Savaitgalį išsirinksime merą

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Uk­mer­gė­je jau vyks­ta rin­ki­mai. Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Uk­mer­gė­je jau vyks­ta rin­ki­mai.

Vė­ly­vą sek­ma­die­nio va­ka­rą uk­mer­giš­kiai jau tu­rės iš­si­rin­kę sa­vo me­rą. O šią sa­vai­tę nuo tre­čia­die­nio vyks­ta ant­ro­jo rin­ki­mų tu­ro iš­anks­ti­nis bal­sa­vi­mas.  Ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je prie bal­sa­dė­žės uk­mer­giš­kiai rin­ko­si ir šven­ti­nę – Lie­tu­vos ne­pri­klau­so­my­bės at­kū­ri­mo die­ną – ko­vo 11-ąją.

Penk­ta­die­nį ir šeš­ta­die­nį vyks bal­sa­vi­mas na­muo­se. Pa­gal įsta­ty­mą bal­suo­ti na­muo­se ga­li ne­įga­lie­ji, dėl li­gos lai­ki­nai ne­dar­bin­gi rin­kė­jai, su­ka­kę 70 me­tų ir vy­res­ni rin­kė­jai, jei­gu jie dėl svei­ka­tos būk­lės pa­tys ne­ga­li at­vyk­ti rin­ki­mų die­ną į rin­ki­mų apy­lin­kę ir jei­gu jie pa­tei­kė pra­šy­mą bal­suo­ti na­muo­se bei yra įra­šy­ti į na­muo­se bal­suo­jan­čių­jų są­ra­šus.

Ko­vo 15-ąją nuo 7 iki 20 val. rin­ki­mai vyks rin­ki­mų apy­lin­kė­se.

Dau­giau­siai bal­sų tarp kan­di­da­tų į me­rus uk­mer­giš­kiai ko­vo 1-ąją sky­rė Dar­bo par­ti­jos Uk­mer­gės sky­riaus kan­di­da­tui Ro­lan­dui Ja­nic­kui bei Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos at­sto­vui Juo­zui Varž­ga­liui. Už juos šią sa­vai­tę ir ga­lė­si­me ati­duo­ti sa­vo bal­sus.

Už R. Ja­nic­ką pir­ma­me rin­ki­mų tu­re bal­sa­vo 26,71 proc. uk­mer­giš­kių. Jis su­rin­ko 3904 bal­sus.

J. Varž­ga­lys su­lau­kė 21,23 proc. pa­lai­ky­mo. Už jį bal­sus ati­da­vė 3102 rin­kė­jai.

Abu šie kan­di­da­tai tu­ri pa­tir­ties ir po­li­ti­ko­je, ir sa­vi­val­do­je. Šiuo me­tu ne­dir­ban­tis 58 me­tų J. Varž­ga­lys daug me­tų ėjo Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­rei­gas. Yra bai­gęs tuo­me­ti­nę Lie­tu­vos že­mės ūkio aka­de­mi­ją, tu­ri in­ži­nie­riaus-me­cha­ni­ko di­plo­mą. Šiuo me­tu – ra­jo­no ta­ry­bos na­rys. Apie vi­suo­me­ni­nę veik­lą sa­vo ofi­cia­lio­je an­ke­to­je ne­in­for­muo­ja.

48 me­tų Dar­bo par­ti­jos Uk­mer­gės  sky­riaus pir­mi­nin­kas Ro­lan­das Ja­nic­kas šiuo me­tu dir­ba Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je – ei­na vi­ce­me­ro pa­rei­gas. R. Ja­nic­kas yra ėjęs ir sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jo pa­rei­gas, dvi ka­den­ci­jas dir­bo ra­jo­no ta­ry­bo­je.

Po­li­ti­kas Vil­niaus Ge­di­mi­no tech­ni­kos uni­ver­si­te­te yra įgi­jęs in­ves­ti­ci­jų val­dy­mo ma­gist­ro di­plo­mą. Jis va­do­vau­ja Tau­jė­nų mies­te­lio ben­druo­me­nei, yra Tau­jė­nų kul­tū­ros na­mų sa­vi­veik­li­nin­kas, mė­gė­jų te­at­ro „Bi­čiu­liai“ na­rys.

Pa­ste­bi­ma, kad pa­pras­tai ant­ra­me rin­ki­mų tu­re rin­kė­jų ak­ty­vu­mas bū­na ma­žes­nis nei pir­ma­me.

Vis dėl­to Uk­mer­gės rin­ki­mų ko­mi­si­jos na­riai kvie­čia uk­mer­giš­kius ak­ty­viai bal­suo­ti.

Rin­ki­mų nu­ga­lė­to­ju bus skel­bia­mas tas kan­di­da­tas, ku­ris su­rinks dau­giau bal­sų.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų