Ukmergėje įvykę nusikaltimai, žmogžudystės, vagystės

Praėjusį savaitgalį buvo apvogti du namai Ukmergėje ir Šventupės kaime.

Net ke­lios mo­te­rys ne­se­niai pa­pa­sa­ko­jo apie miš­ke, vi­sai ša­lia mies­to, su­tik­tus iš­kry­pė­lius. Abi sa­vo is­to­ri­jas pa­pa­sa­ko­ju­sios pen­si­nin­kės pa­sa­ko­jo la­bai per­si­gan­du­sios, kuo­met miš­ke su­tik­tas vy­ras nu­si­mo­vęs kel­nes de­monst­ra­vo sa­vo ly­ti­nius or­ga­nus.

Asfalto liejimo paslaugas kone už dyką siūlantys įtartini „kelininkai“ neaplenkė ir Ukmergės. Gyventojai raginami būti budrūs ir neužkibti ant tokių sukčių kabliuko.

Rug­sė­jo 2 d. pa­ste­bė­ta va­gys­tė au­to­ma­gist­ra­lės Vilnius–Panevėžys re­konst­ruo­ja­ma­me ruo­že.

Šį mė­ne­sį Uk­mer­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­te pra­dė­ti du iki­teis­mi­niai ty­ri­mai dėl elek­tros lai­dų va­gys­čių. Abi va­gys­tės įvyk­dy­tos Sie­si­kų se­niū­ni­jo­je.

Rug­pjū­čio 14 d. į tur­gų at­ėju­si gar­baus am­žiaus uk­mer­giš­kė vos ne­ta­po va­gi­lių au­ka.

Atsakomybės ketinęs išvengti pažeidėjas Ukmergės rajono policijos patrulį bandė suvilioti gumine valtimi. Liepos 2 d., apie 12 val. buvo gautas pranešimas apie eismo įvykį Vytauto gatvėje, Ukmergėje. Policijos patruliai nuskubėjo į įvykio vietą.

Lie­pos pra­džio­je Uk­mer­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Del­tu­vos se­niū­ni­jos apy­lin­kės ins­pek­to­rių pa­sie­kė Pa­lie­pės kai­mo gy­ven­to­jo nu­si­skun­di­mai, kad pa­pjau­tos dvi ož­kos. Gy­vu­liai bu­vo pa­lik­ti nak­čiai lau­ke. Pra­bė­gus sa­vai­tei gy­ven­to­jas vėl ne­te­ko avies ir ėriu­ko, o dar po sa­vai­tės pa­pjau­ta  avis.

Po sa­vait­ga­lį mies­to pi­lia­kal­nio pa­pė­dė­je šur­mu­lia­vu­sios „Su­per­fies­tos“ į „Uk­mer­gės ži­nių“ re­dak­ci­ją pa­skam­bi­nu­si uk­mer­giš­kė pa­sa­ko­jo apie jos me­tu nu­ti­ku­sį ne­links­mą įvy­kį. Šven­tės me­tu su­si­ža­lo­jus vy­riš­kiui, te­ko kvies­ti grei­tą­ją pa­gal­bą.

Puslapis 15 iš 15

Veterinarijos klinika

Vilkmerge restoranas

Ukmerges siluma

Ką palaikysite antrame prezidento rinkimų ture?
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Autoservisas Ukmergėje

Floros Studija

Telefonai Ukmergė

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Akmenys prabyla

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų