Knygos užburia ir įkvepia kurti

Ka­da vai­kai bū­na lai­min­gi? Val­gy­da­mi ska­niau­sius pa­sau­ly­je le­dus? Sup­da­mie­si kva­pą už­gniau­žian­čio­je ka­ru­se­lė­je? O gal žais­da­mi su drau­gais mėgs­ta­mus žai­di­mus...

Sie­si­kų vi­du­ri­nės mo­kyk­los ket­vir­to­kei Jus­tei Pa­žū­sy­tei be­ne dau­giau­sia lai­mės su­tei­kia kny­gos ir skai­ty­mas. Klai­džio­ti po nuo­sta­bų kny­gų pa­sau­lį de­šimt­me­tei – vie­nas mėgs­ta­miau­sių už­si­ė­mi­mų. Sa­ko, jog la­biau­siai pa­tin­ka fan­tas­ti­nė li­te­ra­tū­ra, pa­sa­ko­ji­mai apie nuo­ty­kius. Da­li­ja­si ne­įpras­tais įspū­džiais, pa­tir­tais skai­tant nuo­ty­kių ku­pi­nus „Kla­nų ka­rius“ apie lau­ki­nius ka­ti­nus.

Vai­do­tės Griš­ke­vi­čiū­tės nuotr. Apie kny­gas, po­ezi­ją ir gy­vū­nus Jus­tė ga­lė­tų pa­sa­ko­ti ne­su­sto­da­ma.

Kar­tais Jus­tės kam­ba­rys virs­ta bib­lio­te­ki­nin­kės dar­bo vie­ta: ta­da, kai mer­gai­tė žai­džia bib­lio­te­ką ir vie­ną po ki­tos iš len­ty­nų ima sa­vo kny­gas. Jų tu­ri ne­ma­žai, la­bai ver­ti­na ir sau­go. Džiau­gia­si, kai pa­vyks­ta su­si­tau­py­ti pi­ni­gė­lių – per­ka ne ką ki­ta, o kny­ge­les. Jus­tei kiek­vie­na kny­ga ir kve­pia vis ki­taip. „Da­žais, spaus­tu­ve ar­ba net­gi me­džiu...“ – bliz­ga jos aku­tės pa­sa­ko­jant, kad be ga­lo ma­lo­nu uos­ti nau­ją kny­gą.

Mė­gau­da­ma­si ki­tų au­to­rių kū­ry­ba, mer­gai­tė nu­spren­dė iš­lie­ti ir sa­vo pa­čios min­tis. Ėmė ra­šy­ti ei­lė­raš­čius, ku­rių pluoš­tas, pra­dė­tas vos nuo ke­le­to po­pie­riaus la­pų, kas­kart di­dė­ja. „Jos fan­ta­zi­ja lie­ja­si per kraš­tus“, – šyp­so­si mo­ky­to­ja dir­ban­ti Jus­tės ma­ma Gied­rė, sa­ky­da­ma, kad jau­no­sios po­etės po­mė­giu džiau­gia­si vi­sa šei­ma. Moks­lei­vė taip pat ku­ria įvai­rias pa­sa­kai­tes.

De­šimt­me­tė sa­ko, jog kur­ti ją įkve­pia kny­gos, po­ty­riai, ge­ra ar­ba blo­ga nuo­tai­ka. Net­gi li­gos, ku­rios nar­dant tarp ei­liuo­tų idė­jų grei­čiau pra­ei­na. Mat vie­nas pir­mų­jų Jus­tės ei­lė­raš­čių gi­mė ap­sir­gus gri­pu, ku­ris ke­ti­no įveik­ti li­go­niu­kę nuo­bo­džiu gy­dy­mu­si. Ne­pa­si­se­kė, už­tat kū­ri­nys yra bū­tent apie jį.

Dar dė­lio­ti pos­mus pa­de­da gam­ta. Pet­ro­nių kai­me gy­ve­nan­ti mer­gai­tė pa­sa­ko­ja la­bai my­lin­ti gam­tą, gė­les, mėgs­tan­ti va­sa­rą. Ei­lė­raš­čiai gims­ta ir mau­dan­tis ne­to­li na­mų esan­čia­me eže­re, ir pa­de­dant ma­mai tvar­ky­tis so­de. O lau­ke gu­lė­ti ant žo­lės – vie­nas ma­lo­nu­mas. Ži­no­ma, su kny­ga ran­ko­se.

Kal­bė­ti ne­su­sto­da­ma Jus­tė ga­li ne tik apie kny­gas ar po­ezi­ją, bet ir apie ak­to­rys­tę. Nuo ma­žens vai­di­na įvai­riuo­se mo­kyk­li­niuo­se ren­gi­niuo­se, Uk­mer­gės kul­tū­ros cen­tre lan­ko te­at­ro stu­di­ją „Nykš­tu­kas“.

Vie­to­je ne­nu­stygs­tan­ti mer­gai­tė įsi­jau­tu­si pa­sa­ko­ja ir apie po­mė­gį var­ty­ti gam­tos žur­na­lus, lei­di­nio „Lu­tu­tė“ skai­ty­to­jų – Lu­tu­čiu­kų klu­bo na­rių veik­lą. „La­bai my­liu gy­vū­nus. No­rė­čiau ves­ti lai­dą apie juos ar­ba bū­ti ve­te­ri­na­re. Jau­di­nuo­si dėl nu­skriaus­tų gy­vū­nė­lių – įsteig­čiau jiems glo­bos na­mus“, – sva­jo­ja ma­žo­ji šau­nuo­lė.

Jus­tė svei­ki­na sa­vo ma­my­tę bei ki­tas ma­mas su ar­tė­jan­čia Mo­ti­nos die­na ir ski­ria pa­čios ei­les. Skai­ty­si­me jos ei­lė­raš­čius ir ki­tą kar­tą. O da­bar vi­siems siū­lo vie­ną ma­giš­ką re­cep­tą. Iš­ban­dy­ki­te!

 

Iš­pro­tė­jęs kiš­kis

 

Rei­kės: kiš­kio be sme­ge­nų, la­bai ma­žos žu­vy­tės sme­ge­nų, 90 kram­to­mų­jų gu­mų ir žiur­kių ūsų.

Pa­ruo­ši­mas: su­kram­tyk vi­sų gu­mų ga­ba­lė­lius. Ta­da ma­žos žu­vy­tės sme­ge­nis vy­niok gu­ma tol, kol ji pa­si­baigs. Vis­ką ap­lip­dyk žiur­kių ūsais. Sme­ge­nis įdėk į kiš­kį.

Įspė­ji­mas: prieš tai pa­tar­ti­na kiš­kį įdė­ti į nar­ve­lį. Ne­ži­nia, kas jam ga­li „su­švies­ti“...

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Jonines

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų