Spausdinti šį puslapį

Vidiškiečiai pramogauja ir darbuojasi

Išmėgintos pramogos baidarėmis. Išmėgintos pramogos baidarėmis.

Vi­diš­kių mies­te­lio ben­druo­me­nės na­riai sma­giai lei­džia va­sa­rą. Po dar­bų nu­ta­rę pail­sė­ti, plau­kė bai­da­rė­mis. Jų iš vi­so bū­ta net try­li­kos.

 

„Plauk­ta ir gė­rė­ta­si Šven­to­sios kran­tais, lenk­ty­niau­ta ir tar­pu­sa­vy­je, ir su an­te­lė­mis. Po­il­sia­vie­tė­je ap­ta­rė­me plau­ki­mo re­zul­ta­tus, to­li­mes­nius ben­druo­me­nės veik­los pla­nus. Žai­dė­me fut­bo­lą, tin­kli­nį, vai­ši­no­mės ant lau­žo vir­ta kruo­pie­ne, at­ga­vo­me jė­gas pir­te­lė­je ant ra­tų“, – įspū­džiais da­li­jo­si apie iš­vy­ką pa­pa­sa­ko­ju­si Eg­lė Vait­kū­nie­nė.

Vie­ną sa­vait­ga­lį nu­tar­ta pra­leis­ti ir to­liau nuo Šven­to­sios kran­tų – Ni­do­je. „Jū­ra mus pa­si­ti­ko de­gi­nan­čiu smė­liu pa­plū­di­my­je ir šil­tu van­de­niu, pil­nu me­dū­zų. Plau­kio­jo­me lai­vu, ap­žiū­rė­jo­me smė­lio ko­pas, vaikš­čio­jo­me po Ni­dą, Per­val­ką. Ap­lan­kė­me Mi­ru­sias ko­pas, Ra­ga­nų kal­ną Juod­kran­tė­je, ste­bė­jo­me del­fi­nų šou Jū­rų mu­zie­ju­je“, – pa­sa­ko­jo ji.

Ben­druo­me­nę džiu­gi­na ir pa­čių nu­veik­ti dar­bai. Dar pa­va­sa­rį, anot E. Vait­kū­nie­nės, jos ta­ry­bos na­riai nu­spren­dė su­si­tvar­ky­ti, pa­gra­žin­ti mies­te­lio par­ką: „No­rim, kad jis tap­tų šei­mų po­il­sio vie­ta, šven­čių cen­tru. Ap­so­di­no­me me­de­liais, pu­še­lė­mis, vi­du­ry­je įren­gė­me al­pi­na­riu­mą, per vi­są par­ke­lį iš­grin­dė­me ak­me­nė­liais ta­ke­lį. Ne­tru­kus at­si­ras sū­puok­lės, suo­lai. Dau­gu­ma na­rių ėjo į par­ke­lį dirb­ti, ra­vė­ti, per saus­rą lais­ty­ti au­ga­lų.“

Už pa­gal­bą gra­ži­nant mies­te­lio par­ką ben­druo­me­nės na­riai dė­kin­gi V. Gry­bi­nui, V. Use­liui, J. Le­vu­liui, „Uk­mer­gės ver­smei“, se­niū­nui Vir­gi­li­jui Šta­rui.

Vi­diš­kie­čių pla­nuo­se – ne tik to­les­ni dar­bai, gra­ži­nant mies­te­lį, bet ir sma­gus tu­ri­nin­gas po­il­sis kar­tu su šei­mo­mis.

UŽ inf.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Susiję įrašai (pagal žymę)