Ukmergėje įvykę nusikaltimai, žmogžudystės, vagystės
Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Ukmergės ligoninėje mirusios moters akys ir inkstai kažkam suteikė regėjimo ir visaverčio gyvenimo viltį. Po penktadienį atliktos transplantologinės ope-racijos tuo džiaugiasi Ukmergės ligoninės vyriausiasis gydytojas Rimvydas Civilka. Ukmergės ligoninės Anesteziologijos-reanimacijos skyriaus vedėja...

Pirmąjį sezoną pradėjo Šventupės kempingas. Jį išsinuomojusios įmonės vadovas šventupiškis Pranas Paškevičius sako pats esąs aktyvaus poilsio šalininkas, kempinguose praleidęs ne vienas atostogas.

Regioninius kelius prižiūrinti tarnyba jau pradėjo budėjimą keliuose. Kita, už miesto gatves ir vietinius kelius atsakinga, įmonė dar laukia savivaldybės nurodymo. Tokie įsakymai paprastai paskelbiami prieš pat šalčius, nes kiekvienas budėjimas reiškia papildomas lėšas.

Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centro direktorė Sigita Bakanauskienė Kūčių vakarą minės ir savo keturiasdešimtmečio jubiliejų. Šis vakaras – prasminga atėjimo diena: juk iš aukščiau nulemta gimtadienį švęsti tuomet, kai visas krikščioniškasis pasaulis šlovina Kristaus gimimą...

Dėl gais­rų pa­vo­jaus Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja ra­gi­na ša­lies sa­vi­val­dy­bes ap­ri­bo­ti lan­ky­mą­si miš­kuo­se. Įspė­ja­ma, kad dėl karš­tų ir sau­sų orų miš­kuo­se pa­dė­tis yra grės­min­ga.

Ša­lies si­nop­ti­kų duo­me­ni­mis, Uk­mer­gės ra­jo­ne sa­vait­ga­lį pa­siek­tas karš­čio re­kor­das. Sek­ma­die­nį oro tem­pe­ra­tū­ra per­šo­ko per­nykš­čio va­sa­ros re­kor­do kar­te­lę. Uk­mer­gės me­te­o­ro­lo­gi­jos sto­ties apa­ra­tū­ra už­fik­sa­vo 34,3 laips­nio karš­tį.

Ge­gu­žės 9-ąją mi­nė­tos per­ga­lės prieš na­cis­ti­nę Vo­kie­ti­ją per Ant­rą­jį pa­sau­li­nį ka­rą 68-osios me­ti­nės. Uk­mer­gės ka­ro ve­te­ra­nai ir jų šei­mų na­riai kas­met šią da­tą pri­si­me­na ben­dra­žy­gių bū­ry­je.

Gegužės 9-ąją minėtos pergalės prieš fašistinę Vokietiją 70-osios metinės. Antrojo pasaulinio karo mūšiuose kritę kariai amžinojo poilsio yra atgulę ir mūsų rajono – Pašilėje broliškose karių kapinėse. Čia kasmet iškilmingai minima pergalės diena. Tiesa, prisimenančiųjų karą beliko tik saujelė. 

Į mies­to cen­trą ir šie­met at­ke­liaus uk­mer­giš­kių do­va­no­ta ka­lė­di­nė eg­lė. Šią tra­di­ci­ją Uk­mer­gės mies­to se­niū­ni­ja tę­sia jau ke­le­tą me­tų. Lai­ki­nai ei­nan­ti mies­to se­niū­nės pa­rei­gas Ja­nė Zim­blie­nė pa­sa­ko­jo, kad šie­met se­niū­ni­jos ra­gi­ni­mas pa­do­va­no­ti mies­tui eg­lę su­lau­kė 9 pa­siū­ly­mų.

Ukmergiškės Nijolės Juršienės namuose ilgai lauktas įvykis – nuostabia žiedų karūna pasipuošė jos auginamas kaktusas. 85 metų senolė pasakojo gėlę pasisodinusi prieš ketverius metus.

Puslapis 837 iš 1034

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų