Mo­bi­lie­ji te­le­fo­nai pa­vo­jin­gi vai­kams

Spar­čiai to­bu­lė­jant šiuo­lai­ki­nėms tech­no­lo­gi­joms ir pa­ste­bint vis ža­lin­ges­nį kai ku­rių iš jų po­vei­kį žmo­gaus or­ga­niz­mui ir psi­chi­nei svei­ka­tai, moks­li­nin­kai bei psi­cho­lo­gai įspė­ja tė­vus ne­pirk­ti iki­mo­kyk­li­nio am­žiaus vai­kams mo­bi­laus ry­šio te­le­fo­nų. Tei­gia­ma, kad jų ža­la ma­žie­siems yra kur kas di­des­nė nei su­au­gu­sie­siems. Vie­nas Mel­bur­no uni­ver­si­te­to Aust­ra­li­jo­je pro­fe­so­rius net­gi pa­va­di­no pa­mi­šu­siais tė­vus, lei­džian­čius sa­vo vai­kams nau­do­tis mo­bi­liai­siais te­le­fo­nais. Tai esą pa­vo­jin­ga jų psi­chi­kai ir pa­di­di­na nu­tu­ki­mo bei dia­be­to ri­zi­ką.

Ty­ri­mus at­li­kę Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos moks­li­nin­kai ti­ki­na, jog tė­vai bent jau tu­rė­tų ska­tin­ti ma­žuo­sius ra­šy­ti SMS ži­nu­tes, o ne skam­bin­ti, nes taip vai­ko sme­ge­nys gau­na ma­žiau elek­tro­mag­ne­ti­nių spin­du­lių. Pa­brė­žia­ma, kad elek­tro­mag­ne­ti­niai spin­du­liai bei ra­dia­ci­ja vai­kus vei­kia ki­taip nei su­au­gu­siuo­sius. Ma­ža to, per­nai Šve­di­jo­je at­lik­tas ty­ri­mas pa­ro­dė, kad jei vai­kas nau­do­ja­si mo­bi­liuo­ju te­le­fo­nu, ti­ki­my­bė su­sirg­ti sme­ge­nų vė­žiu pa­di­dė­ja pen­kis kar­tus...

Kai kur į ko­vą su be­sai­kiu nau­do­ji­mu­si mo­bi­liai­siais ban­do sto­ti net­gi po­li­ti­kai. Štai vi­so­kiau­siais at­ra­di­mais ir ro­bo­tų ga­my­ba gar­sė­jan­čios Ja­po­ni­jos jau­no­ji kar­ta taip pa­mė­go šiuos te­le­fo­nus su in­ter­ne­to ry­šiu, jog ša­lies val­džios pa­rei­gū­nai nu­ta­rė ini­ci­juo­ti pro­gra­mą, ska­ti­nan­čią tė­vus ir mo­ky­mo įstai­gas ri­bo­ti šių įren­gi­nių nau­do­ji­mą tarp vai­kų. Ne­ri­mą su­au­gu­sie­siems ke­lia tai, kad pra­di­nių ir vi­du­ri­nių­jų kla­sių mo­ki­niai vis daž­niau įtrau­kia­mi į nu­si­kals­ta­mą veik­lą ki­ber­ne­ti­nė­je erd­vė­je, pra­lei­džia per­ne­lyg daug lai­ko su­si­ra­ši­nė­da­mi ži­nu­tė­mis ir elek­tro­ni­niais laiš­kais bei pa­ti­ria įvai­rius ša­lu­ti­nius per di­de­lio mo­bi­lių­jų te­le­fo­nų var­to­ji­mo su­kel­tus psi­cho­lo­gi­nius efek­tus.

Sta­tis­ti­ka pa­ro­dė, jog kai ku­rie vai­kai Ja­po­ni­jo­je pra­lei­džia va­lan­dų va­lan­das per te­le­fo­nus su­si­ra­ši­nė­da­mi elek­tro­ni­niais laiš­kais su drau­gais. Taip pat spar­čiai plin­ta įvai­riau­si keis­ti žai­di­mai, pa­vyz­džiui, „30 mi­nu­čių tai­syk­lė“ – jei vai­kas ne­at­sa­ko į laiš­ką per 30 mi­nu­čių, jis tam­pa kla­sės drau­gų pa­juo­kos ob­jek­tu... Ki­ti vai­kai tam­pa in­ter­ne­ti­nių nu­si­kal­ti­mų au­ko­mis. Už­fik­suo­tas at­ve­jis, kai vai­kai sa­vo nuo­trau­kas per­siun­tė in­ter­ne­tu ne­pa­žįs­ta­miems as­me­nims, ir vė­liau jiems bu­vo gra­si­na­ma, no­rint gau­ti pi­ni­gų.

 
Pa­reng­ta pa­gal Vei­das.lt ir Tech­no­lo­gi­jos.lt

 

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Jonines

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų