Spausdinti šį puslapį

Išspręsti neatidėliotini klausimai

Ketvirtadienį vyko neeilinis rajono tarybos posėdis, kuriame patvirtinti neatidėliotini klausimai ir pateikta svarbi informacija.

Laikantis tradicijų pirmiausia pasveikinti rajono tarybos nariai, šį ir praėjusį mėnesį minėję savo gimtadienius. Sveikinimai šįkart skirti Regimantui Baravykui, Airai Dudėnienei ir posėdžio pirmininkui Rolandui Janickui.

Mokinių – mažiau

Svarbiausias iš nagrinėtų klausimų – dėl bendrojo ugdymo mokyklų klasių ir mokinių skaičiaus klasėse patikslinimo.

Planuojama, kad 2018–2019 mokslo metais Ukmergės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose mokysis 3 537 mokiniai. Tai 81 mokiniu (11 komplektų) mažiau negu praėjusiais mokslo metais.

Mokinių registro duomenimis, rajono įstaigose buvo ugdomi 283 priešmokyklinio amžiaus vaikai. Mokytis pirmoje klasėje prašymus pateikė 303 būsimų pirmokų tėvai.

16 proc. praėjusių mokslo metų aštuntos klasės mokinių ir 31 proc. dešimtos klasės mokinių nepasirinko mūsų rajono savivaldybės pavaldumo mokyklų.

Pavaduotojo nebesiūlo

Kitas klausimas, kuriam pritarta posėdyje, – „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės švietimo įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus“ pakeitimo.

Tarybai šis klausimas buvo teiktas vasaros pradžioje. Tačiau jam tada nepritarta dėl vieno punkto – siūlymo įsteigti dar vieno – ketvirto – direktoriaus pavaduotojo etatą Ukmergės sporto centre. Šį kartą tokio siūlymo politikams teiktame svarstyti projekte nebeliko.

Pakalbintas rajono savivaldybės Švietimo ir sporto centro vedėjas Vaidotas Kalinas sakė, kad buvo atsižvelgta į praėjusiame tarybos posėdyje išsakytus politikų argumentus ir raginimus kol kas šio etato nesteigti.

Vis dėlto, pasak vedėjo, atsižvelgiant į realias finansavimo galimybes, ateityje galbūt prie šio klausimo bus sugrįžta, nes pagal Švietimo ministerijos rekomendacijas, jei ugdymo įstaigą lanko daugiau kaip 600 moksleivių, rekomenduojami keturi jos direktoriaus pavaduotojo etatai.

Skyrė etatus

Tarybos sprendimu nutarta skirti ugdymo įstaigoms papildomus etatus.

Dar pavasarį, patvirtinus ikimokyklinio ugdymo grupių ir vaikų skaičių, buvo numatyta įsteigti dvi papildomas grupes vaikų lopšelyje-darželyje ,,Eglutė“ ir vieną – ,,Buratinas“. Šių grupių veiklai vykdyti skirti papildomi auklėtojų bei auklėtojų padėjėjų etatai.

Pernai įkurtos papildomos grupės lopšeliuose-darželiuose ,,Eglutė“ ir ,,Saulutė“ bei kiekvienai skirti papildomi etatai. Tačiau atsižvelgiant į vaikų skaičių bei grupių darbo laiką, jų nepakanka, todėl abi įstaigos prašė įsteigti dar po 0,85 auklėtojos ir 0,5 auklėtojo padėjėjos etato.

Lopšelyje-darželyje ,,Saulutė“, Vidiškių, Senamiesčio pagrindinėse mokyklose nutarta stiprinti darbą su specialiųjų poreikių ir elgesio sutrikimų turinčiais vaikais – čia steigiami auklėtojo / mokytojo padėjėjo etatai.

Senamiesčio pagrindinėje mokykloje skirta 0,25 psichologo etato. Siesikų gimnazijoje nuo 20 iki 25 padaugėjo ikimokyklinio / priešmokyklinio amžiaus vaikų, todėl čia skirta 0,61 priešmokyklinio ugdymo pedagogo etato.

Kiti pasikeitimai: Veprių pagrindinėje mokykloje 0,5 mažėja direktoriaus pavaduotojo ugdymui etatas. Kadangi „Šilo“ pagrindinės mokyklos dalis patalpų atiduodama Sporto centrui, sumažėja valomas plotas, todėl mažėja 0,5 valytojos etatas.

Taryba informuota, kad lopšelio-darželio ,,Eglutė“ steigiamiems etatams šiemet reikės papildomai apie 20 tūkst., ,,Buratinas“ – apie 8 tūkst., ,,Saulutė“ – apie 6,4 tūkst., Siesikų gimnazijos – apie 1,8 tūkst., Senamiesčio pagrindinės mokyklos – apie 3,25 tūkst., Vidiškių pagrindinės mokyklos – apie 2,2 tūkst. Eur.

Keliones apmokės?

Prieš šio klausimo tvirtinimą „valstietis“ Romas Pivoras iškėlė klausimus dėl mokyklų laukiančių naujovių – etatinio mokytojų apmokėjimo bei dėl galimybės kompensuoti kaimo mokyklų pedagogams kelionės į darbą išlaidas.

Rajono meras Rolandas Janickas pažymėjo, kad naujovės – visos Lietuvos mokyklų iššūkis, o ministerijos sprendiniai dėl jų – gerokai pavėluoti.

Pažymėjo, kad turintiems tokį patį krūvį pedagogams atlyginimai turėtų išlikti tokie patys ar didėti, bet jau tikrai nemažėti. Kai kuriems mokyklų vadovams esą viskas suprantama, kiti linkę panikuoti. Rugsėjį šaukiamame rajono tarybos posėdyje bus teikiama svarstyti labai daug „švietimietiškų“ klausimų, susijusių su permainomis darbo apmokėjimo srityje. Iki tol jie bus detaliai apsvarstyti tarybos komitetų posėdžiuose.

Meras pasidžiaugė, kad mokytojų prestižo kėlimo linkme Ukmergė nuveikė daugiau nei kitos savivaldybės – šia tema surengė daug diskusijų, susitikimų, o kiekvienam mokytojui nutarė skirti po 15 eurų popieriui ir kitoms kanceliarinėms reikmėms, nes anksčiau jie pirkdavo tai iš savo lėšų.

Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Vaidotas Kalinas paantrino, kad nagrinėjamas mokytojų kelionės į darbą apmokėjimo klausimas. Skaičiuoja, kad tam mokslo metams galima numatyti apie 40 tūkst. eurų, kompensuojant ne tik kaimo, bet ir miesto mokytojų keliones į darbą viešuoju transportu.

Vedėjas taip pat pažymėjo, kad dabartinė situacija ir naujovės nieko bendra neturi su mūsų rajono sprendiniais. Ministerija yra skyrusi savivaldybėms dešimtis konsultantų, kurie ir konsultuoja visais šiandien aktualiais klausimais, susijusiais su darbo apmokėjimu.

Sulaukęs klausimo apie vykstančius ugdymo vadovų konkursus, V. Kalinas dėstė, kad pretendentų tikrai esama ir konkursai įvyks.

Atliks užsakovo funkcijas

Taryba pritarė pavesti administracijai atlikti projektų, kuriuose ji yra pareiškėjas, projektavimo ir statybos užsakovo funkcijas.

Tarp minimų – Vilniaus gatvės skvero ir Ligoninės parko su prieigomis infrastruktūros įrengimo, Šventosios pakrantės sutvarkymo, Kęstučio aikštės, Draugystės skvero ir Pilies parko su prieigomis įrengimo projektai.

Pasak rajono mero, šis tarybos sprendimas – visiškas formalumas. Jo reikalaujama su agentūromis pasirašant sutartis.

Vis dėlto kai kurie tarybos nariai, atvirkščiai, pageidavo gauti kuo daugiau informacijos apie rengiamus projektus ir ne tik apie jau patvirtintus, bet net ir ketinamus tvirtinti.

Ta pačia proga Sąjūdžio frakcijos seniūnas Regimantas Baravykas pasiteiravo apie Vilkmergėlės upelį – buvo skelbta, kad jis bus tvarkomas įgyvendinant piliakalnio erdvių atnaujinimo projektą.

Atsakyta, kad likusi upelio dalis pasikeis įgyvendinant dar laukiamą miesto viešųjų erdvių infrastruktūros tvarkymo projektą.

Tos pačios frakcijos narys Andrius Kalesnikas prašė daugiau informacijos apie Šeimos centro projekto eigą. Paaiškinta, kad ši informacija bus teikiama ateinančiame tarybos posėdyje.

Laukia Taikos sutartis?

Meras tarybai paviešino informaciją dėl teisminio ginčo su bendrove „Ekonovus“. Viename internetiniame portale neseniai pasirodė straipsnis apie tai, kad Ukmergės rajono savivaldybė ketina pasirašyti Taikos sutartį, kurios sąlygos itin palankios šiai įmonei.

„Ukmergės rajono savivaldybės administracija siekia iš bendrovės „Ekonovus“ prisiteisti 425 tūkst. eurų, kurie per kelerius metus buvo surinkti iš rajono gyventojų per vietinės rinkliavos mokestį. Sutartyje jie buvo įskaičiuoti už numatytos atliekų rūšiavimo linijos įrengimą“, – sakė meras, pažymėdamas, kad teismui pateiktame priešieškinyje „Ekonovus“ iš savivaldybės reikalauja padengti daugiau nei 381 tūkst. eurų žalą dėl negautų pajamų.

Ginčą šioje civilinėje byloje abi pusės pusmetį nagrinėjo teisminėje mediacijoje, kur šalims buvo bandoma padėti jį išspręsti taikiai.

Po vėliau įvykusių kelių teismo posėdžių priimta nutartis atlikti teisminę ekspertizę ir tik po jos tęsti tolesnį bylos nagrinėjimą arba abiems pusėms pasirašyti Taikos sutartį. Ja „Ekonovus“ įsipareigoja savivaldybei atlyginti 150 tūkst. eurų nuostolius.

Pasak R. Janicko, tai leistų rajono tarybai dar šiemet svarstyti galimybes dėl vietinės rinkliavos mokesčio sumažinimo apie 10 procentų. Jei bus nuspręsta tęsti teisminį ginčą, tai užtruks mažiausiai dvejus metus, tai pareikalautų didelių išlaidų teismo ekspertizei bei advokatams, o savivaldybė galėtų likti „prie suskilusios geldos“.

Rugpjūtį sušauktame jungtiniame tarybos komitetų posėdyje už Taikos sutarties pasirašymą pasisakė 10 iš 15 rajono tarybos komitetų narių. Meras informavo, kad šį klausimą nutarta dar kartą aptarti uždarame komitetų posėdyje, kuriame dalyvaus teisininkas ir ekspertas.

Išklausę informacijos rajono politikai šiuo klausimu išsakė savo poziciją – vieni ją palaikydami, kiti kritikuodami ar ieškodami kaltų, kodėl taip įvyko: aikštelę buvo numatyta statyti, bet ji taip ir nepastatyta, o lėšos jai surinktos ir kiek čia kalta rajono savivaldybės administracija.

Ukmergės rajono savivaldybės Antikorupcijos komisijos pirmininkas R. Pivoras pažadėjo šiuo klausimu rengti komisijos posėdį.

Tuo tarpu besibaiminantiems, kad Taikos sutartimi gali būti pažeistas viešasis interesas, savivaldybės Teisės skyriaus vedėjas Rimas Jurgilaitis paaiškino, kad, nustačius žalą viešajam interesui, teismas tokios sutarties tvirtinti negalėtų.

Vilniaus apygardos teismo posėdis dėl minėto teisminio ginčo yra atidėtas iki rugsėjo 26 dienos.

Kitas rajono tarybos posėdis numatytas rugsėjo 20 dieną.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)