Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Praėjusią savaitę vykusiame Valstybinių pensijų skyrimo komisijos posėdyje pagal savivaldybių teikimus 35-ioms daugiavaikėms motinoms skirtos II laipsnio valstybinės pensijos. Tarp jų viena – ukmergiškei.

Mo­ti­nos die­nos pro­ga Pi­vo­ni­jos se­niū­ni­jo­je Žei­mių kai­me gy­ve­nan­ti Ja­ni­na Gi­nei­kie­nė su­lau­kė ypa­tin­go įver­ti­ni­mo. Ją ir ki­tas 46 dau­gia­vai­kes mo­ti­nas ša­lies pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ap­do­va­no­jo or­di­no „Už nuo­pel­nus Lie­tu­vai“ me­da­liu. Sep­ty­nis vai­kus tie­siais gy­ve­ni­mo ke­liais iš­lei­du­si se­no­lė sa­ko pa­mir­šu­si rū­pes­čius – da­bar ją le­pi­na vai­kai.

Penk­ta­die­nį Vil­niu­je ap­do­va­no­ti ga­biau­si ša­lies abi­tu­rien­tai, už vals­ty­bi­nius bran­dos eg­za­mi­nus ga­vę po tris ir dau­giau šim­tu­kų. Nors uk­mer­giš­kių tarp jų ne­bu­vo, pir­mū­nais džiau­gia­si ir mū­sų ra­jo­no mo­kyk­los.

Pivonijos mikrorajone Vilniaus gatvės 96A daugiabučio kieme neseniai vyko akcija, kurios metu namo gyventojai buvo skatinami tvarkytis savo kiemą. Akciją inicijavo projektas „Lyderių karta. Ukmergė“.

 

Šiuo me­tu Uk­mer­gės be­dar­biams siū­lo­ma 110 lais­vų dar­bo vie­tų. At­ro­dy­tų, iš to­kios gau­sy­bės tik­rai yra ką pa­si­rink­ti. Ta­čiau re­a­ly­bė ne vi­sai to­kia.

Uk­mer­gės me­no mo­kyk­los Dai­lės sky­riaus ga­le­ri­jo­je šią sa­vai­tę ati­da­ry­ta su­au­gu­sių­jų dai­lės stu­di­jos pra­ėju­sių moks­lo me­tų kū­ry­bos pa­ro­da. Su­au­gu­sių­jų stu­di­ja mo­kyk­lo­je vei­kia tre­čius me­tus. Jo­je šiuo me­tu mo­ko­si 16 uk­mer­giš­kių – vi­sos mo­te­rys.

Senamiesčio pagrindinės mokyklos stadionas čiuožykla neseniai buvo tapęs tik trumpam. Viliamasi, kad orai dar leis ja pasidžiaugti žiemos pramogų mėgėjams. Čiuožykla prie šios mokyklos tradiciškai atsiranda kasmet. Jos išliejimu šiemet rūpinosi į klubus susivieniję Ukmergės dviratininkai, ledo ritulininkai.

Nors sniego šiemet ir nėra labai gausu, gyventojams jis sukelia įvairių nepatogumų. Į redakciją paskambinęs Vilniaus gatvėje privačiame name gyvenantis vyras pasakojo praėjusį trečiadienį švariai nuvalęs šaligatvį prie namų. Tačiau savo darbu pasidžiaugė neilgai. Jau po valandos ne tik šaligatvis...

Dau­ge­lis įsi­ti­ki­nę, kad ka­pi­nės – iš­skir­ti­nė ir mis­ti­nė vie­ta, o gy­ven­ti ša­lia jų ne­no­rė­tų. Ta­čiau Pa­bais­ko se­niū­ni­jo­je, Ra­kau­čiz­nos kai­me, gy­ve­nan­tys Gin­ta­rė ir Ge­di­mi­nas Pa­kal­niš­kiai taip ne­ma­no.

Puslapis 608 iš 796

lzukt.lt

Krašto turtas
Praeities integracija

Kuponas Ukmergės žinios

Pridavimas

Vilkmerge restoranas

Ar tikite, kad šią vasarą karantinas baigsis?
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų