Spausdinti šį puslapį

Diskutuota apie pinigus, kelius, savivaldybės turtą

Posėdis vyko nuotoliniu būdu.  Ukmergės rajono savivaldybės nuotr. Posėdis vyko nuotoliniu būdu. Ukmergės rajono savivaldybės nuotr.

Ukmergės rajono savivaldybės tarybos posėdis praėjusią savaitę vyko karantino režimu – nuotoliniu būdu. Posėdyje dalyvavo Vyriausybės atstovai Vilniaus apskrityje, skyrių vedėjai.

Posėdžio pirmininkas rajono meras Rolandas Janickas, laikantis tradicijos, pasveikino gimtadienius neseniai šventusius politikus Stasį Jackūną ir Aušrinę Stočkutę.

Visi informuoti, kad birželį jau galės dalyvauti ne nuotoliniame posėdyje, o susitikti posėdžių salėje.

Lėšų panaudojimo ataskaita

Posėdyje patvirtinta Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2019 m. lėšų panaudojimo ataskaita ir specialiosios programos 2020 m. sąmata.

Lengvatų nutarė nesuteikti

Nutarta neatleisti nuo žemės mokesčio už praėjusius metus dviejų to prašiusių ukmergiškių.

Atsižvelgta į Žemės nuomos mokesčių lengvatų teikimo pagal asmenų prašymus klausimams nagrinėtą komisijos rekomendaciją. Ji siūlė skatinti mokėtojus atsakingai vykdyti prievoles ir lengvatų nesuteikti.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijai arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui.

Patikslintas biudžetas

Atsižvelgiant į gautas ES finansinės paramos lėšas bei tikslines lėšas iš Valstybės biudžeto investicijų projektų vykdymui, nutarta padidinti savivaldybės biudžeto pajamas bei asignavimus projektų vykdymui.

Tvirtinant biudžeto pakeitimus daugiausia diskusijų kilo dėl mūsų rajonui neseniai papildomai Vyriausybės skirtų lėšų kelių remontui. Vienas iš objektų – itin prastos būklės esantis Deltuvos seniūnijos kelias Pagojė–Leonpolis. Jo kapitaliniam remontui skirta 711,3 tūkst. Eur.

Savivaldybės administracijos direktorius Darius Varnas pažymėjo, kad tas kelias buvo įtrauktas į iš rajono biudžeto lėšų planuojamų remontuoti  objektų sąrašą, tačiau su sąlyga, kad prie darbų prisidės Leonpolio kaime įsikūrusi verslo įmonė. Šis kelias veda link paukštyno.

„Gautos papildomos lėšos iš Kelių direkcijos, tad mūsų numatytos lėšos galės būti paskirstytos kitiems keliams“, – situaciją aiškino ir rajono meras R. Janickas.

Politikai diskutavo apie tai, ar verslui apskritai privalu prisidėti, o jei privalu, kaip priversti tai padaryti, domėjosi, kam konkrečiai bus skirti likę nuo keliams skirtų lėšų biudžeto pinigai.

Lengvatos

Vyriausybė pakeitė Veiklų, kuriomis gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšių sąrašą.

Jį peržiūrėjo ir išanalizavo mūsų rajone sudarytos darbo grupės nariai. Pritarta darbo grupės siūlymui, 50 proc. sumažinti mokestį veiklai ,,Pastatų valymo po statybų darbai“. Atsižvelgiama į tai, kad nuo liepos asmenys su šiuo verslo liudijimu nebegalės vykdyti statybos baigimo apdailos darbų.

Skyrė pašalpą

Ukmergiškė prašė skirti tikslinę pašalpą onkologinės ligos gydymo išlaidoms kompensuoti. Ligonei nustatytas 75–100 proc. netekto darbingumo lygis ir antro lygio specialusis nuolatinės slaugos poreikis.

Šeimoje situacija sunki: auga du sūnūs, o vyras – bedarbis. Pateikta sąskaita vaistų įsigijimo ir inovatyvaus gydymo išlaidoms apmokėti.

Savivaldybės taryba patenkino prašymą ir skyrė 2 730 Eur pašalpą.

Didesnė, nei numatyta Vienkartinių, tikslinių, sąlyginių ir periodinių pašalpų skyrimo ir mokėjimo tvarkos apraše, tikslinė pašalpa komisijos siūlymu gali būti skiriama rajono savivaldybės tarybos sprendimu.

Prašys žemės sklypų

Atsižvelgiant į Aplinkos ministerijos raginimą kuo greičiau sutvarkyti miesto miškų valdymo teisės suteikimo dokumentus, savivaldybės administracija prašys, kad jai būtų perduoti Nacionalinės žemės tarnybos valdomi valstybinės miškų ūkio paskirties žemės sklypai.

0,26 ha, 0,80 ha ir 3,30 ha žemės sklypai yra Užupyje, šalia Šventosios, netoli pėsčiųjų tilto.

Jie būtų naudojami viešosios paskirties rekreacijai ir poilsiui. Galbūt ateityje bus rengiami projektai, galbūt čia įrengiami pasivaikščiojimo takai.

Perduoda turtą

Uždaromo Rečionių daugiafunkcio centro valdomas turtas savivaldybės tarybos sprendimu perduotas VšĮ Jaunimo laisvalaikio centrui. Sprendimas įsigalioja rugpjūčio 15 d.

Uždaromo Balelių daugiafunkcio centro turtas perduotas Ukmergės rajono savivaldybės administracijai. Sprendimas įsigalioja rugpjūčio 1 d.

Nupjauti medžiai

Ukmergės rajono savivaldybė iš Lietuvos automobilių kelių direkcijos perėmė 66 kub. m medienos, kurios vertė – 1 320 Eur. Šis turtas – tai kelininkų nupjauti pakelėje augę medžiai.

Parduos aukcione

Papildytas viešame aukcione parduodamo rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašas. Į jį įtraukta gyvenamojo namo dalis Ukmergėje, Pienių gatvėje, garažai Vasario 16-osios g., mokykla Siesikų seniūnijoje, Petronių kaime, Siesikuose esanti ferma, sandėlis Deltuvos gatvėje.

Nutarta, kad šis turtas yra nebenaudojamas ir savivaldybei nereikalingas.

Tvarkos aprašas

Savivaldybės taryba pernai patvirtino Butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės Ukmergės rajone taisykles.

Praėjusią savaitę priimtu sprendimu šis dokumentas suderintas su šalyje galiojančiais teisės aktais.

Nurašo ir likviduoja

Pripažintas nereikalingu Taujėnų gimnazijos kieme esantis šulinys. Jis nebenaudojamas nuo 1978 m., kai buvo įvestas vandentiekis. Šulinys trukdo transporto priemonių parkavimui ir yra nesaugus. Jis bus likviduotas ir išregistruotas iš Nekilnojamojo turto registro.                          

Koreguojama tvarka

Švietimo ir mokslo ministro įsakymu pakeista priėmimo į bendrojo ugdymo mokyklas tvarka, tad dėl to koreguotas ir Mokinių priėmimo į Ukmergės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas.

Patvirtinti nauji Veprių mokyklos-daugiafunkcio centro ir Ukmergės švietimo pagalbos tarnybos nuostatai.

Įmonių turtas

Savivaldybės tarybai buvo pateiktas siūlymas pripažinti netekusiu galios dabartinių įstatymų nebeatitinkantį rajono savivaldybės tarybos 2005 m. sprendimą „Dėl UAB Ukmergės butų ūkio nereikalingo ir nenaudojamo ilgalaikio turto pardavimo taisyklių“.

Pagal dabar galiojantį įstatymą, tokiai kaip ši – savivaldybės valdomai – bendrovei parduodant turtą, savivaldybės tarybos sutikimo nereikia.

Tačiau kai kurie tarybos nariai svarstė, ar visose savivaldybės įmonėse vienoda tvarka, pavyzdžiui, kai pardavinėtos katilinės, tarybos sutikimo reikėjo.

Be to, turtas, pavyzdžiui, garažai, vienai savivaldybės įmonei nereikalingi, bet gal kitai labai reikalingi?

Paaiškinta, kad teisiškai savivaldybė negali perimti bendrovės turto, ji tik atlieka steigėjo funkcijas.

Savivaldybės administracijos direktorius Darius Varnas siūlė išvažiuojamame posėdyje apvažiuoti savivaldybės įmonių turimus garažus ir įvertinti, kuriuos galima būtų panaudoti Švietimo ir sporto skyriaus reikmėms.

Prasidėjus diskusijoms, buvo pasiūlyta klausimą atidėti. Tačiau sprendimą parengusio Turto ir įmonių valdymo poskyrio vedėja Daiva Gladkauskienė priminė, kad atidėti klausimą neracionalu – tas sprendimas nebegalioja.

Tokią pačią nuomonę išsakė ir Vyriausybės atstovė Vilda Vaičiūnienė, Savivaldybės ūkio komiteto pirmininkas Valdas Mikalajūnas.

Atsižvelgiant į tai, klausimui buvo pritarta. Administracijos direktorius pažadėjo siekti, kad visose įmonėse būtų tvarkomasi vienodai.

Dar kartą

Posėdyje patvirtintas rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2020–2022 metų veiksmų planas. Ukmergės švietimo pagalbos tarnyba paskirta šio plano įgyvendinimo koordinatoriumi.

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programai ankstesniais metais lėšų skirdavo ne tik rajono savivaldybė bet ir tuometė Švietimo ministerija.

2018 m. finansavimas – 4 000 Eur – skirtas jau tik iš rajono biudžeto. Už šią sumą surengti kompiuterinio raštingumo ir užsienio kalbų kursai. Juose dalyvavo per 30 gyventojų.

Pernai suaugusiųjų švietimui iš rajono biudžeto skirta 6 000 Eur. Organizuotose veiklose esą dalyvavo per 200 gyventojų. Tačiau vėliau auditas nustatė, kad pernai nebuvo įgyvendintos visos priemonės, numatytos plane, ne visos lėšos panaudotos pagal paskirtį. 1 836 Eur panaudota mokomųjų mokinių bendrovių programos mokytojų parengimo seminarams organizuoti, o jie nebuvo suplanuoti.

Dabar žadama, kad atsižvelgiant į audito išvadas, didesnis dėmesys bus skiriamas plano įgyvendinimo kontrolei. Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos įgyvendinimui rajono biudžete šiemet skirta 4 000 Eur.

Praėjusiame savivaldybės tarybos posėdyje klausimui dėl minėto plano ir jo koordinatoriaus nebuvo pritarta, nes tąsyk nebuvo patvirtinta Ukmergės švietimo pagalbos tarnybos ataskaita. O ji nepatvirtinta dėl įvairių pažeidimų įstaigoje.

Nors ataskaita tebėra nepatvirtinta, šįkart politikai klausimui pritarė.

Meras posėdžio pabaigoje informavo, kad tarnybinio patikrinimo Švietimo pagalbos tarnyboje metu prieita prie išvados, jog pažeidimai nelaikytini šiurkščiais.

Abonementinis mokestis

Pakeistas rajono savivaldybės tarybos kovo 26 d. sprendimas ,,Dėl abonementinio mokesčio už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų išlaikymo paslaugas Ukmergės rajono savivaldybės ugdymo įstaigose karantino laikotarpiu“.

Pažymima, kad karantino laikotarpiu abonementinį mokestį skaičiuoti tik ugdymo įstaigas lankantiems vaikams.

Atliks auditą

Rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybai pavesta iki rugsėjo 1 d. atlikti Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centro veiklos auditą už laikotarpį nuo 2019 metų sausio iki šių metų birželio 30 d.

Melioracijos darbų programa

Pakeista rajono savivaldybės 2020 metų melioracijos darbų programa.

Keičiama, nes Žemės ūkio ministerija mūsų savivaldybei skyrė papildomai lėšų melioracijos ir hidrotechnikos statinių valdymui ir naudojimui.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)