So­dų ben­dri­jo­je – šiukš­lių kal­nai

Kol nau­ja­sis at­lie­kų ve­žė­jas tei­si­na­si ne­spė­jan­tis iš­ga­ben­ti vi­sų šiukš­lių, kai ku­rios so­dų ben­dri­jos pa­nė­šė­ja į šiukš­ly­ną. Ta­čiau pa­sta­bų dėl ne­tvar­kos ne­gai­li­ma ir pa­tiems so­di­nin­kams.

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Deja, šiukš­lės pa­čios ne­iš­nyks...


 

Į re­dak­ci­ją krei­pu­sis vie­na uk­mer­giš­kė pa­sa­ko­jo, jog daž­nai ten­ka lan­ky­tis „Drau­gys­tės“ so­dų ben­dri­jo­je, o pro akis ne­pra­sly­dęs są­var­ty­nas, esan­tis prie gre­ti­mos „Šven­to­sios“ ben­dri­jos van­dens bokš­to.

„Sto­vi du šiukš­lių kon­tei­ne­riai, o šiukš­lių – kal­nai. Aki­vaiz­du, kad šiais kon­tei­ne­riais nau­do­ja­si abie­jų ben­dri­jų, esan­čių skir­tin­go­se ke­lio pu­sė­se, so­di­nin­kai, bet jų yra per ma­žai. So­di­nin­kai mo­ka už šiukš­lių iš­ve­ži­mą, bet tu­ri ste­bė­ti au­gan­čius šiukš­lių kal­nus, ku­rie jau už­ima da­lį so­do, bei uos­ty­ti ne­ma­lo­nius kva­pus. Šiukš­les žmo­nės pa­lie­ka mai­šuo­se gre­ta, nes kon­tei­ne­riai yra pil­ni, bet nie­kas tų mai­šų ne­iš­ve­ža“, – pa­ste­bi ji.

So­di­nin­kus pik­ti­na ne­va­los, krau­nan­tys prie kon­tei­ne­rių pa­dan­gas, bal­dus. Ta­čiau, jų ma­ny­mu, ne iki ga­lo iš­spręs­tas ir pats kon­tei­ne­rių iš­dės­ty­mo klau­si­mas.

„Prieš po­rą me­tų apie tai svars­tėm su „Uk­mer­gės ver­smės“ at­sto­vais. Jie ne­su­ti­ko kon­tei­ne­rių pa­dė­ti ten, kur mes no­rė­jom: ne­va pri­va­žiuo­ti bus ne­pa­to­gu, o sun­kias­vo­ris trans­por­tas su­ga­dins ke­lius, – pa­sa­ko­jo „Drau­gys­tės“ ben­dri­jos pir­mi­nin­kas An­ta­nas Pa­li­daus­kas. – Nu­spren­dė, kad pa­lan­kiau­sia pa­sta­ty­ti prie as­fal­to, ben­dri­jos pa­kraš­ty, nors mums bu­vo ne­la­bai ge­rai.“

Ne­se­niai šis klau­si­mas vėl ap­tar­tas su nau­ją­ja at­lie­kas su­ren­kan­čia įmo­ne: „Bu­vo su­si­ti­ki­mas su jų ir ra­jo­no at­sto­vais, už­si­ra­šė ma­no min­tį dėl kon­tei­ne­rių pa­sta­ty­mo vie­tos, bet jau mė­nuo pra­ėjo...“

„Drau­gys­tės“ so­di­nin­kai da­bar nau­do­ja­si pen­kiais vie­no­je vie­to­je esan­čiais kon­tei­ne­riais. Ta­čiau į juos šiukš­lės ne­tel­pa. „Da­bar tru­pu­tį ap­va­ly­ta, bet iki tvar­kos dar trūks­ta“, – sa­ko A. Pa­li­daus­kas. Ma­no, kad ir kai­my­ni­nė­je „Šven­to­sios“ ben­dri­jo­je kon­tei­ne­rių ga­lė­tų bū­ti dau­giau, o iš­ga­ben­ti jų tu­ri­nį ve­žė­jas tu­rė­tų daž­niau.

A. Pa­li­daus­kas ne­sle­pia dėl ne­tvar­kos kal­ti­nan­tis ir pa­čius so­di­nin­kus. „Ne­ša į kon­tei­ne­rius ir ža­lią ma­sę – ša­kas, bul­ves, obuo­lius, ir ši­fe­rį ne­ša. Kiek ir su­si­rin­ki­muo­se kal­bė­ta, skel­bi­mų len­toj in­for­muo­ta, bet žmo­nės yra žmo­nės... – ne­sle­pia ap­mau­do pa­šne­ko­vas. – O kai dvi ben­dri­jos, ne­su­pra­si, kas ką ne­ša, kas ne­tvar­kin­gai me­ta.“

Be to, anot jo, se­niau tam tik­rų šiukš­lių klau­si­mą so­di­nin­kai spręs­da­vo ki­taip. „Anks­čiau, pa­vyz­džiui, ša­kas su­si­de­gin­da­vo, kom­pos­tą da­ry­da­vo, o kai at­si­ra­do at­lie­kų su­rin­ki­mas, tuo ir pa­si­nau­do­jo. Da­bar sumo­ka – tai ir me­ta į kon­tei­ne­rius, nors kai ku­rio­mis at­lie­ko­mis ga­lė­tų at­si­kra­ty­ti ki­taip“, – svars­to ben­dri­jos va­do­vas.

UAB „Eko­no­vus“ Vil­niaus re­gio­no va­do­vo El­ma­ro Mi­li­na­vi­čiaus ti­ki­ni­mu, sten­gia­ma­si, kad mi­nė­to­se ben­dri­jo­se ne­pūp­so­tų šiukš­lių kal­nai. „Žiū­ri­me, tvar­ko­me. Spren­džia­ma su so­dų at­sto­vais ir tai, kaip ge­riau su­dė­lio­ti kon­tei­ne­rius, nes mo­kė­to­jų, ku­rie gy­ve­na so­duo­se, yra ma­žiau ne­gu pri­skir­tais kon­tei­ne­riais be­si­nau­do­jan­čių as­me­nų“, – tei­gė jis.

Autorė: Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų