Ukmergėje įvykę nusikaltimai, žmogžudystės, vagystės
Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Tokius nieko nestebinančius rezultatus pateikė 6 – 7 klasių mokinių mitybos įpročių ir fizinio aktyvumo įgūdžių tyrimas, kurį inicijavo projektas „Sveikatiada“, atliko Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras.

Uk­mer­gės ra­jo­no Gar­bės pi­lie­čio var­do su­tei­ki­mo ko­mi­si­ja ant­ra­die­nį rin­ko žmo­gų, ku­riam šie­met bus su­teik­tas šis var­das. Nu­tar­ta, kad to­kios pa­gar­bos ver­ta An­ta­no Sme­to­nos gim­na­zi­jos mu­zi­kos mo­ky­to­ja eks­per­tė Jū­ra­tė Mar­tin­ku­tė.

Penktadienį policijos komisariate surengtos buvusio jo vadovo Rolando Kiškio išleistuvės. 38-erių pareigūnas nuo šiol vadovaus Lietuvos kriminalinės policijos biurui.  

 

Šią savaitę prasideda savivaldybių tarybų rinkimai. Kol kas rinkiminė agitacija nėra agresyvi. Iki praėjusios savaitės pabaigos Ukmergės rinkimų komisijoje gauti vos keli skundai. Šios komisijos pirmininko pavaduotoja Justina Markevičiūtė informavo, kad  Darbo partija pastebėjo, jog kandidato į merus...

Iš bu­vu­sio Kok­lių ce­cho Vil­niaus gat­vė­je be­li­ko mil­ži­niš­ka sta­ty­bi­nio lau­žo krū­va. Ga­myk­los pa­sta­tai nu­griau­ti – be­li­kęs tik ka­mi­nas ir sty­ran­čios gelž­be­to­ni­nės kon­struk­ci­jos. At­ei­ty­je šio­je vie­to­je gal būt at­si­ras pri­va­čių na­mų kvar­ta­las.

Lapkričio 5  – gruodžio 16 dienomis Aplinkos projektų valdymo agentūra įvairiose Lietuvos savivaldybėse rengia įgyvendintų aplinkotvarkos projektų fotografijos parodą „Technologijos gamtai“.

 

 

Sma­gu, kad tra­di­ci­nes šven­tes kai ku­rie uk­mer­giš­kiai šven­čia vi­siš­kai ne­tra­di­ciš­kai. Gai­lu­tės ir Al­ber­to Vėb­rų so­dy­bo­je Pi­vo­ni­jos se­niū­ni­jo­je, Grau­žie­čių kai­me la­bai įdo­miai šie­met bu­vo pa­mi­nė­ta Tė­vo die­na.

Ukmergės ligoninėje mirusios moters akys ir inkstai kažkam suteikė regėjimo ir visaverčio gyvenimo viltį. Po penktadienį atliktos transplantologinės ope-racijos tuo džiaugiasi Ukmergės ligoninės vyriausiasis gydytojas Rimvydas Civilka. Ukmergės ligoninės Anesteziologijos-reanimacijos skyriaus vedėja...

Pirmąjį sezoną pradėjo Šventupės kempingas. Jį išsinuomojusios įmonės vadovas šventupiškis Pranas Paškevičius sako pats esąs aktyvaus poilsio šalininkas, kempinguose praleidęs ne vienas atostogas.

Regioninius kelius prižiūrinti tarnyba jau pradėjo budėjimą keliuose. Kita, už miesto gatves ir vietinius kelius atsakinga, įmonė dar laukia savivaldybės nurodymo. Tokie įsakymai paprastai paskelbiami prieš pat šalčius, nes kiekvienas budėjimas reiškia papildomas lėšas.

Puslapis 818 iš 1016

Informacija apie parengtą elektros tinklų teritorijų planą. UAB GG LTU S1 yra parengusi 4999 kW galios saulės elektrinės Sodų g. 1, Šemetiškių k., Deltuvos sen., Ukmergės r. sav. elektros tinklų teritorijų planą. Su planu galima susipažinti plano rengėjo internetiniame puslapyje . Dėl papildomos informacijos kreiptis į UAB GG LTU S1 įgaliotą atstovę Poliną Kuznetsovą, el. p. polina.kuznetsova@greengenius.com

Vilkmerge restoranas

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų