Nemokamai valgančiųjų mažėja

Ne­mo­ka­mą mai­ti­ni­mą mo­kyk­lo­se šie­met gau­na ma­žiau ra­jo­no mo­ki­nių. Di­dė­jant šei­mų pa­ja­moms, sa­vi­val­dy­bės spe­cia­lis­tai pa­ten­ki­na ma­žiau pra­šy­mų skir­ti pa­ra­mą.Ne­mo­ka­mas mai­ti­ni­mas šiais moks­lo me­tais skir­tas 1180 mo­ki­nių.

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Kai ku­rie ne­mo­ka­mai val­gy­ti mo­kyk­lo­se at­si­sa­ko pa­tys.


 

Ta­čiau šis skai­čius, pa­sak So­cia­li­nės pa­ra­mos sky­riaus vy­riau­sio­sios spe­cia­lis­tės Zi­tos Bur­lė­gie­nės, kiek­vie­ną die­ną kei­čia­si. Mat dėl ne­mo­ka­mo mai­ti­ni­mo šei­mos ga­li kreip­tis ir pra­si­dė­jus moks­lams – pra­šy­mai pri­ima­mi vi­sus moks­lo me­tus.

2013 m. ne­mo­ka­mas mai­ti­ni­mas bu­vo skir­tas 1518 mo­ki­nių.

Pa­sak spe­cia­lis­tės, dėl pa­ra­mos mo­ki­niams ga­li kreip­tis šei­mos, ku­rių vi­du­ti­nės pa­ja­mos vie­nam šei­mos na­riui per mė­ne­sį yra ma­žes­nės kaip 525 li­tai.

Dėl ne­mo­ka­mų pie­tų ga­li­ma kreip­tis ir ki­tais at­ve­jais, at­si­žvel­giant į šei­mos gy­ve­ni­mo są­ly­gas, jei­gu vi­du­ti­nės pa­ja­mos vie­nam šei­mos na­riui per mė­ne­sį yra ma­žes­nės kaip 700 li­tų.

„To­kie at­ve­jai – jei mo­ki­nys gy­ve­na ne­pil­no­je šei­mo­je, yra iš šei­mos, au­gi­nan­čios tris ar dau­giau vai­kų, taip pat jei mo­ki­nys yra ne­įga­lus ar iš ne­įga­lių tė­vų šei­mos“, – var­di­jo Z. Bur­lė­gie­nė.

Pa­ra­ma taip pat su­tei­kia­ma, at­si­ra­dus šei­mo­je pa­pil­do­mų iš­lai­dų, sun­kios li­gos, ne­lai­min­go at­si­ti­ki­mo, mai­tin­to­jo ne­te­ki­mo bei ki­tais at­ve­jais. „Ne­mo­ka­mas mai­ti­ni­mas tuo­met ski­ria­mas, pa­tik­ri­nus šei­mos, ku­rio­je gy­ve­na vai­kas, gy­ve­ni­mo są­ly­gas ir su­ra­šius bui­ties ir gy­ve­ni­mo są­ly­gų pa­tik­ri­ni­mo ak­tą“, – sa­kė ji. To­kį ak­tą su­ra­šo ug­dy­mo įstai­gų, se­niū­ni­jų, Ne­sta­cio­na­rių so­cia­li­nių pa­slau­gų cen­tro, sa­vi­val­dy­bės Vai­ko tei­sių ap­sau­gos sky­riaus dar­buo­to­jai.

Kai ka­da pa­ra­ma, anot spe­cia­lis­tės, bū­na nu­trau­kia­ma. Taip nu­tin­ka, jei tė­vai pa­ra­šo pra­šy­mą, kad vai­kai ne­no­ri ne­mo­ka­mai val­gy­ti mo­kyk­lo­je. 2013 m. to­kių at­ve­jų bu­vo sep­ty­ni. Taip pat pa­ra­ma bu­vo nu­trauk­ta dviem šei­moms, in­for­ma­vus, kad pa­di­dė­jo jų pa­ja­mos.

Šie­met ne­bu­vo pa­ten­kin­ti de­vy­ni pra­šy­mai skir­ti vai­kams ne­mo­ka­mus pie­tus. Prie­žas­tis – šei­mos pa­ja­mos vir­ši­ja 525 li­tus vie­nam jos na­riui.

Z. Bur­lė­gie­nė taip pat pri­mi­nė, jog iki spa­lio 10 die­nos dar ga­li­ma pa­teik­ti pra­šy­mus dėl pa­ra­mos įsi­gy­jant mo­ki­nio reik­me­nų. Tam šie­met, kaip ir per­nai, ski­ria­mi 156 li­tai vie­nam vai­kui.

Kol kas šiems moks­lo me­tams pa­ten­kin­ti pra­šy­mai dėl to­kios pa­ra­mos 1130 mo­ki­nių. Per­nai pa­ra­ma mo­ki­nio reik­me­nims įsi­gy­ti bu­vo skir­ta iš vi­so 1505 mo­ki­niams.

Autorė: Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Jonines

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų