Paskutinis metų posėdis – taikus ir kalėdiškas

Šventiškai papuoštoje savivaldybės salėje vyko paskutinis šiais metais rajono tarybos posėdis. Autorės nuotr. Šventiškai papuoštoje savivaldybės salėje vyko paskutinis šiais metais rajono tarybos posėdis. Autorės nuotr.

Šventiškai papuoštoje savivaldybės salėje trečiadienį vyko paskutinis šiais metais rajono tarybos posėdis. Jame apsilankė Švč. Trejybės bažnyčios klebonas Šarūnas Petrauskas, padalijęs visiems kalėdaičių.

Klebono Š. Petrausko kalėdinis rajono politikų pasveikinimas, padalijant visiems kalėdaičių, – jau tradicinis. Kaip ir gražus jo palinkėjimas. Klebonas pirmiausiai visų namams linkėjo ramybės, primindamas ir popiežiaus Pranciškaus palinkėjimus – taikos visų namams.

Piliečių tribūnoje vienintelis pasisakymas taip pat buvo labai taikus ir šventiškas – ukmergiškis Juozas Miniauskas perdavė aktyvių daugiabučių namų bendrijų gyventojų kalėdinius sveikinimus rajono politikams.

Trumpai atsakyta į praėjusiame savivaldybės tarybos posėdyje pateiktus klausimus.

Dar vienas tradicinis prieš kiekvienas Kalėdas rajono savivaldybės posėdžio akcentas – į svečius atvykstantys nykštukai – mokiniai, kasmet šventiškai dėkojantys visiems politikams, dalyvaujantiems akcijoje „Knygų Kalėdos“. Savo atneštas knygas visi posėdžio dalyviai sukrovė į nykštukų roges. Dovanotos knygos papildys mokyklų bibliotekas.

Tradicinių sveikinimų su gimtadieniais šįkart nebuvo – nė vienas tarybos narys gruodį gimtadienio nešvenčia. Užtat susilaukus vaikelio pasveikinta tarybos narė Jurgita Vijūnė.

Posėdyje išnagrinėta beveik 40 klausimų.

Tačiau šiokių tokių diskusijų sukėlė tik keli iš jų.

Papildytas sąrašas

Papildytas Ukmergės rajono daugiabučių gyvenamųjų namų, numatomų modernizuoti III etape, sąrašas, išdėstytas savivaldybės tarybos 2016 kovo 31 d. sprendime.

Į jį dabar įtrauktas 4 butų namas Kultuvėnų kaime, Veprių seniūnijoje, ir daugiabutis S. Daukanto g. 63, Ukmergėje.

Bus parengti daugiabučiams namams, kurių gyventojai pritaria renovacijai, pastatų energinio naudingumo sertifikatai ir investiciniai planai.

Tam numatytos lėšos iš savivaldybės biudžeto, daugiabučių namų savininkų rėmimo programos.

Biudžeto patikslinimas

Patikslintas rajono savivaldybės biudžeto pajamų planas. Sprendimas priimtas atsižvelgiant į savivaldybės biudžeto programų vykdymą, gautus asignavimų valdytojų prašymus.

Asignavimai perskirstyti tarp atskirų priemonių bei priemonių viduje.

Lengvatos nesuteiktos

Savivaldybės administracijoje sulaukta kelių verslininkų prašymų atleisti juos nuo nekilnojamojo turto mokesčių. Tačiau priimtas sprendimas prašymų netenkinti.

Atsižvelgta į mero potvarkiu sudarytos komisijos siūlymą. Komisijos narių nuomone, prašymuose nurodyti argumentai nėra pakankami, kad būtų tikslinga patalpų savininkus atleisti nuo nekilnojamojo turto mokesčio.

Mokestis mažės

Posėdyje patvirtinti Vietinės rinkliavos dydžiai 2019 metams, kurie, palyginus su dabartiniais, sumažėja vidutiniškai 8 proc.

Tuo pačiu sprendimu pakeisti rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatai.

Juose naikinami punktai, kuriuose nurodytas rinkliavos kintamosios įmokos dedamosios apskaičiavimas pagal atiduodamų mišrių komunalinių atliekų svorio (kiekio) normas.

Vietinės rinkliavos kintamoji dalis apskaičiuojama pagal gyventojų skaičių, nekilnojamo turto plotą ar nekilnojamo turto objektų skaičių.

Sprendimas priimtas įvertintus šiemet faktiškai patirtas sąnaudas ir tai, kad kitąmet prognozuojamas komunalinių atliekų tvarkymo sąnaudų mažėjimas.

Kitąmet numatomos sąnaudos – 1,11 mln. Eur. Tai 8 proc. mažiau nei šiemet prognozuotos sąnaudos (1,21 mln. Eur). Būtent pagal jas apskaičiuoti vietinės rinkliavos dydžiai komunalinių atliekų turėtojams.

Tiesa, posėdyje opozicija siūlė, kad vietinės rinkliavos dydžiai didėtų dar labiau. Tačiau nutarta už tokį siūlymą nebalsuoti, esą, jau atlikti visi apskaičiavimai, o labiau sumažinus mokestį vėlesniais metais gali tekti jį smarkiai didinti. Be to, sprendimas dėl kitų metų kainų turėjo būti priimtas šiemet.

Pakeistas aprašas

Pakeistas Skolų pripažinimo beviltiškomis, jų nurašymo, apskaitos ir inventorizavimo Ukmergės rajono savivaldybės biudžetinėse įstaigose tvarkos aprašas. Jis buvo patvirtintas 2011 m., tad kai kurios nuostatos neatitinka galiojančių teisės aktų, yra pasenusios arba perteklinės.

Siūlomos naujos nuostatos dėl skolų išieškojimo senaties termino, skolų dydžio, skolų išieškojimo išlaidų, fizinių asmenų bankroto.

Sprendimo projektą iniciavo šią vasarą sudaryta darbo grupė.

Nauji nuostatai

Patvirtinti Seniūnijos socialinių reikalų komisijos veiklos nuostatai. Ši visuomeninė komisija vykdys funkcijas, susijusias su socialinės pagalbos teikimu gyventojams, atsidūrusiems sunkioje materialinėje padėtyje, susidariusioje dėl įvykusios nelaimės, padariusios žalą turtui ar sveikatai. Taip pat dėl sveikatos sutrikimų, jeigu nepakanka valstybės teikiamos socialinės paramos ir išnaudoti kiti galimi pajamų šaltiniai bei artimųjų ir bendruomenės parama.

Kompensuos keliones

Patvirtintas rajono savivaldybės kvalifikuotų viešojo sektoriaus specialistų kelionės į darbą išlaidų kompensavimo tvarkos aprašas.

Teisę į kompensaciją turės: švietimo įstaigų pedagoginiai darbuotojai ir bibliotekininkai; sveikatos priežiūros įstaigų gydytojai, slaugytojai ir kiti asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistai; kultūros įstaigų darbuotojai; socialiniai darbuotojai; savivaldybės tarnautojai.

Tačiau ne visi, o tik tie, kurių deklaruota gyvenamoji vieta nutolusi nuo darbo vietos 10 kilometrų ir daugiau.

Kompensacija apskaičiuojama pagal važiuojamą atstumą nuo gyvenamosios vietos iki darbo vietos (į vieną pusę): nuo 10 iki 20 km – 1 Eur už vieną darbo dieną, nuo 20 iki 40 km – 2 Eur, 40 km ir daugiau – 3 Eur už vieną darbo dieną.

Kelionės išlaidas planuojama kompensuoti nuo 2019 m. kovo 1 d.

Nauja darbo sutartis

Birutė Jucevičienė skiriama į vaikų lopšelio-darželio „Žiogelis“ direktoriaus pareigas nuo sausio 2 d. penkeriems metams – iki 2024 m. sausio.

B. Jucevičienė šiam darželiui vadovauja jau daug metų. Tačiau pasikeitus įstatymams, kai buvo nustatytos vadovų kadencijos, pareigų ji toliau eiti nebegalėjo.

Direktorė dalyvavo ir laimėjo viešą konkursą į šias pareigas, tad toliau vadovaus minėtai įstaigai. Ta proga posėdyje jai įteikta puokštė rožių.

Veiklos planai

Pritarta UAB „Ukmergės šiluma“, UAB Ukmergės autobusų parko ir UAB Ukmergės butų ūkio 2019–2022 metų strateginiams veiklos planams.

Sklypą prie ežero

Rajono tarybos sprendimu Ukmergės rajono savivaldybė pirks 0,8 ha žemės sklypą, esantį Jurdonių kaime, Pabaisko seniūnijoje, už suderėtą 45 100 Eur kainą.

Prieš balsuojant šiuo klausimu buvo paprašyta kiek išsamiau pristatyti, kaip atrodys pirkinys, ir pateikti nuotraukų.

Rajono meras Rolandas Janickas priminė, kad Žirnajų ežeras yra vienintelis rajone, prie kurio šiuo metu visi sklypai yra privatūs, tad eiliniams gyventojams ar žvejams nepaliktas joks priėjimas.

Pernai pradėtos diskusijos situacijai pakeisti. Rajono savivaldybės taryba prieš metus pritarė galimybei įsigyti žemės sklypą prie Žirnajų visuomenės poreikiams – paplūdimiui įrengti.

Sudaryta pirkimų komisija patvirtino sklypo, skirto visuomenės poreikiams, pirkimo sąlygas, rengė derybas ir suderėjo kainą.

Nurodoma, kad savivaldybės perkamame sklype, kuris yra nuo plento pusės, taip pat yra įrengta aikštelė automobiliams, išvalyta paplūdimio pakrantė bei puikus privažiavimas.

Iš ko perkama žemė, neskelbiama.

Lėšos tam buvo numatytos šių metų rajono biudžete.

Pasak mero, ateityje sklypas galės būti tvarkomas iš įvairių projektinių lėšų.

Rajono vicemerė Klavdija Stepanova informavo, kad apie šį sumanymą kalbėjo su mūsų rajone labai aktyviai veikiančia jūrų skautų organizacija. Anksčiau jos vadovas Jonas Dragūnas buvo viešai paskelbęs, kad organizacija pati pirks sklypą prie ežero iš rėmėjų lėšų. Tačiau, pasirodo, lėšų surinkta tik pusė reikiamos sumos, o skautų numatytas sklypas ne toks patogus kaip šis, kurį visuomeniniams poreikiams pirks savivaldybė. Taigi, naujasis pirkinys turėtų būti patogus naudotis jachtas gaminantiems ir jomis būriuojantiems skautams.

Parduos

Į rajono savivaldybę kreipėsi savivaldybės būsto nuomininkas su prašymu leisti išsipirkti jam nuomojamas gyvenamąsias patalpas su pagalbinio ūkio paskirties pastatais, esančias Gedimino g. 54-3.

Šie pastatai įtraukti į rajono savivaldybės parduodamų savivaldybės būstų sąrašą.

Atlikus turto vertinimą nurodyta, kad turto rinkos vertė yra 5 000 eurų. Išlaidos, susijusios su vertės nustatymu, –125 eurai.

Lėšos, gautos pardavus savivaldybės būstą, bus pervedamos į savivaldybės biudžetą ir naudojamos socialinio būsto plėtrai.

Netinkamas naudoti

Pripažintas netinkamu naudoti valstybei nuosavybės teise priklausantis turtas – mokyklinis autobusas „Volkswagen“. Jis bus nurašytas, likviduotas ir išregistruotas iš kelių transporto priemonių registro.

Autobusas buvo naudojamas Deltuvos pagrindinėje mokykloje.

Nurašytas turtas

Netinkamomis naudoti pripažintos bei nurašytos ir siloso tranšėjos liekanos, esančios Kurėjų kaime, Lyduokių seniūnijoje, likutinė jų vertė – 0,00 Eur.

Padidinta vertė

Rečionių universaliam daugiafunkciam centrui perduota atliktų katilinės remonto darbų ir ilgalaikio turto kūrimo išlaidų vertė – 12 046 Eur.

Taujėnų gimnazijai perduota atliktų jos pastato remonto darbų ir ilgalaikio turto kūrimo išlaidų vertė – 80 413 Eur.

Muziejui

Ukmergės kraštotyros muziejui perduota biuro įrangos, skirtos muziejinei ekspozicijai įrengti, pritaikant šiuolaikines informacines technologijas, sukūrimo vertė – 55 800 Eur.

Taip pat perduota atliktų Užugirio mokyklos-muziejaus katilinės remonto darbų ir ilgalaikio turto kūrimo išlaidų vertė – 8 663 Eur.

Darbų planas

Savivaldybės tarybos veiklos reglamente numatyta, kad taryba savo darbą planuoja pusmečiui. Plane nurodomas posėdžių laikas, svarstytini klausimai ir asmenys, atsakingi už jų parengimą.

Atsižvelgiant į tai, patvirtintas kitų metų I pusmečio tarybos darbo planas. Jis parengtas pagal savivaldybės mero, tarybos narių, komitetų ir administracijos pateiktus pasiūlymus.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Komentarai  

+11 # Show must go on 2018-12-26 22:54
Ir šitie "žurnalistai" džiaugiasi, kad Ukmergė apiplėšta. Jokių žurnalizmo užuomazgų. Kodėl tiek daug sumokėtą už tokį mažytį sklypelį prie ežero? Kam tai naudinga? Kas iniciatorius? Kas balsavo už? Kodėl taip aktyviai sprendimą stūmė Balčiūnienė ir meras pajackas. Po kiek šie asmenys gaus į kišenę…Atsiranda tokių (ir daug), kuriems viskas čia gerai. Beveik trigubai permokėta, o durnelių choras su “žiniasklaida” pritariamai ploja. Taip ir gyvensim toliau, su išraustom gatvėm, netvarkytais šaligatviais, “sutvarkytom” deltuvos gatvėm, 50 metrų paplūdimiais visam miestui ir pajacu meru. Valio draugai. Su šventėmis. Sveikatos ir UKVATOS
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Saugos kodas
Atnaujinti

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų