Nusilpti neleidžia humoras ir artimųjų meilė

Pra­ėju­sią sa­vai­tę ne­įpras­tai pa­svei­kin­ta Ly­duo­kių se­niū­ni­jo­je gy­ve­nan­ti Ka­ro­li­na Pus­vaš­kie­nė. Ne­ei­li­nė ir pro­ga – pa­mi­nė­tas jos šim­to me­tų ju­bi­lie­jus. Ku­rė­jų kai­me gy­ve­nan­ti il­ga­am­žė tiks­lios sa­vo gi­mi­mo die­nos ne­ga­lin­ti įvar­dy­ti, tik ži­nan­ti gi­mu­si „prieš Pet­rą – apie bir­že­lio 28“.     

 Au­to­rės nuotr. Ma­ma nuo­lat rū­pi­na­si trys jos sū­nūs.


„Tik da­ta įra­šy­ta vė­les­nė, kaip kad tais lai­kais bū­da­vo. Bet gi­mi­nės pa­svei­kin­ti mū­sų šim­ta­me­tę jau bu­vo su­si­ė­ję“, – pa­sa­ko­jo mo­čiu­tės ar­ti­mie­ji.

Tų svei­kin­to­jų – ne tiek ir ma­žai: pas tris sū­nus už­au­gi­nu­sią ju­bi­lia­tę su­si­ren­ka 7 anū­kai ir 5 pro­anū­kiai. Tuo me­tu ki­ti sve­čiai šim­ta­me­tei bu­vo ne­ti­kė­ti. Ją ap­lan­kė ra­jo­no me­ras Ro­lan­das Ja­nic­kas, sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Sta­sys Jac­kū­nas, So­cia­li­nės pa­ra­mos sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­ja Eg­lė Šta­rie­nė. Se­no­lei įteik­ta gė­lių ir do­va­nų, sa­vi­val­dy­bės jai skir­ta 110 eu­rų vien­kar­ti­nė pa­šal­pa, o Ly­duo­kių se­niū­nas Vy­tau­tas To­liū­nas už­ri­šo ju­bi­lie­ji­nę juos­tą. „Aš­tuo­nio­li­ka me­tų dir­bu se­niū­nu, bet pir­mą kar­tą šim­ta­me­tę tu­rim“, – sa­kė jis. 

Pas ju­bi­lia­tę at­vy­ko ir „Sod­ros“ Uk­mer­gės sky­riaus ve­dė­jas Ša­rū­nas Pru­šins­kas. Svei­kin­da­mas K. Pus­vaš­kie­nę kal­bė­jo, jog tai – iš­ties ne­ei­li­nė su­kak­tis, mat ra­jo­ne yra vos de­šimt gy­ven­to­jų, tu­rin­čių šim­tą ir dau­giau me­tų. 

Ir su­neš­tos lauk­tu­vės se­no­lę ge­ro­kai nu­ste­bi­no. „Kaip čia ir at­si­im­ti tiek do­va­nų... Iš kur to­kių ge­rų žmo­nių at­va­žia­vo ir kaip apie ma­ne su­ži­no­jo?“ – šyp­so­jo­si ji at­vy­kė­liams ir kvie­tė prie vai­šių sta­lo.

Ma­ma rū­pi­na­si trys sū­nūs: Vla­das (66 m.), su ku­riuo ir gy­ve­nan­ti, Ei­man­tas (61 m.) bei Fe­lik­sas (60 m.). Abu taip pat gy­ve­na Ly­duo­kiuo­se. „Su ma­ma vos ne kas­dien ma­to­mės. Gau­nam nuo jos vel­nių, jei nors vie­ną die­ną ne­ap­lan­kom“, – sa­ko jie. 

Pa­sa­ko­ja, jog ma­ma ki­lu­si iš sep­ty­nių vai­kų šei­mos. Ly­duo­kių apy­lin­kės jai – gim­tos. Gi­mė Šei­my­niš­kių kai­me, ku­rio, anot Vla­do, jau ne­bė­ra: „Vie­na so­dy­ba tik be­li­kus, o kai­mas po že­me už­ly­gin­tas...“ Sa­vo vy­rą Pet­rą mo­te­ris pa­lai­do­jo, kai šiam bu­vo 62-eji.

Gar­baus am­žiaus ly­duo­kiš­kė tu­ri ne vie­ną mėgs­ta­mą už­si­ė­mi­mą. „Ir kny­gų pa­si­skai­to, ir iš­si­skal­bia, ir siu­va. Už­val­ka­lų la­bai daug yra pri­siu­vus. At­si­ke­li ir ma­tai – nuo sep­ty­nių ry­to jau sė­di ma­ma ir siu­va“, – pa­sa­ko­ja su­kak­tu­vi­nin­kės mar­čios. 

„Te­le­vi­zo­riaus ne­žiū­riu, bet vi­sas nau­jie­nas ži­nau ir dar pa­ti pir­miau vai­kams pa­pa­sa­ko­ju, kai jie man no­ri ką nors pra­neš­ti, – po­ri­na pa­ti ju­bi­lia­tė. – Už­tat iš ry­to pa­klau­sau ra­di­jo, pa­po­te­riau­ju ir ta­da – pas drau­ges, va ten, kur na­mas ša­lia. Nu­ei­nu, pa­si­kal­bam, grįž­tu – ge­riau mie­ga­si pa­vaikš­čio­jus.“ 

Svei­ka­ta mo­čiu­tė ne­si­skun­džia, tik no­rė­tų, kad ne­svaig­tų gal­va. Mat tuo­met, guo­džia­si, ne­ga­lin­ti nei pa­ei­ti, nei dirb­ti. Šmaikš­tau­ti ne­pa­liau­jan­ti šim­ta­me­tė juo­kia­si, jog vis­kas bū­tų ge­rai, tik „gal­vą pa­keis­ti rei­kia“. 

Pri­si­pa­žįs­ta iš mais­to mėgs­tan­ti daug ką: „Val­gau vis­ką, nie­ko ne­bro­ki­ju. Val­gy­ti man duo­da daug, bet aš – po biš­kį, tai ati­duo­du, kad lik­tų ki­tam kar­tui.“ 

Ar­ti­mie­ji džiau­gia­si, kad se­no­lė pa­kan­ka­mai sa­va­ran­kiš­ka, ta­čiau ši vai­kų, ypač mar­čių, pa­gal­bą la­bai ver­ti­nan­ti. „Joms jau per sun­ku ma­nim rū­pin­tis, vis­ką dirb­ti, vargs­ta už ma­ne. Jau ir pas Die­vu­lį no­rė­čiau, bet mar­čios mirt ne­lei­džia. My­li ma­ne vi­si, ir pa­pei­kia kar­tais, bet kai pei­kia – ne­krei­piu dė­me­sio, reik sa­vęs žiū­rėt“, – vėl šmaikš­tau­ja ji.

Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

Karolinai Pusvaškienei šimtas metų

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų