Spausdinti šį puslapį

Sulaikyti vogtoje mašinoje

Sulaikyti vogtoje mašinoje Sulaikyti vogtoje mašinoje

Lap­kri­čio 4-osios anks­ty­vą ry­tą, apie 5 val. 30 min., uk­mer­giš­kis pa­ma­tė, kad aikš­te­lė­je nė­ra jo „Opel Ast­ra“ mar­kės au­to­mo­bi­lio. Trans­por­to prie­mo­nės šei­mi­nin­kas krei­pė­si į po­li­ci­ją. 19 me­tų se­nu­mo au­to­mo­bi­lį jis įver­ti­no 800 eu­rų.

Pa­rei­gū­nams grei­tai pa­vy­ko iš­si­aiš­kin­ti, kur din­go au­to­mo­bi­lis, bei su­lai­ky­ti va­gis. Po­li­ci­jos bu­dė­to­jams apie 8 val. 45 min. pa­skam­bi­nęs as­muo pra­ne­šė, kad va­ži­nė­ja „Opel Ast­ra“ au­to­mo­bi­lis, ku­rio vai­ruo­to­jas yra ga­li­mai ne­blai­vus.

Pa­tru­liai nu­vy­kę į nu­ro­dy­tą kai­mą iš gy­ven­to­jų su­ži­no­jo, kad toks au­to­mo­bi­lis pa­su­ko link III Ant­akal­nio kai­mo. Nu­vy­kus už par­duo­tu­vės pa­ste­bė­ta gru­pe­lė jau­nų vy­rų, sto­vin­čių prie pa­na­šios ma­ši­nos. Trys iš gru­pe­lės pri­si­pa­ži­no ja va­ži­nė­jan­tys.

Tri­ju­lė bu­vo pri­sta­ty­ta į po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tą. Tai po­li­ci­jai ge­rai pa­žįs­ta­mi mies­to gy­ven­to­jai. Du iš jų – jau teis­ti. Vi­si bu­vo ne­blai­vūs: 25-erių me­tų vy­riš­kiui nu­sta­ty­tas 2,19 prom.,  24-erių – 1,41 prom., 29-erių – 3,04 prom. gir­tu­mas. Įta­ria­mie­ji dviems pa­roms už­da­ry­ti į areš­ti­nę. Jiems pa­reikš­ti įta­ri­mai įvyk­džius va­gys­tę.

PK inf.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Susiję įrašai (pagal žymę)