Priesaiką skaito nauja savivaldybės tarybos narė L. Dzigienė.  Autorės nuotr. Priesaiką skaito nauja savivaldybės tarybos narė L. Dzigienė. Autorės nuotr.

Daugiau kaip metus dirbančioje Ukmergės rajono savivaldybės taryboje nuskambėjo nauja priesaika. Praėjusią savaitę ją perskaitė Visuomeninio rinkimų komiteto sąraše „Tavo Ukmergė“ į rinkimus ėjusi Liucija Dzigienė. Taryboje ji pakeitė mandato atsisakiusį Andrių Kalesniką.

Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) sprendimą dėl A. Kalesniko mandato panaikinimo ir naujo tarybos nario mandato suteikimo pagarsino VRK pirmininkės pavaduotojas Andrius Puksas.

Jis priėmė ilgametės pedagogės, gimnazijos direktorės, Ukmergės garbės pilietės L. Dzigienės skaitomą priesaiką.

Naują narę pasveikino rajono meras Rolandas Janickas, pavaduotoja Agnė Balčiūnienė, „Tavo Ukmergė“ sąrašą rinkimuose vedęs savivaldybės administracijos direktorius Darius Varnas bei aplodismentais – visi posėdžio dalyviai.

Naujai narei įteiktas tarybos nario pažymėjimas, ženklelis, gėlės.

78 metų L. Dzigienė – vyriausia šios kadencijos tarybos narė ir sėdės greta jauniausio – 31-ų metų – tarybos nario Daliaus Varno.

Pagarsinta, kad „Tavo Ukmergė“ frakcijos seniūnu išrinktas Valdas Kersnauskas.

Tęsiant tradiciją, pasveikinti liepą ir rugpjūtį gimtadienius šventę savivaldybės tarybos nariai Vidmantas Krikštaponis, Dalius Varnas, Audronė Augustėnienė, Arūnas Dudėnas ir rajono meras Rolandas Janickas.

Šis posėdis buvo pirmasis, kai, vykdant nurodymus, visi jo dalyviai privalomai dėvėjo veido apsaugos priemones, taigi, nebuvo matyti nei šypsenų, nei kokių kitų emocijų...

Per patį epidemijos piką posėdžiauta nuotoliniu būdu, o vasaros pradžioje apsauginės kaukės nebuvo privalomos.

Tačiau kitą posėdį daugiau matomų emocijų į salę jau turėtų sugrįžti – meras R. Janickas informavo, kad yra užsakyti apsauginiai veido skydeliai – kitą posėdį galės jais prisidengti, jei tik situacija dėl koronaviruso leis rinktis gyvai, o ne dirbti nuotoliniu būdu.

Daugiau darbuotojų

Sumažėjus paramos gavėjų skaičiui, kuriuos būtų galima pasitelkti visuomenei naudingiems darbams, seniūnijoms skirta 26 tūkst. Eur užimtumo didinimo programai. Pinigai skirti iš sutaupytų socialinėms pašalpoms mokėti lėšų.

Skiriant jas pakeista šiemet patvirtinta rajono savivaldybės užimtumo didinimo programa. Į ją įtraukta daugiau dirbančiųjų. Pridėjus papildomus 26 tūkst., iš viso šiai programai skirta 150 tūkst. Eur.

Rajone papildomai įdarbinti 7 žmonės dirbs pusmetį.

Numatoma įdarbinti 19 asmenų po 2 mėnesius viešų erdvių tvarkymui ir smulkiems darbams atlikti.

Nauja tvarka I

Keičiamas savivaldybės tarybos 2018 m. patvirtintas  išmokų vaikams teikimo asmenims, patiriantiems socialinę riziką, tvarkos aprašas.

Dabar išmokos visose šalies savivaldybėse bus teikiamos pagal vienodą tvarkos aprašą, patvirtintą Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu.

Tvarkos aprašu nustatomas išmokų vaikams teikimo būdų sąrašas, sustiprinamas atvejo vadybininko ir socialinio darbuotojo vaidmuo, parenkant asmenims išmokų teikimo formas ir būdus.

Nauja tvarka II

Kovo mėnesį įsiteisėjo Nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymo pakeitimas, tad atsirado būtinybė tikslinti paramos NVO veikloms paskirstymą ir finansavimą iš savivaldybės biudžeto.

Savivaldybės tarybos sprendimu patvirtinta nauja Nevyriausybinių organizacijų veiklos projektų finansavimo rajono savivaldybės biudžeto lėšomis tvarka.

Jaunimo centre

Nuo rugsėjo pakeistos VšĮ Jaunimo laisvalaikio centro teikiamų paslaugų kainos. Tai susiję su tuo, kad centrui perduotas Rečionių universalus daugiafunkcis centras. Jo patalpose teikiamos trumpalaikės nuomos, apgyvendinimo bei stovyklų organizavimo paslaugos.

Pareigybės

Vyriausybė patvirtino naują valstybės tarnautojų pareigybių aprašymo ir vertinimo metodiką. Joje nustatyta, kad šie pareigybių aprašymai rengiami pagal tipinius ruošinius.

Atsižvelgiant į tai, Savivaldybės kontrolieriaus, administracijos direktoriaus ir direktoriaus pavaduotojo pareigybių aprašymai turi būti parengti pagal galiojančius teisės aktus.

Posėdyje patvirtintos pareigybių aprašymų naujos redakcijos.                           

Neteko galios

Pasikeitus Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymui, tarybos nario pareigos tapo nesuderinamos su viešosios įstaigos, kurios savininkė yra savivaldybė, kolegialaus valdymo ir kito organo nario pareigomis.

Atsižvelgiant į tai, panaikinti sprendimai, patvirtinantys įstaigų stebėtojų tarybų nuostatus, kuriuose nurodoma, kad savivaldybės taryba skiria vieną savo narį į stebėtojų tarybos sudėtį.

Minėtų įstaigų stebėtojų tarybų sudėtį dabar tvirtins savivaldybės administracijos direktorius. Įstaigos taip pat turės pakeisti ir savo įstatus.

Pripažinti netekusiais galios ir sprendimai dėl Ukmergės ligoninės ir Ukmergės PSPC stebėtojų tarybų sudarymo. Liepos 22 d. savivaldybės tarybos nariai Valdas Mikalajūnas ir Romas Pivoras paprašė būti išbrauktais iš šių tarybų.

Priminsime, kad Vyriausioji rinkimų komisija matydama, jog tokie prašymai nepateikti ir esą politikai sėdi ant dviejų kėdžių, buvo panaikinusi jų mandatus. Tačiau VRK sprendimą panaikino teismas ir tarybos nariai mandatus išsaugojo.

Renovacija                         

Papildytas rajono daugiabučių gyvenamųjų namų, numatomų modernizuoti pagal valstybinę daugiabučių namų atnaujinimo programą, sąrašas.

Norą renovuoti savo daugiabučius namus pareiškė dar 4 namų: Anykščių g. 3, V. Kudirkos skg. 21,Vilniaus g. 98, Pašilės g. 6 gyventojai.

Modernizuos apšvietimą

Pritarta sprendimui biudžeto lėšomis ne mažiau kaip 50 proc. prisidėti prie valstybės finansuojamo projekto „Ukmergės miesto gatvių apšvietimo modernizavimas“. Planuojama jo vertė – 697 560 Eur.

Numatoma modernizuoti gatvių apšvietimo sistemą, investuojant į LED šviestuvus bei apšvietimo kontrolės sistemas.

Paslaugų koordinavimas

Savivaldybė teiks paraišką paramai pagal ES fondų investicijų veiksmų programą projekto „Koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų įgyvendinimas regione“ įgyvendinimui. 

Numatomos veiklos, susijusios su vaikų socialinių įgūdžių ir gebėjimų ugdymu, popamokinės veiklos specialiųjų poreikių vaikams organizavimu, teikiamos kūdikių ir vaikų ergoterapeuto, kineziterapeuto, logopedo paslaugos. Taip pat – pagalba tėvams, auginantiems neįgalius vaikus.

Projektas truks 2-ejus metus. Jo vertė – 300 000 Eur, iš kurių ES lėšos – 282 750 Eur, savivaldybės biudžeto – 17 250 Eur.

Pareigybės

Didinamas rajono švietimo įstaigų didžiausias leistinas pareigybių skaičius.

Siesikų gimnazijoje bus 44,20 (dabar – 43,20), Taujėnų gimnazijoje – 43,60 (dabar – 43,10), Dukstynos pagrindinėje mokykloje – 78,34 (dabar – 77,34), Užupio pagrindinėje mokykloje – 83,49 (dabar – 82,49) pareigybės.

Didinti darbuotojų skaičių prireikė, nes Siesikų gimnazijoje ir Dukstynos pagrindinėje mokykloje ugdant specialiųjų poreikių vaikus, reikia įsteigti po 1 mokytojo padėjėjo etatą. Taujėnų gimnazijoje pailgintos dienos grupei reikia 0,5 etato auklėtojo pareigybės. Užupio pagrindinei mokyklai skirtas mokyklinis autobusiukas, todėl reikalingas vairuotojo etatas.

Iš viso 4 mėnesiams iš rajono biudžeto papildomoms pareigybėms reikės 11 694 Eur.

Parduos aukcione

Papildytas viešame aukcione parduodamo rajono savivaldybės nekilnojamojo turto sąrašas.

Jame atsidūrė 448,93 ir 301 kvadratinio metro patalpos, esančios Kauno g. 16, kuriose dabar įsikūręs savivaldybės Rinkliavų poskyris, neseniai atsikrausčiusi aklųjų biblioteka, pagal panaudos sutartis patalpomis naudojasi kelių partijų skyriai.

Buvo priimtas sprendimas, kad savivaldybei šių patalpų nebereikia.

Taip pat į aukcione parduodamų objektų sąrašą įtrauktas patologijos-anatomijos skyriaus pastatas Anykščių skersgatvyje, biblioteka-felčerinis punktas Pivonijos seniūnijoje, Vileikių kaime, žolės miltų agregato pastatas, linų galvenų džiovykla Lyduokių seniūnijoje, Kurėjų kaime, garažas Vytauto gatvėje, šeši butai A. Smetonos gatvės 18 name.

Perduotas pastatas

Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centrui perduotas 386,88 kv. m pastatas, esantis greta šios įstaigos, Deltuvos gatvėje. Naudojantis ES parama, čia įgyvendintas projektas „Dienos socialinės globos paslaugų prie Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centro plėtra“. Pastatas suremontuotas, įsigyti baldai bei įranga.

Čia įsikurs naujas Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centro skyrius, kuriame 20 asmenų bus teikiamos dienos socialinės globos ir trumpalaikės socialinės globos su atokvėpiu (8 vietų) paslaugos senyvo amžiaus asmenims, neįgaliesiems.

Autobusiukas

Ukmergės rajono savivaldybė iš Nacionalinės švietimo agentūros perėmė mokyklinį M2 klasės autobusą „Iveco Daily 50C18“, kurio vertė – 45 254 eurai.

Autobusas į Ukmergę jau atkeliavo. Juo naudosis Užupio pagrindinė mokykla.

Dėl 43 centų

Kai kurie posėdžio klausimai iš šalies žiūrint atrodo nerimti ir net kurioziški. Vienas tokių – Ukmergės rajono savivaldybės tarybos birželio 25 d. sprendimo „Dėl Ukmergės Senamiesčio progimnazijos turto vertės padidinimo“ pakeitimas.

Pagal jį Senamiesčio progimnazijai perduodama atliktų sporto salės stogo avarinių remonto darbų ir ilgalaikio turto kūrimo išlaidų vertė – 32 170,43 Eur.

O birželio 25 d. sprendimu, kuris naikinamas, buvo 43 centais mažiau.

Niekaip kitaip klaidos dėl 43 centų ištaisyti nebuvo galima – tik iš naujo svarstant klausimą savivaldybės taryboje ir naikinant ankstesnį sprendimą.

Ne itin rimtai atrodo ir klausimas „Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Ukmergės rajono savivaldybės nuosavybėn ir patikėjimo teise“. Pasirodo, tas turtas, kuriam perimti iš Teisingumo ministerijos reikalingas savivaldybės tarybos sprendimas, – du leidiniai „Mediatoriaus vadovas“, kurių bendra vertė 23,24 Eur. Perėmusi šį „turtą“, savivaldybė jį perduoda Vlado Šlaito viešajai bibliotekai.

Sumažintas mokestis

Nutarta 20 proc. sumažinti socialinio būsto nuomos mokestį to prašiusiam ukmergiškiui. Mokestis mėnesiui jam siekia 12,33 Eur, o pajamos per mėnesį – 122 Eur.

Pakeistas

Rajono savivaldybės taryba dar 2012 m. patvirtino, o vėliau kartą keitė Patalpų, priskiriamų tarnybinių gyvenamųjų patalpų fondui, sąrašą. Dabar dar viena pataisa – iš jo nutarta išbraukti būstą, esantį Dariaus ir Girėno g. 30-37.

Teigiama, kad pageidaujančiųjų nuomotis nėra, butas laisvas jau pusmetį – nuo kovo. Išbraukus butą iš minėto sąrašo, jis bus nuomojamas savivaldybės būsto nuomos sąlygomis.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų