Ukmergėje įvykę nusikaltimai, žmogžudystės, vagystės
Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Pivonijos seniūnijoje Antakalnio III kaime – kruvina drama: spėjama, kad pusamžis vyras nušovė du žmones ir nusižudė pats. 

Mo­kyk­los ne­lan­kan­čius, el­ge­sio pro­ble­mų tu­rin­čius vai­kus ban­do­ma draus­min­ti įvai­rio­mis prie­mo­nė­mis. Vie­na jų – so­cia­li­za­ci­jos cen­tras. Per­nai ten pa­bu­vo­jo pen­ki jau­nie­ji uk­mer­giš­kiai. Ne­no­ro mo­ky­tis, lan­ky­ti pa­mo­kas prie­žas­tim daž­nai įvar­di­ja­mas mo­ty­va­ci­jos ne­bu­vi­mas. „Jei­gu pa­mo­ko­je ne­įdo­mu – nie­ko ir ne­su­pra­si.

Penk­ta­die­nio va­ka­rą ug­nia­ge­siai ko­vo­jo su lieps­no­mis, siau­tė­ju­sio­mis ant dau­gia­bu­čio na­mo sto­go. Dėl ne­lai­mės vė­ly­vą va­ka­rą te­ko eva­kuo­ti ke­lias de­šim­tis žmo­nių.

Liepos mėnesį aštuonių J. Biliūno gatvės namų gyventojai raštu kreipėsi į Ukmergės rajono merą dėl UAB „Lanžeronas“ (autoservisas), Vytauto g. Nr. 54, nuolat skleidžiamų nemalonių kvapų ir keliamo triukšmo.

 

Uk­mer­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tas at­krei­pia gy­ven­to­jų, mėgs­tan­čių uo­gau­ti ir gry­bau­ti, dė­me­sį: bū­ki­te ap­dai­rūs ir bud­rūs iš­ei­da­mi į miš­ką.

 

 Lietuvos kelių policijos tarnyba informuoja apie šalies keliuose gruodžio mėnesį vykdomas.. 

Lietuvos kelių policijos tarnyba informuoja, kad policijos pareigūnai, siekdami užkardyti daromus Kelių eismo taisyklių pažeidimus, gruodžio mėnesį visoje šalyje vykdys šias prevencines priemones: gruodžio 1–7 d. – privalomų saugos priemonių naudojimo kontrolė (saugos diržai, vaikų vežimas automobiliuose). 

Uk­mer­gės po­li­ci­jos pa­rei­gū­nų ke­tur­ko­jis pa­gal­bi­nin­kas Gro­das įgi­jo spe­cia­li­za­ci­ją – jis tal­kins ieš­kant nar­ko­ti­nių ir psi­chot­ro­pi­nių me­džia­gų. Po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to at­sto­vė spau­dai As­ta Kro­ger­tie­nė pa­sa­ko­jo, kad rug­sė­jo 20 d.

Ug­nia­ge­siams da­bar pats dar­by­me­tis. Dėl lieps­no­jan­čių žo­ly­nų kas­dien už­re­gist­ruo­ja­ma tiek gais­rų, kiek jo­kiu ki­tu me­tų lai­ku. Per pra­ėju­sią sa­vai­tę Uk­mer­gės ra­jo­no prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo tar­ny­bos ug­nia­ge­siai į to­kius gais­rus iš­vy­ko 8 kar­tus.

Antradienį teismas leido suimti  žinomą šachmatininką, tarptautinės klasės sporto meistrą ukmergiškį Vytautą Šlapiką. 40-metis vyras įtariamas namuose žiauriai nužudęs savo žmoną.

 

Puslapis 603 iš 823

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų