Spausdinti šį puslapį

Rudenį pradėjo klausimų gausa

Rudenį Ukmergės rajono politikai pradėjo itin darbingai. Praėjusią savaitę vykusiame rajono tarybos posėdyje išnagrinėtas rekordinis klausimų skaičius – beveik 50. Prie kai kurių buvo stabtelta ir ilgokai.

Tradiciškai pirmiausiai pasveikinti šį mėnesį gimtadienius švenčiantys tarybos nariai Andrius Lyška, Gintaras Plevokas ir Danutė Užkurėlytė. Piliečių tribūnoje žodį tarė Pašilės seniūnaitis Eduardas Zeziulevičius. Jis ragino rajono vadovus nepasirašyti Taikos sutarties teismo procese tarp savivaldybės ir buvusio buitinių atliekų vežėjo „Ekonovus“. Ginčo esmė – skirtos lėšos, taip ir nepastatyta buitinių atliekų rūšiavimo linija. Ukmergiškio manymu, reikia bylinėtis iki galo ir kovoti dėl priklausančių 425 tūkst., o ne tenkintis gerokai mažesne Taikos sutartimi siūloma suma.

Savivaldybės Turto ir įmonių valdymo poskyrio vedėja Daiva Gladkauskienė atsakė į praėjusiame rajono tarybos posėdyje pateiktą ukmergiškio Juozo Minausko klausimą dėl Ukmergės butų ūkio techninės priežiūros tarifų. Informavo, kad nė viena iš institucijų, į kurias šiuo klausimu anksčiau kreipėsi tas pats ukmergiškis, nepripažino, kad šie tarifai yra neteisingi, o patvirtino, kad jie taikomi įstatymų nustatyta tvarka. Taigi, dar papildomai tirti būtų netikslinga.

Be to, taryba kaip tik pasiruošusi tvirtinti naują šio tarifo taikymo tvarką. 

Programoje – pakeitimai

Sustojus ties antruoju posėdžio klausimu dėl 2014–2020 m. Vilniaus regiono integruotos teritorijų vystymo programos Ukmergės rajono dalies pakeitimo, politikai įsivėlė į diskusijas.

Šios programos tikslas – spręsti tikslinėms teritorijoms būdingas problemas, didinant konkurencingumą ir gyvenamosios aplinkos patrauklumą, skatinant ekonomikos augimą ir užtikrinant Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų efektyvumą. Ukmergės miesto tikslinės teritorijos programos projektų bendra vertė – 17 mln. 294 990 Eur.

Diskusijas paskatino tarybos nario Dariaus Varno klausimas apie tai, kad tarp planuojamų Ukmergėje įgyvendinti projektų programoje nebeliko planuoto įrengti Šeimos centro pastato.

Rajono meras Rolandas Janickas paaiškino, kad to priežastis – galimas lėšų stygius. Prie Ukmergėje įgyvendinamų projektų numatyta prisidėti iš rajono biudžeto daugiau kaip 2 mln. Eur.

Pirmiausiai siekiama įgyvendinti prioritetinius miesto centro viešųjų erdvių, Vasario 16-osios gatvės, Kareivinių miestelio, projektus. Aiškėja, kad visiems numatytiems lėšų gali neužtekti. Todėl nutarta Šeimos centro kūrimą sustabdyti ir atidėti vėlesniems laikams. Tai susiję tik su infrastruktūra, kuriai numatyta didžiulė – 700 tūkst. eurų – suma, o ne pačia veikla. Centro veikla yra vykdoma, darbuotojams yra skirti kabinetai.

Opozicinių frakcijų nariai rajono taryboje prieštaravo šio projekto stabdymui. Pasak Valstiečių ir žaliųjų frakcijos narės Elenos Mirinavičienės, Šeimos centro kūrimo idėja Ukmergėje brandinama bemaž šešerius metus, idėjų tam ne kartą vykta semtis į užsienį, o situacija dėl problemų ukmergiškių šeimose tik blogėja.

Ir štai dabar viskas stabdoma, nukeliama į neribotą perspektyvą, kai kiti gerokai naujesni sumanymai, kaip Tolerancijos centras, sėkmingai vystomi ir tam lėšos skiriamos. Šiai minčiai pritarė ir ją plėtojo kiti opozicijos taryboje atstovai Andrius Kalesnikas, Romas Pivoras, Regimantas Baravykas.

Socialdemokratų partijos frakcijos narys Valdas Petronis vis dėlto siūlė įvertinti ir gerai pasverti galimybes ir pritarti siūlymui dėl programos, o ateityje rengiant projektus daugiau diskutuoti ties siūlomomis idėjomis.

Balsuojant klausimui buvo pritarta.

Papildytas sąrašas

Papildytas Ukmergės rajono daugiabučių gyvenamųjų namų, numatomų modernizuoti III etape, sąrašas. Į jį įtraukti 7 daugiabučiai, kurių gyventojų dauguma pritarė renovacijai.

Tai Ukmergėje esantys Anykščių g.19, Jaunimo g. 44, Dariaus ir Girėno g. 4, Maironio g. 7, Aukštaičių g. 5, Kauno g. 27 ir vienas daugiabutis Želvos miestelyje J. Vaišučio g. 9.

Šiems namams bus parengti pastatų energinio naudingumo sertifikatai ir investiciniai planai.

Nauji nuostatai

Patvirtinti nauji Ukmergės globos centro nuostatai.

Jie papildomi naujomis – atokvėpio ir kitomis – paslaugomis budintiems globotojams ir vaikus globojantiems asmenims.

Numatoma, kad globos centre bus leista gyventi asmenims iki 29 metų amžiaus, besimokantiems pagal bendrojo ugdymo programą, formaliojo švietimo profesinio mokymo programą ar aukštojo mokslo studijų programą ir (ar) turintiems nustatytą 35–55 procentų darbingumą.

Naujos pašalpos

Patvirtintas Vienkartinių, tikslinių, sąlyginių ir periodinių pašalpų skyrimo ir mokėjimo Ukmergės rajono savivaldybėje tvarkos aprašas.

Ligi šiol skiriant pašalpas nepasiturintiems gyventojams savivaldybė apsiribojo tik vienkartinės pašalpos mokėjimu, neatsižvelgiant į realų paramos poreikį. Dabar patvirtintos naujos socialinės paramos formos – vienkartinė, tikslinė, sąlyginė ir periodinė – pašalpos.

Paskaičiuota, kad iki metų pabaigos joms išmokėti papildomai reikės 10 tūkst. Eur.

Pastatų fasadai

Nutarta pakeisti Ukmergės rajono savivaldybės senojo miesto vietoje esančių pastatų fasadų tvarkymo darbų kompensavimo tvarkos aprašą.

Savivaldybė skelbs kvietimą teikti prašymus kasmet nuo spalio iki gruodžio 1 d. Nuo gruodžio iki vasario Kultūros paveldo komisija nagrinės ir siūlys kompensuotinus objektus ir tvarkybos darbų kompensavimo dydį.

Savininkams, tvarkantiems fasadus, reikės pateikti dokumentus, įrodančius apie atliktus darbus, bei laukti paramos.

Senojo miesto teritorijoje esančiais pastatais įvardijami tie, kurių fasadai pagrindinėse miesto gatvėse: Kauno g., iki namo Nr. 28; Vilniaus g., iki namo Nr. 28; Vytauto g., iki namo Nr. 49; Gedimino g., iki namo Nr. 51.

Jaunimui – pigiau

Pakeistas sprendimas „Dėl Ukmergės kultūros centro teikiamų paslaugų kainų nustatymo“. Kultūros centro teikiamų paslaugų kainų sąrašas papildytas nauju punktu, nustatančiu, kad šokių salės nuoma vaikų ir jaunimo (iki 18 m.) lavinimo užsiėmimams – 1 val. 10 Eur.

Dabar nuomotojų grupės nėra išskirtos. Salės nuomos kaina valandai – 30 Eur.

Pramogų parkas

Ukmergės Mūšios tvenkinyje VšĮ „Veikmergė“ planuoja įrengti vandenlenčių parką. Sumanymo tikslas – įrengti vandenlenčių sistemas ir slydimo figūras, o greta – įrankiams laikyti namuką, lauko terasą.

Taryba pritarė projekto „Vandenlenčių parko įrengimas Mūšios tvenkinyje“ įgyvendinimui. Jame savivaldybė dalyvaus partnerio teisėmis. Numatoma bendra projekto vertė – 173 181 Eur. 80 proc. finansavimo būtų skiriama pagal priemonę LEADER – 114 500 Eur, VšĮ „Veikmergė“ prisidėjimas – 19,72 proc., Ukmergės rajono savivaldybės administracijos – 0,14 proc. – 200 Eur.

Atnaujins aikštelę

Deltuvos pagrindinė mokykla teikia paraišką pagal priemonę LEADER projekto „Deltuvos pagrindinės mokyklos stadiono (krepšinio ir tinklinio, bėgimo tako) atnaujinimas“.

Projekto tikslas – atnaujinti krepšinio ir tinklinio aikštelę, bėgimo taką, sudarant sąlygas sportuoti mokyklos mokiniams bei bendruomenės gyventojams.

Numatoma projekto vertė – 60 981 Eur. Iš jos pagal priemonę LEADER – 48 785 Eur (80 proc.), Deltuvos bendruomenė – 300 Eur. Savivaldybės prisidėjimas prie projekto siektų 19,5 proc. – 11896,25 Eur.

Geriausi mokytojai

Nuspręsta suteikti Ukmergės rajono geriausio 2018 metų mokytojo vardą trims rajono pedagogėms: Jono Basanavičiaus gimnazijos kūno kultūros mokytojai Vilmai Grigienei, Senamiesčio pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokytojai Irmai Leonavičienei, Antano Smetonos gimnazijos lietuvių kalbos mokytojai Zitai Markauskienei.

Tarptautinės mokytojų dienos proga joms bus įteiktos 600 Eur premijos. Lėšos – iš viso 1 800 Eur – bus skiriamos iš rajono biudžeto.

Neteko galios

Pripažinti netekusiais galios rajono tarybos sprendimai, kuriais 2013 m. patvirtinti Ukmergės ligoninės vyriausiojo gydytojo ir Ukmergės pirminės sveikatos priežiūros centro vyriausiųjų gydytojų pareigybės aprašymai.

Taip nutarta, nes Vietos savivaldos įstatyme nustatyta, kad meras priima į pareigas ir atleidžia iš jų viešųjų įstaigų, kurių savininkė yra savivaldybė, išskyrus švietimo įstaigas, vadovus; įgyvendina kitas funkcijas, susijusias vadovų darbo santykiais, Darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

Grįžta prie klausimo

Rajono taryboje grįžta prie savivaldybės seniūnaičių sueigos nuostatų klausimo.

Šie nuostatai buvo patvirtinti 2017 m., o papildyti šiemet kovą.

Dabar pripažinti negaliojančiais nuostatų punktai, aptariantys Išplėstinės seniūnaičių sueigos darbo organizavimo klausimus, kadangi jie yra aptarti nuostatų III skyriuje, kurio reikalavimai taikomi ir Išplėstinės seniūnaičių sueigos darbo organizavimui.

Pritarė galimybei

Valų kaimo bendruomenė kreipėsi į savivaldybę dėl gyvenamųjų patalpų Valų kaime pirkimo. Šiose patalpose dabar yra įsikūrę Vlado Šlaito viešosios bibliotekos skyrius, kultūros centro filialas bei Valų kaimo bendruomenė.

Šių metų vasarį dalis šių patalpų – 47,93 kv. m – buvo skirta vykdyti rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos projektą „Patalpų pritaikymas Valų ugniagesių komandos veiklai“.

Nutarta pritarti galimybei įsigyti šį nekilnojamąjį turtą Valuose, o ateityje pertvarkyti bendruomenės veiklų plėtojimui ir jų įgyvendinimui.

Perima turtą

VĮ Turto bankas valdo 25/200 pastato – Siesikų ambulatorijos dalį – ir neprieštarauja, kad ji būtų perduota savivaldybei.

Nutarta perimti šį turtą, kurį ateityje planuojama įtraukti į socialinio būsto sąrašus.

Iš Turto banko perimamas ir apleistas namas Paupio g. 8. Sprendimo projekte rašoma, kad jį planuojama nugriauti ir įrengti automobilių bei autobusų stovėjimo aikštelę.

Ruoš pardavimui

Iš Ukmergės kraštotyros muziejaus perimamas rajono savivaldybei priklausantis 403,64 kv. m pastatas Kęstučio a. 5.

Tokį prašymą pateikė muziejus, kuris jau persikėlė į naujas patalpas Kęstučio a. 9, – senasis pastatas jam nereikalingas.

Perimtas pastatas bus įtrauktas į Viešame aukcione parduodamo turto sąrašą ir pradėtos pardavimo procedūros.

Statys pardavimo aparatus

Viešosioms ir biudžetinėms įstaigoms, valdančioms Ukmergės rajono savivaldybei priklausantį nekilnojamąjį turtą, nutarta leisti  nuomoti plotą gėrimų bei užkandžių pardavimo automatams įrengti ir jų paslaugoms teikti. Šis leidimas negalioja švietimo įstaigose.

Nuoma gali būti vykdoma tik viešojo konkurso būdu, nuomojant ne didesnį kaip 3 kv. m plotą, ne ilgesniam kaip 5-erių metų laikotarpiui. 1 kv. m pradinis nuompinigių dydis mėnesiui sieks 15,70 Eur.

Tikimasi, kad tokiu būdu atsiras galimybė gauti papildomų pajamų.

Patvirtino aprašą

Patvirtintas Ukmergės rajono savivaldybės valdomų uždarųjų akcinių bendrovių, pasiektų veiklos tikslų vertinimo tvarkos aprašas.

Sprendimo projektas paruoštas atsižvelgiant į Vyriausybės atstovo Vilniaus apskrityje reikalavimą. Jame pažymima, kad akcinių bendrovių įstatymas buvo papildytas nauja nuostata, nurodančia, kad „uabų“ vadovai priimami į darbą 5 metų kadencijai ir tas pats asmuo tos pačios bendrovės vadovu gali būti renkamas ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės.

Nustatė tarifus

Tarybos sprendimu nustatyti rajono savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų maksimalūs techninės priežiūros tarifai.

Pasikeitimai priimti , nes gegužės mėnesį aplinkos ministras įsakymu patvirtino naują Daugiabučių gyvenamųjų namų techninės priežiūros tarifo apskaičiavimo metodiką. Vadovaudamasi ja, maksimalių tarifų skaičiavimo projektus savivaldybė parengė pagal tam tikrus požymius suskirstytoms namų grupėms.

Pasirinkto namo tarifas apskaičiuojamas pagal nustatytą formulę.

Posėdyje dalyvavusi Vyriausybės atstovė Vilniaus apskrityje Vilda Vaičiūnienė pažymėjo, kad jau dabar aišku, jog naujoji metodika nėra tobula. Atsižvelgiant į kitų savivaldybių tarybų praktiką matyti, kad prie šio klausimo dar gali tekti grįžti.

Pristatė vizitus

Paskutinis iš numatytų klausimų – informacija apie savivaldybės delegacijų vizitus į užsienio šalis. Juos pristatė trijose kelionėse į užsienį su oficialiu vizitu pastarosiomis savaitėmis dalyvavęs Ukmergės rajono meras R. Janickas.

Jis trumpai papasakojo apie viešnages pas Ukmergės miesto partnerius Vengrijoje, Estijoje ir Latvijoje.

Bendru sutarimu

Kai visi darbotvarkėje numatyti klausimai buvo išnagrinėti, informaciją politikams pristatė savivaldybės administracijos direktorius Stasys Jackūnas. Jis informavo apie trūkstamas nenumatytas lėšas Pabaisko mokyklai, kur dalyje pastato įrengiama gaisrinės tarnyba. Tam biudžete skirtų pinigų pakako, tačiau jų neužteko malkinei ir privažiavimui prie mokyklos įrengti. Direktoriaus prašymu, bendru sutarimu numatyta skiri 20 tūkst. Eur.

Taip bendru sutarimu nutarta leisti pradėti Pivonijos mikrorajono apšvietimo tinklų atnaujinimo dokumentų rengimo procedūras.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(1 balsas)