Mamytes sveikins per televiziją

Šį sek­ma­die­nį LNK te­le­vi­zi­ja ro­dys Mo­ti­nos die­nai skir­tą kon­cer­tą, ku­ria­me da­ly­vau­ja ži­no­mi dai­ni­nin­kai ir su jais dai­nuo­sian­tys dar­že­li­nu­kai. Tarp de­šim­ties ša­lies dar­že­lių gru­pių šven­ti­nė­je pro­gra­mo­je iš­vy­si­me Uk­mer­gės mo­kyk­los-dar­že­lio „Var­pe­lis“ auk­lė­ti­nes.

Tei­sę pa­tek­ti į kon­cer­tą ga­vo ge­riau­siai šiai pro­gai skir­ta­me kon­kur­se pa­si­ro­dę ko­lek­ty­vai. Prieš ke­le­tą mė­ne­sių vie­nos Vil­niaus re­kla­mos agen­tū­ros pa­skelb­ta­me kon­kur­se bu­vo kvie­čia­mi da­ly­vau­ti Lie­tu­vos dar­že­liai. Or­ga­ni­za­to­riai kvie­tė siųs­ti nu­fil­muo­tus svei­ki­ni­mus ma­mai.

Kon­cer­to or­ga­ni­za­to­rių nuotr. Ta­ja ir vie­nas fi­na­li­nio kon­cer­to „Tau, ma­ma“ ve­dė­jų Jur­gis Brūz­ga su „Var­pe­lio“ dai­ni­nin­kė­mis re­pe­ti­ci­jos dar­že­ly­je me­tu.

Su­lauk­ta net 150 kan­di­da­tų, o iš jų iš­rink­ta de­šimt ge­riau­sių­jų, ku­riems su­teik­ta ga­li­my­bė kar­tu su po­pu­lia­riais at­li­kė­jais da­ly­vau­ti kon­cer­te „Tau, ma­ma“. Jį vi­soms ma­my­tėms do­va­no­ja kom­pa­ni­ja „Bio­ve­la“.

Džiu­gi ži­nia apie tai, kad pa­te­ko į fi­na­lą, pa­sie­kė ir „Var­pe­lį“. Kon­kur­so ren­gė­jai įver­ti­no uk­mer­giš­kių pa­teik­tą svei­ki­ni­mą. Fil­muo­to­je me­džia­go­je – ei­lė­raš­čiai ma­mai ir dai­na „Tu ma­no sau­lu­tė“, ku­rią su­dai­na­vo de­šimt 3–7 me­tų mer­gai­čių. Jas pa­ruo­šė įstai­gos mu­zi­kos mo­ky­to­ja Mil­da Na­mi­kie­nė.

Ne­tru­kus į „Var­pe­lį“ at­vy­ko dai­ni­nin­kė Ta­ja – re­pe­tuo­da­mos su ja dai­ną „An­ge­las bal­tas“, ma­žo­sios dai­no­rė­lės ėmė ruoš­tis fi­na­li­niam kon­cer­tui. Šok­ti mer­gai­tes mo­kė cho­re­og­ra­fė iš Kau­no, vė­liau jos va­žia­vo į gar­so įra­šų stu­di­ją Vil­niu­je įra­ši­nė­ti dai­nos. Dar­že­ly­je lan­kė­si fil­ma­vi­mo gru­pė, ku­ri kal­bi­no vai­kus, auk­lė­to­jas ir pa­ren­gė re­por­ta­žą – jis ro­dy­tas per te­le­vi­zi­ją.

Pa­ti Ta­ja mie­lai da­li­jo au­to­gra­fus, pa­sa­ko­jo „var­pe­liu­kams“ apie tai, kaip vai­kys­tė­je svei­kin­da­vo ma­mą. „Įdo­mus su­ta­pi­mas: Vil­niu­je ka­dai­se pa­ti lan­kiau dar­že­lį pa­va­di­ni­mu „Var­pe­lis“. Abu ma­no sū­nūs – to pa­ties Vil­niaus „Var­pe­lio“ auk­lė­ti­niai. Da­bar vyks­tu į Uk­mer­gę su­si­tik­ti ir dai­nuo­ti su „Var­pe­lio“ mer­gai­tė­mis“, – pa­sa­kos ži­no­ma at­li­kė­ja.

Pra­ėju­sį šeš­ta­die­nį „Fo­rum Pa­la­ce“ rū­muo­se vy­ko šven­ti­nio kon­cer­to fil­ma­vi­mas. „Pa­ma­tę sce­ną, pa­si­ju­to­me lyg tik­ro­je pa­sa­kų ka­ra­lys­tė­je“, – apie nuo­sta­biai iš­puoš­tą sa­lę pa­sa­ko­jo M. Na­mi­kie­nė. Uk­mer­giš­kės bu­vo pa­da­bin­tos an­ge­liš­kais kos­tiu­mais, spar­nais. Vi­sas gro­žy­bes ir žvaigž­des, su ku­rio­mis dai­nuo­ja ki­tų dar­že­lių vai­kai, iš­vy­si­me 19.30 val. pra­si­dė­sian­čia­me kon­cer­te per LNK.

 

 

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų