Konkursas dalyvių dėmesio nesulaukė

Konkursas dalyvių dėmesio nesulaukė Konkursas dalyvių dėmesio nesulaukė

Sa­vi­val­dy­bės skelb­ta­me kon­kur­se vie­šų­jų mies­to erd­vių su­tvar­ky­mui no­rin­čių­jų da­ly­vau­ti ne­at­si­ra­do. Kon­kur­so ver­ti­ni­mo ko­mi­si­jai va­do­vau­jan­ti Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja Ag­nė Bal­čiū­nie­nė sa­ko, kad iš­ana­li­za­vus prie­žas­tis, bus ren­gia­mas ki­tas kon­kur­sas.

Uk­mer­gės mies­to Kęs­tu­čio aikš­tės, Drau­gys­tės skve­ro ir Pi­lies par­ko su pri­ei­go­mis at­vi­ro pro­jek­to kon­kur­są sa­vi­val­dy­bė pa­skel­bė bir­že­lio 2 die­ną. Pla­nuo­ta ja­me iš­rink­ti ge­riau­sią pro­jek­tą ir pa­gal jį su­tvar­ky­ti te­ri­to­ri­ją.

Pa­siū­ly­mus kon­kur­sui bu­vo ga­li­ma teik­ti tris mė­ne­sius, bet jų ne­su­lauk­ta.

Bal­čiū­nie­nė pa­sa­ko­jo, kad kon­kur­sui kruopš­čiai reng­ta­si. „Tik­rai ne­ma­nau, kad kaž­ko ne­at­li­ko­me, dėl ko kon­kur­sas ne­įvy­ko. Ver­ti­ni­mo ko­mi­si­ja iš­ana­li­zuos prie­žas­tis“, – tei­gia pa­šne­ko­vė. 21 tie­kė­jas bu­vo už­si­re­gist­ra­vęs, do­mė­jo­si kon­kur­so są­ly­go­mis bei te­ri­to­ri­ja. Ta­čiau do­ku­men­tų ne­pa­tei­kė nė vie­nas.

„Ma­nau, kad kai ku­riems iš jų pa­skam­bin­si­me ir pa­si­tei­rau­si­me, kas lė­mė to­kį jų ap­si­spren­di­mą“, – svars­to A. Bal­čiū­nie­nė.

Jos nuo­mo­ne, tie­kė­jus at­bai­dė di­de­lės nu­ma­ty­tų tvar­ky­ti erd­vių ap­im­tys – 9 hek­ta­rų te­ri­to­ri­ja. Ki­ta prie­žas­tis ga­lė­ju­si bū­ti ir ta, kad kon­kur­sas reng­tas per vie­šų­jų pir­ki­mų sis­te­mą. Šios pro­ce­dū­ros yra su­dė­tin­gos.

Ar­ti­miau­siu me­tu ko­mi­si­ja rink­sis į po­sė­dį, ku­rio me­tu bus ap­tar­ta to­les­nė ei­ga.

Jei ma­no­ma, kad tie­kė­jus ga­lė­jo iš­gąs­din­ti ir te­ri­to­ri­jos dy­dis, ar ne­svars­to­ma ga­li­my­bė ją skai­dy­ti, ren­giant ke­lis kon­kur­sus?

„Vie­no ben­dro pro­jek­to vi­soms erd­vėms ne­ke­ti­na­ma at­si­sa­ky­ti. Ko­mi­si­jos spren­di­mu, tai ge­riau­sia ga­li­my­bė su­jung­ti šias se­na­mies­čio erd­ves, kad bū­tų iš­lai­ky­tas kom­plek­siš­ku­mas, vie­nin­gas sti­lius“, – pa­aiš­ki­no A. Bal­čiū­nie­nė.

Kęs­tu­čio aikš­tės, Drau­gys­tės skve­ro bei Pi­lies par­ko su pri­ei­go­mis su­tvar­ky­mas bus fi­nan­suo­ja­mas tiks­li­nėms te­ri­to­ri­joms iš ES pa­ra­mos skir­tų lė­šų. Tarp 23 tiks­li­nė­mis te­ri­to­ri­jo­mis įvar­din­tų sa­vi­val­dy­bių – ir Uk­mer­gė. Mū­sų sa­vi­val­dy­bei nu­ma­ty­ta skir­ti 8,6 mln. eu­rų.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų