Ukmergėje įvykę nusikaltimai, žmogžudystės, vagystės
Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Va­sa­rio 14-ąją, šv. Va­len­ti­no ar­ba Mei­lės die­ną, pra­leis­ti ypa­tin­gai ga­li­my­bių ne­trūks­ta. Vie­ni ją „gar­di­na“ sal­du­my­nais, ki­ti – ki­no fil­mais, kon­cer­tais. Siū­lo­ma ne­pa­mirš­ti ir se­nų­jų prie­ta­rų, bur­tų, ku­rie ir šian­dien pa­dė­tų su­si­kur­ti sa­vo mei­lės le­gen­dą. Mei­lės ke­rai vi­sais lai­kais sie­ja­mi su ste­buk­lin­go­mis žo­ly­nų ga­lio­mis.

Spalio 27-ąją Kriminalinės policijos pareigūnai mini savo profesinę dieną. Ukmergiškiai Lina ir Vaidas Šereivai – pora, savo meilę skiriantys šeimai ir šiai profesijai. Ukmergės rajono policijos komisariate jie dirba dešimt metų, didžioji darbo laiko dalis skirta kriminalinei policijai.

Uk­mer­giš­kis tau­to­dai­li­nin­kas Va­len­tas But­kus ta­po kon­kur­si­nės pa­ro­dos Lion­gi­no Šep­kos pre­mi­jai lai­mė­ti nu­ga­lė­to­ju.Ši vie­na svar­biau­sių Lie­tu­vo­je ren­gia­mų me­džio dro­žė­jų pa­ro­dų-kon­kur­sų vy­ko Ro­kiš­kio kraš­to mu­zie­ju­je. 

Medikai skambina pavojaus varpais – smarkiai daugėja užsikrėtusiųjų erkių platinamomis ligomis. Laimo liga prieš dešimtmetį buvo nustatoma vos keliolikai rajono gyventojų. Šiemet tokią diagnozę jau išgirdo 45 ukmergiškiai.

Šeštadienį Ukmergės ligoninė sulaukė ypatingų svečių – įstaigoje lankėsi kolegos iš Korėjos, Japonijos, Pakistano, Irano. Vilniuje vykusioje Koloproktologų konferencijoje dalyvavę užsieniečiai nutarė aplankyti ir vieną regioninę Lietuvos gydymo įstaigą.

Vals­ty­bi­nės teis­mo me­di­ci­nos tar­ny­bos prie Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jos Uk­mer­gės po­sky­rio teis­mo me­di­ci­nos eks­per­tas Ri­man­tas Lau­ri­na­vi­čius lai­mė­jo vie­šą­jį kon­kur­są Vals­ty­bi­nės teis­mo me­di­ci­nos tar­ny­bos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jo eks­per­ti­zėms pa­rei­goms ei­ti.

64 me­tų Skir­man­tas Čei­kaus­kas prieš­pas­ku­ti­nį va­sa­ros sek­ma­die­nį už­ge­so Uk­mer­gės li­go­ni­nė­je. Ta­čiau naš­le li­ku­sios jo žmo­nos įsi­ti­ki­ni­mu, žmo­gų ga­li­ma bu­vo iš­gel­bė­ti, bet gy­dy­to­jai ne­pa­da­rė vis­ko, ką ga­lė­jo.

Lyduokiuose vyko prasminga šventė – kaimo bendruomenė dėkojo savo rėmėjams. Daugiau kaip dešimtmetį lyduokiškiai laikosi tradicijų vykdydami projektą „Filantropija mano kaime“. Šventėje skambėjo padėkos žodžiai labdariams. Už jų pastangas gražinti kaimo žmonių gyvenimą simboliškai įteikti mediniai angeliukai...

Ukmergėje kuriama visuomeninė Moterų ir vyrų lygių galimybių komisija. Ji rūpinsis tuo, kad būtų užtikrintos moterų bei vyrų lygios teisės įvairiose srityse.

 

Į pir­mo­sios per­so­na­li­nės jau­no­sios kar­tos me­ni­nin­kės Li­nos Za­rec­kai­tės ta­py­bos dar­bų pa­ro­dos ati­da­ry­mą, su­reng­tą Vla­do Šlai­to vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je, su­si­rin­ko gau­sus na­miš­kių, ar­ti­mų­jų, bi­čiu­lių bū­rys.

Puslapis 607 iš 807

lzukt.lt

Krašto turtas
Praeities integracija

Kuponas Ukmergės žinios

Pridavimas

Vilkmerge restoranas

Ar planuojate įsigyti daugiau laisvių suteikiantį galimybių pasą?
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų