Iš mo­kyk­los suo­lo – į dar­bo bir­žą

Dar­bo bir­žą pas­ta­ruo­ju me­tu už­plū­do di­plo­mus ką tik at­si­ė­mę ab­sol­ven­tai. Nors dar­bo ieš­ko­si įvai­riau­sių spe­cia­ly­bių at­sto­vai, dar­bi­nin­kų pro­fe­si­joms dar­bo rin­ka lai­ko­ma pa­lan­kes­ne.

 

Tarp nau­jų šio­mis die­no­mis be­si­re­gist­ruo­jan­čių Uk­mer­gės dar­bo bir­žos klien­tų – bai­gu­sie­ji ir uni­ver­si­te­tus, ir ko­le­gi­jas. Ta­čiau di­džiau­sia da­lis – pro­fe­si­nių mo­kyk­lų auk­lė­ti­nių, dau­giau­sia – iš Uk­mer­gės tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­los. Ją šie­met bai­gė per pus­tre­čio šim­to mo­ki­nių.

Vil­niaus te­ri­to­ri­nės dar­bo bir­žos Uk­mer­gės sky­riaus ve­dė­ja Ra­min­ta Kau­ši­kie­nė sa­ko, jog pro­fe­si­nių mo­kyk­lų ab­sol­ven­tai at­sku­ba, vos ga­vę di­plo­mus: „Vis re­gist­ruo­ja­si, ko­ri­do­riai pil­ni jau­ni­mo. Bū­na, kad per­dien už­si­re­gist­ruo­ja apie 40 to­kių as­me­nų.“ Anot jos, nuo bir­že­lio 1 iki lie­pos 16 die­nos su­lauk­ta 151 ką tik di­plo­muo­to be­dar­bio.

Dar­bo ieš­ko­si Tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­lo­je bai­gu­sie­ji au­to­mo­bi­lių me­cha­ni­ko, re­mon­ti­nin­ko, tarp­tau­ti­nių ve­ži­mų vai­ruo­to­jo, kom­piu­te­rių tech­ni­kos ope­ra­to­riaus, hi­gie­ni­nės kos­me­ti­kos kos­me­ti­ko, ki­tas mo­ky­mo pro­gra­mas. Pa­sak ve­dė­jos, ypač daug lo­gis­tų eks­pe­di­to­rių, de­ja, ne vi­si jų tu­ri vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mus.

Dar­bo bir­žos pa­slau­gų taip pat pri­rei­kė My­ko­lo Ro­me­rio, Vil­niaus, Lie­tu­vos edu­ko­lo­gi­jos, Kau­no tech­no­lo­gi­jos uni­ver­si­te­tuo­se, Kau­no miš­kų ir ap­lin­kos in­ži­ne­ri­jos, Vil­niaus, Ute­nos ko­le­gi­jo­se moks­lus iš­ėju­siems as­me­nims. Baig­tos so­cia­li­nės pe­da­go­gi­kos, so­cia­li­nio dar­bo, lei­dy­bos, kū­no kul­tū­ros, va­dy­bos ir ver­slo or­ga­ni­za­vi­mo, ši­lu­mos ener­ge­ti­kos ir tech­no­lo­gi­jų, rek­re­a­ci­jos stu­di­jos.

Tarp aukš­tą­jį iš­si­la­vi­ni­mą tu­rin­čių be­dar­bių – ir ap­lin­kos in­ži­nie­riai, bu­hal­te­riai, ar­chi­tek­tū­ros, ges­tų kal­bos spe­cia­lis­tai.

„Uk­mer­gė­je su aukš­tuo­ju iš­si­la­vi­ni­mu ga­li­my­bės ri­bo­tos, ta­čiau tik­rai ne vis­kas pra­ras­ta“, – sa­ko R. Kau­ši­kie­nė. Ti­ki­na, jog darb­da­vių la­biau­siai pa­gei­dau­ja­mos – dar­bi­nin­kų pro­fe­si­jos. Nuo­lat ieš­ko­ma par­da­vi­mų va­dy­bi­nin­kų, ap­skai­ti­nin­kų, ap­sau­gi­nin­kų, de­ga­li­nių ope­ra­to­rių, o, pa­vyz­džiui, da­žy­to­jams dar­bą siū­lo ne tik Lie­tu­vo­je, bet ir už­sie­ny­je. Pa­šne­ko­vės tei­gi­mu, itin rei­ka­lin­gi ir sta­ty­bi­nin­kai, siu­vė­jai.

Kad dar­bo pa­ieš­kos bū­tų sėk­min­ges­nės, ji pa­ta­rian­ti skelb­ti dar­bo bir­žos in­ter­ne­ti­nė­je sve­tai­nė­je sa­vo gy­ve­ni­mo ap­ra­šy­mus.

Autorė: Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų