Diskusijų sukėlė generatorius

Savivaldybės tarybos nariai posėdyje susitiko virtualiai. Savivaldybės tarybos nariai posėdyje susitiko virtualiai.

Praėjusią savaitę vykusiame rajono savivaldybės tarybos posėdyje nedalyvavo 6 iš 25 savivaldybės tarybos narių. Tačiau kvorumo užteko ir visi pateikti svarstyti klausimai buvo patvirtinti. Nors, tikslinant rajono biudžetą, įvairioms sritims dalytos solidžios pinigų sumos, diskusijų sulaukė vienintelis pirkinys – kelis tūkstančius kainuojantis elektros generatorius.

Posėdžio pradžioje rajono meras Rolandas Janickas pasveikino savivaldybės tarybos narius Dalių Varną, Audronę Augustėnienę ir Arūną Dudėną, kurie rugpjūčio mėnesį  šventė savo gimtadienius. Rugpjūtį gimtadienį šventė ir pats meras.

Pašalpa

Į savivaldybę kreipėsi ukmergiškis, prašydamas skirti tikslinę pašalpą ligos gydymo išlaidoms iš dalies kompensuoti. Pernai gegužę tarybos sprendimu jam jau buvo skirta tikslinė pašalpa dėl sunkios ligos. Prašymas patenkintas – bėdų turinčiam ukmergiškiui skirta 2 800 Eur pašalpa.

Daugiau etatų

Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centro pareigybių skaičių nutarta padidinti 17 etatų – nuo 93 iki 110.

Rajono savivaldybė kartu su centru įgyvendina projektą, kuriuo plečiamos dienos socialinės globos paslaugos – suremontuotas pastatas Deltuvos gatvėje, įsigyti baldai bei įranga. Buvo įsipareigota  teikti 20-ies vietų  dienos socialinės globos ir 8 vietų trumpalaikės socialinės globos su atokvėpiu paslaugas senjorams ir neįgaliesiems bei įsteigti 13 darbuotojų etatų. Įsipareigojimas bus vykdomas – etatai įsteigti.

Projektiniuose įsipareigojimuose numatyta, kad dienos socialinės globos paslaugos bus teikiamos nuo 3 iki 10 val. per dieną iki 5 dienų per savaitę, trumpalaikė socialinė globa – iki 5 parų per savaitę.

Nutarta įsteigti dar tris naujas asmeninio asistento pareigybes. To prireikė, nes nuo liepos asmeninės pagalbos teikimo vykdymas pavestas savivaldybėms.

Ukmergės rajonui šiemet asmeninei pagalbai teikti skirta 29 018 Eur valstybės biudžeto lėšų. Planuojama, kad iki metų pabaigos asmeninę pagalbą gaus 20 neįgaliųjų.

Dar vieną etatą įsteigti paprašė neseniai dirbti pradėjusi centro direktorė Kristina Karpovienė. Savivaldybei pateiktame rašte ji teigia, kad esama administratoriaus pareigybė apima personalo bei kitų dokumentų tvarkymą, raštvedybą bei viešųjų pirkimų organizavimą. Tačiau teigiama, kad daugėjant personalo, viešųjų pirkimų organizavimo funkcija nevykdoma pagal reikalavimus.

Neatliekamas ir tinkamas dokumentų archyvavimas bei naikinimas. Įstaigoje tvarkoma daug asmens duomenų, bet nėra už jų apsaugą atsakingo specialisto, nėra ir už ūkinius reikalus atsakingo darbuotojo. 

Prašomam etatui pritarta. Vien tik šiems metams 17-ai pareigybių papildomai reikės skirti 51 463 Eur savivaldybės biudžeto ir Valstybės biudžeto lėšų.

Nustatė įkainį

Pavesta Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centrui teikti asmeninę pagalbą ir nustatyti 9 Eur valandinį įkainį. Mokėjimo už asmeninę pagalbą dydis negalės būti didesnis negu 20 proc. gavėjo pajamų.

Asmeninis asistentas galės suteikti pagalbą namuose ar viešojoje erdvėje, padėti pasirūpinti higiena, maistu, nuvykti į reikiamą vietą, padėti bendrauti, tvarkyti finansinius išteklius, organizuoti laisvalaikį... Svarbiausias jo uždavinys – ne atlikti veiksmus už neįgalųjį, o atlikti kartu su juo.

Budintys globotojai

Patvirtinta Ukmergės globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros organizavimo ir kokybės priežiūros tvarka. Joje praplėsti globos centro tikslai ir funkcijos, kurie susiję su budinčių globotojų, globėjų, įtėvių paieška, asmenų konsultavimu, tarpžinybiniu bendradarbiavimu.

Pakeistos taisyklės

Savivaldybė vykdo projektą, kuriuo, panaudojant ES fondų lėšas, įrengtos 44 aikštelės (23 naujos ir  21 rekonstruota) bei įsigyta 170 antrinių žaliavų surinkimo konteinerių ir 123 mišrių komunalinių atliekų konteineriai. 18-oje aikštelių mieste buvo nuspręsta statyti stačiakampio formos konteinerius, kurių talpa – 2 m3. Kai kurios verslo įmonės naudojosi 0,77 m3 talpos mišrių komunalinių atliekų konteineriais.

Galiojančiose atliekų tvarkymo taisyklėse nebuvo numatyta tokių talpų konteinerių, tad atsirado būtinybė taisykles koreguoti. Pakeitimai patvirtinti. Pažymima, kad prireikus gali būti naudojami ir kitokios talpos konteineriai.

Pakeistas specialusis planas

Keičiamas Ukmergės rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialusis planas, kuris buvo tvirtintas 2009 m.

Naujai nustatytos viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo plėtrai reikalingos teritorijos, infrastruktūros plėtros prioritetinės kryptys, nurodyti jų etapai ir finansavimas, siekiant, kad gyventojai gautų kokybišką vandenį ir nuotekų tvarkymo paslaugas arba turėtų galimybę individualiai apsirūpinti vandeniu ir individualiai tvarkyti nuotekas.

Ukmergės rajone nustatyta 40 viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo teritorijų, kuriose numatytas centralizuotas geriamojo vandens tiekimas ir (ar) nuotekų tvarkymas: Antakalnio, Antakalnio III, Atkočių, Balelių, Dainavos, Daumantiškių, Deltuvos, Jakutiškių, Jasiuliškio, Juodausių, Kančiškių, Krikštėnų, Samantonių, Laičių, Laumėnų, Lėno, Leonpolio, Liaušių, Lyduokių, Obelių, Pabaisko, Pageležių, Pamūšio, Petronių, Rečionių, Siesikų, Šešuolių, Šventupės, Taujėnų, Tolučių, Tulpiakiemio, Ukmergės, Užupušių, Valų, Veprių, Vidiškių, Virkščių, Žeimių, Želvos, Žemaitkiemio.

Likusiose teritorijose gyventojai gali individualiai apsirūpinti geriamuoju vandeniu ir individualiai tvarkyti nuotekas.

Patikslintas rajono biudžetas

Seimas neseniai priėmė 2021 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo pakeitimą. Vadovaujantis juo, Ukmergės rajono biudžeto prognozuojamos pajamos iš gyventojų pajamų mokesčio gerokai padidėjo. Dalis planuojamų pajamų jau buvo paskirstytos savivaldybės tarybos posėdyje rugpjūčio 5 d. Dabar paskirstytos likusios.

Papildomas lėšas nutarta skirti būtiniems įstaigų poreikiams patenkinti – patalpų bei šildymo sistemų remontui, inventoriaus įsigijimui, išlaidoms, susijusioms su mokytojų skaičiaus optimizavimu, ir kitoms.

Papildomų lėšų skirta kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimui, kad būtų atliktas Dirvonų gatvės remontas bei įvažiavimo į vaikų lopšelį-darželį „Nykštukas“ remontas. Lėšų kelių ir gatvių priežiūrai gavo seniūnijos.

Taip pat numatoma sutvarkyti privažiavimus prie daugiabučių namų Anykščių gatvėje ir Vytauto gatvėje. Atlikti pagrindų įrengimo ir vandentiekio keitimo darbai prie Vytauto g. 98, įrengta papildoma aikštelė prie Žiedo g. 3.

Papildomų lėšų skirta projektui „Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Ukmergės rajone“ – prisidėti prie vaikų dienos centro patalpų remonto Tulpiakiemyje.

Įgyvendinant tarptautinį projektą dabar vykdomi 75 tūkst. Eur vertės rangos darbai simuliacinių mokymų klasei įrengti Ukmergės ligoninės patalpose. Tvirtinant biudžetą, šiam projektui buvo numatyta 50 tūkst. Eur. Visam įgyvendinimui reikia įsigyti darbo ir mokymo procesų integracijos valdymo sistemą, kuri kainuoja apie 48,4 tūkst. Eur, ir priemones mokymams. Skirta 60 tūkst. Eur vietoje numatytų 50 tūkst. 

Šiemet birželį pritarta, kad Ukmergės rajono savivaldybė teiktų paraišką nutolusiai saulės elektrinei įrengti administracijos, seniūnijų ir gatvių apšvietimo bei savivaldybės biudžetinių bei viešųjų įstaigų elektros energijos poreikiams patenkinti. Nutarta kompensuoti Ukmergės ligoninės ir Ukmergės PSPC paraiškų rengimo išlaidas. 

Ukmergės globos centrui buvo nupirktas namas Vėjų gatvėje, kuriame bus steigiami bendruomeniniai vaikų globos namai. Jame reikia atlikti dujų sistemos projektavimo darbus, įrengti mažo slėgio dujų įvadą ir sumontuoti dujinio šildymo katilą. Tam skirta 3,8 tūkst. Eur.

Tvirtinant biudžeto klausimą, Valstiečių ir žaliųjų frakcijos nariai siūlė eilutę dėl generatoriaus Vlado Šlaito viešajai bibliotekai pirkimo už 2 000 Eur atidėti bei patikslinti.

Elektros generatorius būtų reikalingas bibliotekos autobusui, kuris aptarnautų atokių kaimų gyventojus. Praėjusį kartą „valstiečiai“ siūlė neskirti lėšų bibliobusui.

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Vaidotas Kalinas paaiškino, kad planuojamas pirkti benzininis generatorius nėra triukšmingas ir nėra labai sunkus, kad tikrai nereikės „dviejų vyrų jam panešti“. „Norim plačiau į šį pirkimą pažiūrėti ir naudoti generatorių ne tik bibliobusui, bet ir kitiems kultūros renginiams“, – „valstiečių“ abejones sklaidė vedėjas.

Pirmiausia balsuota už siūlymą išbraukti eilutę dėl generatoriaus pirkimo. Tačiau tam nepritarta. Pritarta siūlytam biudžeto patikslinimui.

Įstaigų nuostatai

Šiemet patvirtinta, kad Antano Smetonos, Jono Basanavičiaus, Taujėnų gimnazijos ir „Šilo“ progimnazija atitinka nustatytus kriterijus mokyti nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu. Dėl to keisti šių mokyklų nuostatai.

Būsto nuoma

Vadovaujantis rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos sąlygų ir tvarkos aprašu, nutraukus nuomos sutartį nuomininkui pageidaujant, būstas toliau nuomojamas rinkos kaina šeimoms ir asmenims, jeigu deklaruoto turto vertė ar pajamos ne daugiau kaip 50 proc. viršija įstatymo nustatytus metinius pajamų ir turto dydžius ir jei jie yra: neįgalieji arba šeimos, kuriose yra pilnamečių, bet dar besimokančių asmenų, ar kuriems nustatyta nuolatinė globa.

Gyvenamųjų patalpų nuomos komisija rekomendavo nustatyti 90 proc. ribą vietoje buvusių 50 proc., kuomet viršijant pajamoms būtų galimybė būstą nuomoti rinkos kaina. Šis dydis apskaičiuotas prilyginant jį vidutiniam darbo užmokesčiui.

Pirks iš pašto

Nutarta pirkti iš Lietuvos pašto jam priklausančias pastatų dalis: Pabaiske – už 2 200 Eur, Siesikuose – už 1 700 Eur, Vepriuose – už 5 500 Eur, Želvoje – už 3 000 Eur, Žemaitkiemyje – už 2 800 Eur. Bendra suderėta pirkinio suma – 15 200 Eur. Nupirkus, objektai 100 proc. priklausys Ukmergės rajono savivaldybei.

Mokykloms – kompiuteriai

Savivaldybė iš Nacionalinės švietimo agentūros perėmė darbui su kompiuteriais reikalingą įrangą. Ji bus panaudojama specialiųjų poreikių turinčių mokinių ugdymui organizuoti bei pedagoginei pagalbai teikti. Įranga įsigyta Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

Iš Nacionalinės švietimo agentūros perimta ir 116 nešiojamų kompiuterių, kurie skirti bendrojo ugdymo įstaigoms – mokinių nuotoliniam ugdymui.

Mokyklinis autobusas

Rajono savivaldybė iš Nacionalinės švietimo agentūros perėmė mokyklinį M2 klasės autobusą „Iveco Daily 50C18“, kurio vertė – 46 222 Eur. Jis perduotas „Šilo“ progimnazijai.

Naujoji transporto priemonė pakeis netinkamą eksploatuoti seną mokyklinį autobusą.

Patalpos grąžintos

Rajono savivaldybės tarybos šių metų birželio 23 d. sprendimu, Ukmergės globos centro patalpų dalis Vilniaus g. 87 buvo perduota Ukmergės šeimos centrui. Ši įstaiga planavo teikti paraišką ir patalpas panaudoti projektinei veiklai. Tačiau neseniai informavo, kad projektinės paraiškos neteiks. Tad dabar patalpas nutarta vėl grąžinti globos centrui.                       

Nurašė

Pripažintas netinkamu naudoti sugedęs savivaldybės priešgaisrinės tarnybos naudotas senas gaisrinis automobilis. Jis bus nurašytas ir likviduotas.

Taip pat nurašytas „Šilo“ progimnazijos ir Taujėnų gimnazijos naudotas ilgalaikis nematerialusis ir materialusis turtas – seni kompiuteriai, programinės įrangos, žodynai. Nurašytas ir Užupio pagrindinei mokyklai nereikalingas turtas.

Su rūmais – sutartis

Posėdyje pritarta rajono savivaldybės ir Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų bendradarbiavimo sutarčiai.  Taip siekiama skatinti rajono pramonę, smulkųjį ir vidutinį verslą bei amatus, miesto įmonių produkcijos eksportą ir siekti sudaryti palankias sąlygas įmonių tarpusavio bendradarbiavimui ir investicijų pritraukimui bei spręsti verslo problemas.

Siūlo apdovanoti

Ukmergės rajono savivaldybės tarybos narį Algirdą Kopūstą siūloma apdovanoti „Auksinės krivūlės riterio“ apdovanojimu.

Remiantis Lietuvos savivaldybių asociacijos nuostatais, siūlyti asmenis šiam apdovanojimui turi teisę asociacijos prezidentas arba savivaldybių tarybos. Gali būti teikiamas ne daugiau kaip vienas kandidatas.

Mūsų savivaldybės taryba nutarė deleguoti A. Kopūsto kandidatūrą. Apdovanojimo tikslas – pagerbti asmenis, nusipelniusius Lietuvos savivaldai, jos plėtrai ir stiprinimui.

Kelsis į vienas patalpas

Rajono savivaldybė perima „Ryto“ specialiosios mokyklos pastatus, esančius Vytauto gatvėje. Pastatų komplekse – pati mokykla, bendrabutis, skalbykla, priestatas, valgykla.

„Ryto“ specialioji mokykla įsikurs Veterinarijos gatvėje, kur kadais buvo vaikų darželis. Čia ir dabar vyksta veiklos. Tai – antrieji įstaigos pastatai. Priėmus sprendimą dėl patalpų, į jas bus persikelta galutinai.

Šiemet iš rajono biudžeto pastato Veterinarijos gatvėje tvarkymui buvo skirta 30 tūkst. Eur.  Papildomai – dar 30 tūkst. Eur. Pati įstaiga taip pat planuoja prisidėti prie patalpų tvarkymo.

Dalis pastatų Vytauto g. 20 jau daug metų stovi neremontuoti ir nenaudojami, jų langai užkalti. Specialiosios mokyklos ugdytinių bendrabutis įsikūręs Vilniaus g. 87 – globos centro patalpose. Čia vaikų apgyvendinimui skirta daugiau kaip 500 kv. m patalpų.

Keliams

Susisiekimo ministro įsakymu, Ukmergės rajono savivaldybei skirtos Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos – 245,3 tūkst. Eur.

Posėdyje patvirtintas Kelių priežiūros ir plėtros programos papildomo finansavimo lėšomis finansuojamų vietinės reikšmės viešųjų ir vidaus kelių tiesimo, taisymo (remonto), rekonstravimo, priežiūros, saugaus eismo sąlygų užtikrinimo, šių kelių inventorizavimo objektų sąrašas.

Prieš balsuojant šiuo klausimu, administracijos direktorius Darius Varnas supažindino su gatvių tvarkymo projektais, jų eiliškumu. 

Posėdžio pabaigoje rajono meras pakvietė kolegas aktyviai dalyvauti Rugsėjo 1-osios šventės renginiuose.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų