Ukmergės rinkiminės naujienos, mero rinkimai
Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Daug me­tų ap­leis­ta stūk­san­ti bu­vu­si kok­lių ce­cho ga­myk­la skai­čiuo­ja au­kas. Ba­lan­džio 13-ąją čia žu­vo de­šim­to­kas. Ne­to­lie­se gy­ve­nan­tys uk­mer­giš­kiai ti­ki­na – sta­ti­niai se­niai ta­pę sta­ty­bi­nių me­džia­gų va­gių tai­ki­niu.

Vasario 1 d. nuo gatvės plėšikų nukentėjo du ukmergiškiai. Apie 19 val. Maironio gatvėje, ties namu Nr. 37, buvo apiplėšta moteris. Prie jos iš nugaros pribėgo jaunuolis ir nutraukė nuo peties rankinę. Joje buvo apie 800 eurų,  banko mokėjimo kortelė.Griūdama 1940 m. gimusi nukentėjusioji  sutrenkė koją, ji paguldyta į ligoninės traumatologijos skyrių.

Į Uk­mer­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tą krei­pė­si šim­ta­me­tė uk­mer­giš­kė, nu­ken­tė­ju­si nuo ap­si­me­tė­lės. Lap­kri­čio 10 d. apie 10 val. Anykš­čių gat­vė­je gy­ve­nan­ti 103 me­tų se­no­lė bu­vo iš­ėju­si par­si­neš­ti pie­no. Grįž­tant laip­ti­nė­je ją pa­si­ti­ko ne­pa­žįs­ta­ma mo­te­ris, ku­ri pa­si­siū­lė pa­dė­ti pa­neš­ti ne­šu­lį bei sa­kė tu­rin­ti kar­tu ap­tar­ti rei­ka­lus.

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba informuoja, kad Kėdainių rajone suradus afrikiniu kiaulių maru (AKM) užsikrėtusių šernų gaišenas, AKM užkrėsta Lietuvos teritorija išsiplėtė – į ją įtrauktas visas Kėdainių rajonas. Šiame rajone iki šiol nebuvo registruotas nei vienas ligos atvejis.

Lietuvoje jau nustatyti  20 šernų ir 6 kiaulių afrikinio kiaulių maro židiniai. Todėl griežtėja reikalavimai kiaulių augintojams. Spalio 31 d. įsigaliojo Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas „Dėl afrikinio kiaulių maro stebėsenos ir kontrolės priemonių“ pakeitimo.

Vis daugiau šeimų kartu su vaikais naudojasi šia transporto priemone. Vis dėlto specialistai pastebi, kad toli gražu ne kiekvieni tėvai deramai pasirūpina savo mažųjų dviratukininkų saugumu.

Šv. Florijono diena, minima gegužės 4 dieną, – ugniagesių ir gelbėtojų šventė. Ta proga Ukmergės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos ugniagesiai pasidžiaugė nuveiktais darbais, apdovanojo pirmūnus.

Uk­mer­gės van­dens spor­to ša­kų aso­cia­ci­jos en­tu­zias­tai ben­dra­žy­gius pa­kvie­tė į Pa­bais­ke su­reng­tą re­ga­tą. Už­da­rę va­sa­ros se­zo­ną, bu­ria­vi­mo aist­ruo­liai jau lau­kia vė­jo ir le­do, kad ga­lė­tų mė­gau­tis žie­mos pra­mo­go­mis.

Ukmergės rajono policijos komisariate gyvuoja graži tradicija. Artėjant Kalėdoms pareigūnai aukoja savo santaupų ir ruošia dovanėles nepritekliuje gyvenantiems rajono vaikams. Prie šios iniciatyvos kasmet prisijungia vis daugiau rajono įstaigų, įmonių ar pavienių asmenų, policijos rėmėjų.

Tau­jė­nų gim­na­zi­jos pra­di­nių kla­sių mo­ki­niai ir jų mo­ky­to­jos G. Ba­ro­nie­nė, R. Pu­šins­kie­nė, L. Krikš­ta­po­nie­nė, R. Žu­die­nė bu­vo iš­vy­kę į Uk­mer­gę ir su­si­pa­ži­no su tri­mis pro­fe­si­jo­mis. Prieš­gais­ri­nė­je gel­bė­ji­mo tar­ny­bo­je mo­ki­niai ap­žiū­rė­jo įstai­gos pa­tal­pas, su­ži­no­jo, kad ug­nia­ge­siai-gel­bė­to­jai ne tik ge­si­na gais­rus, bet ir mo­ko­si, spor­tuo­ja.

Puslapis 883 iš 1100

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų