Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Į „Ukmergės žinių“ redakciją paskambinęs ukmergiškis Viktoras pasakojo, kad netikėta kliūtis jam kelią pastojo įsukant iš Klaipėdos gatvės į namo, kuriame įsikūręs paštas, kiemą. Anot jo, duobėmis nusėtas ir visas pastatui priklausantis kiemas.

Į sukurtą visame pasaulyje neseniai giedoto Lietuvos himno vaizdo klipą papuolė ir mūsų kraštas. Jame galime išvysti himną giedančius Pabaiske šiuo metu viešinčius stovyklautojus. Liepos 6-ąją vienu metu skambėjusios Vinco Kudirkos „Tautiškos giesmės“ vaizdo klipas sudėtas iš daug atskirų kadrų.

Beglobių gyvūnų prieglaudoje Krikštėnuose neseniai pradėjo veikti ir keturkojų viešbutis. Pasak prieglaudos prižiūrėtojų, kol kas jame vienintelė gyventoja – prancūzų buldogų veislės kalytė.

Šią sa­vai­tę su­lau­kė­me net ke­lių skai­ty­to­jų skun­dų dėl ne­be­vei­kian­čios gy­vū­nų prie­glau­dos Krikš­tė­nuo­se. Pri­kly­du­sį ka­ti­ną pri­glau­du­si uk­mer­giš­kė svars­tė, kaip gi jai elg­tis, kur dė­ti ka­ti­nė­lį. 

 

Beglobių gyvūnų skausmui neabejingi gyventojai ryžtasi jiems ieškoti pagalbos. Viena Maironio gatvės gyventoja pasakojo, kad prieglobstį jų daugiabučiame name ne taip seniai atrado be šeimininkų likęs katinas: „Atsibastė pas mus rudenį iš netoliese esančio namo.

Pa­kal­nės gat­vės gy­ven­to­jų kie­muo­se po di­des­nio lie­taus telk­šo nuo­te­kų kla­nai. Žmo­nės skun­džia­si tvy­ran­čia smar­ve, fe­ka­li­jo­mis už­lie­ja­mais dar­žais ir pau­pio pie­va. Vi­suo­me­nės svei­ka­tos spe­cia­lis­tai ne­nu­kenks­min­tas nuo­te­kas va­di­na tik­sin­čia bom­ba – jo­se knibž­da li­gų su­kė­lė­jų.

Ne vi­si Pra­mo­nės mik­ro­ra­jo­no gy­ven­to­jai pa­ten­kin­ti ša­lia jų na­mų Del­tu­vos gat­vė­je tuo­jau at­si­ra­sian­čiais spor­to tre­ni­ruok­liais. Žmo­nes pik­ti­na min­tis sta­ty­ti įren­gi­nius prieš pat jų lan­gus. Tačiau ne­pai­sant to, aikš­te­lės ati­da­ry­mas pla­nuo­ja­mas šį penk­ta­die­nį.

Sta­sė Sta­pu­tie­nė – vie­na iš ne­dau­ge­lio uk­mer­giš­kių, ku­ri ga­li di­džiuo­tis gar­bin­gu „Žū­van­čių­jų gel­bė­ji­mo kry­žiaus“ ap­do­va­no­ji­mu. Šiuo kry­žiu­mi po mir­ties bu­vo ap­do­va­no­ti žy­dus na­cis­ti­nės oku­pa­ci­jos me­tais gel­bė­ję jos tė­vai. S. Sta­pu­tie­nė pui­kiai at­si­me­na to me­to įvy­kius.

Kovo 4 dieną Taujėnų gimnazijos pradinukai pakvietė visus į tradicinę Kaziuko mugę. Mokykla šurmuliavo nuo pat ryto. Pradinukų mokytojos Rasa Kiaušinienė, Genė Baronienė, Regina Pušinskienė , Rita Žudienė ir Lina Krikštaponienė mokinukams pasakojo apie tradicijas, amatus.

70 me­tų su­kak­tį šį pa­va­sa­rį mi­nin­tis Uk­mer­gės kraš­to­ty­ros mu­zie­jus ju­bi­lie­jų pa­si­tin­ka su lau­kian­čio­mis per­mai­no­mis ir am­bi­cin­gais pla­nais. Pa­si­da­lin­ti at­ei­ties vi­zi­jo­mis šią sa­vai­tę ra­jo­no va­do­vai pa­kvie­tė ra­jo­no Kul­tū­ros ta­ry­bos bei ta­ry­bos Švie­ti­mo ko­mi­te­to na­rius.

Puslapis 484 iš 677

Veterinarijos klinika

Kasyba

Ukmerges siluma

Vilkmerge restoranas

Kada, manote, bus sukurta vakcina nuo COVID-19?
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Floros Studija

sale

Telefonai Ukmergė

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų