apdovanoti parodos autoriai“

(UŽ informacija)

„Pa­rei­gū­nai ne­pa­bū­go šal­to ru­de­niš­ko van­dens“

(PK informacija)

„Ra­lio čem­pio­na­to nu­ga­lė­to­jai – uk­mer­giš­kiai“

(UŽ informacija)

„Žve­jai iš­ban­dė jė­gas var­žy­bo­se“

(UŽ informacija)

„Gais­ri­nin­kai ren­gia pie­ši­nių kon­kur­są“

(UŽ informacija)

„Pasveikino savo organizacijos narius ir svečius“

(Vilma Nemunaitienė)

„Važiuos be bilietų“

(UŽ informacija)

„Sukčių aukos“

(UŽ informacija)

„Spalio 4-oji – Pasaulinė gyvūnų globos diena“

(Ed­mun­das Dabrickas, Ukmergės ra­jo­no Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos vy­riau­sia­sis ve­te­ri­na­ri­jos gy­dy­to­jas-ins­pek­to­rius)

„Po pamario dangum“

(Vincas Lukša, Vlado Šlaito viešosios bibliotekos Sližių filialo vyresnysis bibliotekininkas)

„Saugų eismą užtikrins ženklai“

(Li­gi­ta Juodvalkienė)

„Tebestovi lietuviškos bažnyčios ir skamba lietuviška šneka“

(Leonora Jankeliūnienė)

„Dėl triukšmo namuose kaltina ir pardavėjas“

(Vaidotė Griškevičiūtė)

„Sovietinių laikų įrenginius pakeis kompiuteriai“

(Vilma Nemunaitienė)

„Ra­gi­no pa­si­rū­pin­ti gy­vū­nais“

(Vilma Nemunaitienė)

„Įgyvendinami projektai – ukmergiškių gerovei“

(UŽ informacija)

„Rekonstruojant pašto pastatą talkino ir klebonas“

(Vilma Nemunaitienė)

„Kviečia į Konstitucijos egzaminą“

(UŽ informacija)

„Statikai – į „Pušelę“, „Pušelė“ – į Babtus“

(Jo­nas Zalepūga)

„Kaip grei­tai įveik­ti per­ša­li­mą?“

(UŽ informacija)

„Var­gas dėl la­pų...“

(Vilma Nemunaitienė)

„Kasdienybės langas“

(Vai­do­tė Griškevičiūtė)

„Proto mokykla“

(Lina Sukackienė)

„Kaimai „krikštija“ gatves“

(Ligita Juodvalkienė)

„Geriamojo vandens kokybė pagerėjo“

(Ligita Juodvalkienė)

Ukmergės profesinių sąjungų bendrija kviečia dalyvauti protesto akcijoje prieš žmonių skurdinimą

„Perspėja dėl klaidinančių SMS žinučių“

(UŽ informacija apie Valstybinės mokesčių inspekcijos įspėjimą)

Puslapyje PUPSIS dainininkė, pedagogė, muzikos vadovė Vilma Virbalienė dalijasi žiniomis, kaip sudaužyti uogienę, o gėles panaudoti kulinarijoje

„Ankstinamas tiesioginių išmokų mokėjimas žemdirbiams“

(ELTA informacija)

„Atliekų tvarkymo konkurso baigtį spręs teismas“

(Ligita Juodvalkienė)

„Obuolių sultis iškeitė į limonadą“

(Ligita Juodvalkienė)

„Kultūros centre nušvito „Rudens saulutė“

(Vilma Nemunaitienė)

„Pradės skiepyti nuo gripo“

(UŽ informacija)

„Per dvi dienas – dvi aukos“

(UŽ informacija)

„Siūlė kyšį pareigūnams“

(UŽ informacija)

„Mažėja mokinių, mažiau ir darbo“

(UŽ informacija)

Lietuvos gyvūnų globos draugijos Vilniaus skyrius pristato mylinčių ir rūpestingų šeimininkų bei jaukių namų ieškančius gyvūnus

„Įvertino jaunimo organizacijų veiklą“

(UŽ informacija)

„Skirtos papildomos pieno kvotos“

(Žemės ūkio ministerijos informacija)

Rubrikoje „Pataria specialistai“ – patarimai, kokias reikėtų rinktis ekonomiškas elektros lemputes

„Parodoje susijungė gyvūnai, augalai ir dangus“

(Ligita Juodvalkienė)

„Gandras apsigyveno vaikų darželyje“

(UŽ informacija)

„Už apšnerkštą teritoriją – bauda“

(UŽ informacija)

„Bulvių derlius šiemet – varganas“

(Ligita Juodvalkienė)

„Apdovanos geriausius mokytojus“

(Ligita Juodvalkienė)

„Bandė apvogti bankomatą“

(UŽ informacija)

„Nužudymu įtariamas brolis“

(UŽ informacija)

„Sulaikyti dėl išžaginimo“

(UŽ informacija)

„Kaimo vidurinių ateitis neaiški“

(Vilma Nemunaitienė)

„Svečiuose pas Kupiškio bitininkus“

(UŽ informacija)

„Čempionėmis tapo Estijoje“

(UŽ informacija)

„Po atliktos kratos prekyba „namine“ nesiliovė“

(UŽ informacija)

„Vakciną nuo pasiutligės mėtys iš oro“

(UŽ informacija)

„Rasta tona nelegalaus alkoholio“

(PK informacija)

„Bėgimu priminė: „Nedelsk“

(UŽ informacija)

„Atliekas laiko įmonės teritorijoje“

(UŽ informacija)

„Gaisro priežastis – netvarkingas kaminas“

(UŽ informacija)

Saulėgrąžoms žydint...“

(Rasa Griškevičienė, Vlado Šlaito viešosios bibliotekos direktorė)

„Sukčiai nusitaikė į labiausiai pažeidžiamus žmones“

(Jorūnė Juodžbalytė)

„Paslaptingosios Šambalos beieškant“

(Sigita Kriaučiūnienė)

Rubrikoje „Pataria specialistai“ – apie valgomus ir nevalgomus grybus

„Kasdienybės langas“

(Vaidotė Griškevičiūtė)

„Lydeką pagavo Šventojoje...“

(Vilma Nemunaitienė)

„Naktinėjimai“

(Lina Sukackienė)

„Žiemą muzikos mokykloje rankos nebegrubs“

(Ligita Juodvalkienė)

„Prispaudė penkiatonis automobilis“

(UŽ informacija)

Puslapyje jaunimui „Svajokliai“ – kodėl žinomas Ukmergės dainininkes vilioja medicina ir fizika

„Nerimą kelia apleisti statiniai“

(Vilma Nemunaitienė)

Kokia bus Europos judrioji savaitė: moksleiviams, studentams ir visiems kitiems – publicistinio rašinio-tyrimo konkursas, fotografijų paroda, dviračių žygis ir įvairios akcijos

„Lietuvos talentuose“ – ukmergiškė“

(UŽ informacija)

„Santa Maria“ kviečia laikraščio skaitytojus dalyvauti įdomiausio daržovių konservavimo recepto konkurse

„Rugpjūtį avaringumas keliuose sumažėjo“

(Asta Krogertienė, policijos komisariato atstovė spaudai)

„Parduotuvė pasikeitė neatpažįstamai“

(Ligita Juodvalkienė)

„Autobusai į kaimus vėl rieda kasdien“

(Ligita Juodvalkienė)

Puslapis 933 iš 994

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų