Ukmergėje lankėsi Apaštališkasis Nuncijus

Ukmergėje lankėsi Apaštališkasis Nuncijus Ukmergėje lankėsi Apaštališkasis Nuncijus

Tre­čia­die­nį mū­sų ra­jo­ne lan­kė­si Apaš­ta­liš­ka­sis Nun­ci­jus Ar­ki­vys­ku­pas Ped­ro Lo­pez Quin­ta­na. Sa­vi­val­dy­bė­je su sve­čiu su­si­ti­ko ra­jo­no me­ras Ro­lan­das Ja­nic­kas, ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Sta­sys Jac­kū­nas, me­ro pa­ta­rė­ja Lai­ma Gam­bic­kie­nė.

Ro­dy­tas fil­mas apie Uk­mer­gę, kal­bė­ta apie nu­ma­to­mus pro­jek­tus, baž­ny­čios ir sa­vi­val­dos san­ty­kius, pa­lies­ta ir pa­bė­gė­lių te­ma.

Jo Eks­ce­len­ci­ja šil­tai at­si­lie­pė apie mū­sų mies­te su­tik­tus žmo­nes. Vie­šė­da­mas mo­kyk­lo­se jis pa­ste­bė­jo di­de­lį ben­druo­me­nių ak­ty­vu­mą. „Tuo tu­rė­tu­mė­te di­džiuo­tis“, – sa­kė sve­čias.

Sa­vi­val­dy­bės me­ras pa­si­džiau­gė ben­dra­dar­bia­vi­mu su ra­jo­no dva­si­nin­kais, ku­rie yra ak­ty­vūs ben­druo­me­nių na­riai, abi­pu­sė­mis pa­stan­go­mis tvar­ky­ti ir iš­lai­ky­ti baž­ny­čias. Kaip ge­rą to pa­vyz­dį me­ras pa­tei­kė Tau­jė­nų baž­ny­čios re­mon­tą, kai ES fon­dų ir ti­kin­čių­jų lė­šo­mis bu­vo at­nau­jin­ti baž­ny­čios fa­sa­dai, įreng­tas įė­ji­mas ne­įga­lie­siems, su­tvar­ky­tas šven­to­rius.

Apaš­ta­liš­ka­sis Nun­ci­jus ar­ki­vys­ku­pas Ped­ro Lo­pez Quin­ta­na pa­žy­mė­jo, kad baž­ny­čia yra at­vi­ra ben­dra­dar­bia­vi­mui su val­džios ins­ti­tu­ci­jo­mis.

Va­ti­ka­no at­sto­vas mū­sų mies­te pra­lei­do vi­są die­ną – da­ly­va­vo pri­ėmi­me Šv. apaš­ta­lų Pet­ro ir Po­vi­lo baž­ny­čio­je ir de­ka­na­te, lan­kė­si Uk­mer­gės tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­lo­je, Uk­mer­gės me­no mo­kyk­lo­je, li­go­ni­nė­je pa­lai­mi­no ką tik gi­mu­sį kū­di­kį ir į gim­dy­mo pa­la­tą pa­ly­dė­jo gim­dy­vę; po su­si­ti­ki­mo su ra­jo­no va­do­vais Švč. Tre­jy­bės baž­ny­čio­je su­si­ti­ko su ti­kin­čiai­siais, de­ka­na­to ku­ni­gais.

Apaš­ta­liš­ką­jį nun­ci­jų ly­dė­jo jo sek­re­to­rius ku­ni­gas Min­dau­gas Šlaus­kas. At­vy­ki­mą į Uk­mer­gę or­ga­ni­za­vo Uk­mer­gės ben­druo­me­nės ta­ry­bos pir­mi­nin­kas Ju­lius Ka­zė­nas.

Ar­ki­vys­ku­pą Ped­ro Lo­pez Quin­ta­na Apaš­ta­li­niu Nun­ci­ju­mi Lie­tu­vo­je Šven­ta­sis Tė­vas Pran­ciš­kus pa­sky­rė 2014 me­tų ko­vo 8 die­ną.

Lie­tu­vos Vys­ku­pų Kon­fe­ren­ci­jos sek­re­to­ria­to in­ter­ne­to pus­la­py­je skel­bia­ma, kad Ar­ki­vys­ku­pas Ped­ro Lo­pez Quin­ta­na gi­mė Bar­bast­ro (Is­pa­ni­jo­je) 1953 me­tų lie­pos 27 die­ną. Ku­ni­gys­tės šven­ti­mus pri­ėmė 1980 me­tų bir­že­lio 15 die­ną.

Ga­vęs Ka­no­nų tei­sės dak­ta­ro laips­nį, 1984 me­tų va­sa­rio 1 die­ną pra­dė­jo dirb­ti Šven­to­jo Sos­to di­plo­ma­ti­nė­je tar­ny­bo­je. Dar­ba­vo­si Po­pie­žiš­ko­sio­se at­sto­vy­bė­se Ma­da­gas­ka­re, Fi­li­pi­nuo­se, In­di­jo­je bei Jo Šven­te­ny­bės Vals­ty­bės Sek­re­to­ria­to Ben­drų­jų Rei­ka­lų Sky­riu­je.

2002 me­tų gruo­džio 12 die­ną pa­skir­tas ti­tu­li­niu Ag­ro­po­lio Ar­ki­vys­ku­pu ir Apaš­ta­li­niu Nun­ci­ju­mi. 2003 me­tų va­sa­rio 8 d. Ar­ki­vys­ku­pas Ped­ro Lo­pez Quin­ta­na pa­ski­ria­mas Apaš­ta­li­niu Nun­ci­ju­mi In­di­jo­je ir Ne­pa­le, o 2009 me­tų gruo­džio 10 die­ną – Apaš­ta­li­niu Nun­ci­ju­mi Ka­na­do­je. Nuo 2013 me­tų rug­sė­jo 30 die­nos Apaš­ta­li­nis Nun­ci­jus Ped­ro Lo­pez Quin­ta­na dir­bo Vals­ty­bės Sek­re­to­ria­to Ben­drų­jų Rei­ka­lų Sky­riu­je.

Da­lia IVAŠKEVIČIENĖ

Ben­dro­jo sky­riaus vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų