Vienam klausimui nepritarė – įžvelgė klastą

Ukmergės rajono savivaldybės taryba praėjusią savaitę pusantros valandos trukusiame posėdyje patvirtino daugiau kaip 40 klausimų. Vienam iš jų nutarta nepritarti.

Tęsiama tradicija posėdžio pradžioje pasveikinti gimtadienius švenčiančius savivaldybės tarybos narius. Šįkart sveikinimų sulaukė neseniai gimtadienį šventęs Valdas Raugalas.

Posėdžio pirmininkas rajono meras Darius Varnas informavo, kad dar nėra paskirtas savivaldybės administracijos direktorius, nes dar negauta būtina prieš užimant šias pareigas VSD pažyma.

Seniūnaičių rinkimai

Seniūnaičių rinkimų organizavimo tvarkos apraše patvirtinti pakeitimai. Jie būtini tam, kad dokumentas atitiktų Vietos savivaldos įstatymo nuostatas.

Šių rinkimų datą anksčiau skelbdavo savivaldybės administracijos direktorius, o dabar skelbs meras arba, jo pavedimu, seniūnas.

Gavus skundą dėl rinkimų organizavimo tvarkos pažeidimo, meras per 3 dienas sudaro darbo grupę skundui išnagrinėti. Skundas išnagrinėjamas per 5 dienas nuo darbo grupės sudarymo dienos, ir išvados teikiamos merui.

Atsakas į smurtą

Pakeistas Koordinuoto institucijų atsako į smurtą artimoje aplinkoje tvarkos aprašas. Juo praplėstas algoritmo dalyvių sąrašas, patikslinti sąvokų apibrėžimai, papildytas smurto artimoje aplinkoje veikiančių institucijų ir organizacijų darbo organizavimas.

Numatoma užtikrinti asmenų su negalia dalyvavimą prevencinėse priemonėse, detalizuoti institucijų keitimasi informacija, įskaitant ir pareigą pateikti būtiniausius nukentėjusio asmens kontaktinius duomenis specializuotos kompleksinės pagalbos centrui.

Delegavo

Teritorinėje ligonių kasoje ketveriems metams sudaroma stebėtojų taryba. Į ją įeina Sveikatos apsaugos ministerijos, Valstybinės ligonių kasos atstovai ir po vieną tarybos narį. Skelbiama, kad Stebėtojų tarybos nariais gali būti skiriami nepriekaištingos reputacijos asmenys, turintys specialių žinių, leidžiančių spręsti privalomojo sveikatos draudimo klausimus. Nutarta deleguoti Ukmergės rajono savivaldybės tarybos narį Justą Šakalį.

Programa

Patvirtinta rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2022 m. lėšų panaudojimo ataskaita ir 2023 m. sąmata.

Iš šios programos lėšų finansuojamas: visuomenės sveikatos stiprinimas ir ugdymas, lėtinių neinfekcinių ligų profilaktika ir ligonių gyvenimo kokybės gerinimas, neigiamų aplinkos veiksnių įtakos sveikatai mažinimas, užkrečiamų ligų prevencija, traumų profilaktika, gimstamumo skatinimo priemonės, žalingų įpročių prevencijos priemonės ir kt.

Patvirtinus sąmatą bus finansuojami nevyriausybinių organizacijų, bendruomenių, ugdymo, viešųjų įstaigų sveikatos projektai bei savivaldybės programos. Šiemet finansuotas 51 sveikatos projektas. Įgyvendinimui skirta 27 990 Eur.

Taisyklėse – pakeitimai

Pakeistos renginių organizavimo Ukmergės rajono savivaldybės viešosiose vietose taisyklės, patvirtintos 2013 m. gegužės 30 d. Pakeistos ir savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklės. To prireikė, kad jos atitiktų Vietos savivaldos įstatymo naujos redakcijos nuostatas.

Patikslintas biudžetas

Tikslinant rajono biudžetą vienas iš punktų buvo finansuoti dekoratyvinių balandžių auginimo vietos – „Miesto balandinės“ – įrengimą. Skelbiama, kad taip būtų įtvirtintas mūsų miesto simbolio – balandžio – įvaizdis.

Projektui įgyvendinti numatyta 12 tūkst. Eur. Už šias lėšas Tolerancijos centro teritorijoje, vietoje avarinės būklės medinio sandėlio, bus pastatyta balandinė. Joje planuojama įkurdinta 10 dekoratyvinių skirtingų veislių balandžių. Jais galima bus grožėtis voljere ir apžiūrėti pro namelio langus. Prie balandinės vyktų edukacijos.

Pristačius klausimą Audronė Augustėnienė (Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai) suabejojo dėl Ukmergės tapatinimo su balandžiais. Be to, balandžiai – gyvi paukščiai, kurie bus apgyvendinti narve. Tai nėra  geras sprendimas. Juolab, kad lėšų reikės jų priežiūrai, gydymui, maitinimui. Mano, kad šiuo klausimu dar reikėtų pagalvoti.

Rajono savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Vaidotas Kalinas sakė, jog šią idėją prieš keletą metų išsakė ukmergiškiai. Tikima, kad balandinė taps traukos objektu, į kurį atvyktų jaunos šeimos. Lietuvoje taptume pirmu miestu, turinčiu balandinę. „Investicija yra mažesnė, nei gali būti grąža dėl turizmo“, – sakė V. Kalinas. Tikino, kad talkinti jau yra pasisiūlęs ir vienas entuziastingas balandžių žinovas.

Kęstutis Zinkevičius paantrino bendrapartietei kalbėdamas, kad Ukmergė neapsisprendžia, kur link eina ir į ką orientuojasi, pristatydama save – ar į rožynus, ar į balandžius, ar į jautį. „Ar tai vieta, kuriai reikia skirti pinigus“, – svarstė jis ir vardijo problemas gyventojų, kuriems reikia vandens, o jis neįvedamas. Kur prioritetai: ar žmonės, kurių problemos neišsprendžiamos, ar balandinė.

 „Iš dainos žodžių neišmesi“, – primindamas populiarią dainą, kurioje yra žodžiai „balandžių daug Ukmergėj“, sakė Justas Šakalys (Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“), palaikantis unikalią idėją.

Sprendimui dėl biudžeto patikslinimo, kartu su lėšomis balandinei, balsuojant pritarta.

Patikslintame biudžete, atsižvelgiant į valstybės institucijų priimtus sprendimus skirti tikslines lėšas, didinamos savivaldybės biudžeto pajamos.

Kadangi kaimo seniūnijos nori įsigyti įvairaus turto, asignavimus iš seniūnijų Kaimo plėtros programų sąmatų nutarta perkelti į atitinkamas savivaldybės administracijos biudžeto programų sąmatas.

Siesikų seniūnija patalpose planuoja įsirengti kondicionierius, Šešuolių ir Taujėnų seniūnijos įsigys po 2 biotualetus, kuriuos statys viešose erdvėse, Pabaisko seniūnija – barstytuvą smėlio ir druskos mišiniu keliams barstyti žiemą ir druska nuo dulkėjimo – vasarą. Želvos seniūnija dalį lėšų skirs didesnio pravažumo automobiliui įsigyti.

Miesto seniūnija įsigys praėjimo valdymo sistemą seniūnijos pastate ir gėlinių erdvėms papuošti.

Lėšų skirta Senamiesčio ir „Šilo“ progimnazijoms kompiuteriniams tinklams atnaujinti.

Tvirtinant biudžetą socialinių pašalpų ir kompensacijų už gyventojams patiektą šilumos energiją ir kietąjį kurą, kredito ir palūkanų mokėjimui buvo numatyta 3,5 mln. Eur. Tačiau per 4 šių metų mėnesius jau panaudota 2,53 mln. Eur. Papildomai skirta 400 tūkst. Eur kompensacijoms mokėti, iš jų – 200 tūkst. Eur iš pernai nepanaudotos savivaldybės biudžeto pajamų dalies ir 200 tūkst. Eur iš socialinėms pašalpoms numatytų asignavimų, kadangi lėšų poreikis kompensacijoms mokėti augo sparčiau, nei socialinėms pašalpoms.

Tinkle – pertvarka

Ukmergės rajono savivaldybės švietimo tinklo pertvarkos darbo grupė pasiūlė nuo rugsėjo vykdyti švietimo įstaigų struktūrų pertvarkymus.

Pasiūlyta Želvos gimnazijoje uždaryti Žemaitkiemio ikimokyklinio ugdymo grupę, Senamiesčio progimnazijos Laičių pradinio ugdymo skyrių pakeisti į ikimokyklinio ugdymo skyrių bei uždaryti Dainavos ikimokyklinio ugdymo skyrių.

Senamiesčio progimnazijos Laičių pradinio ugdymo skyriuje buvo sukomplektuotas 1 pradinių klasių komplektas, kuriame mokėsi 8 mokiniai. Tačiau vienas išvyko.

Didžiausias leistinas mokinių skaičius klasėje, jungtinėje klasėje turi būti 8, tad siūlyta nebevykdyti pradinio ugdymo programos ir skyrių pakeisti į ikimokyklinio ugdymo. Tikėtina, kad jame bus apie 13 vaikų. Pradinukai bus pavežami į Senamiesčio progimnaziją.

Senamiesčio progimnazijos Dainavos ikimokyklinio ugdymo skyriuje liko 6 ugdytiniai. Jie galės būti pavežami į Deltuvos ikimokyklinio ugdymo skyrių.

Želvos gimnazijos Žemaitkiemio ikimokyklinio ugdymo grupėje buvo ugdomi 5 vaikai. Du vaikai išvyko gyventi į Ukmergę ir ten pradėjo lankyti darželį. Vienas vaikas pavežamas iš Lyduokių. Nuo rugsėjo siūloma šiame skyriuje neformuoti 4-ių valandų ikimokyklinio ugdymo grupės, nes lieka tik 2 Žemaitkiemio seniūnijoje gyvenantys vaikai. Tėvams pageidaujant, jie gali būti pavežami į Želvos gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyrių.

Jau anksčiau esame skelbę, kad Ukmergės „Ryto“ specialioji mokykla pertvarkoma į regioninį centrą.

Tokie centrai padės regiono mokyklų bendruomenėms praktikoje taikyti įtraukties švietime principus, juose bus ugdomi didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių turintys mokiniai.

Ukmergės „Ryto“ specialiajai mokyklai priskirtos Anykščių, Jonavos, Švenčionių, Ignalinos, Molėtų, Širvintų, Ukmergės, Utenos, Visagino, Zarasų savivaldybės. Konsultuos jose esančias ugdymo įstaigas.

Minėtos  pertvarkos nebuvo numatytos rajono bendrojo ugdymo mokyklų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo, pertvarkymo ir struktūrinių pertvarkymų plane. Tad jį prireikė pakeisti.

Klausimų sulaukta iš opozicijos. Giedrius Auglys (Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai) suabejojo dėl pertvarkos. Svarstė, ar tai negresia mokyklų uždarymui. Ar jos negrius kaip kortų nameliai?

Savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas V. Kalinas paaiškino, kad dabar mokyklų uždarymui jokios grėsmės nėra. O ateityje, jei ji atsirastų, gal atsiras ir galimybės turėti apjungtas mokyklas.

Ukmergės rajono savivaldybės tarybą balsuojant siūlymams pritarė.

Įsigys automobilį

Šiuo metu numatyta, kad reikalingas savivaldybės tarybos sutikimas, kai rajono biudžetinės įstaigos perka brangesnius kaip 17 377 Eur lengvuosius automobilius, turinčius ne daugiau kaip 5 sėdimas vietas, ir kitus lengvuosius automobilius, brangesnius kaip 26 065 Eur.

Ukmergės socialinių paslaugų centras paprašė leidimo pirkti transporto priemonę. Nutarta leisti jam įsigyti tarnybinį lengvąjį automobilį, brangesnį kaip 17 377 Eur, tačiau neviršijant  57 000 Eur (be PVM), iš savivaldybės dotacijų globai lėšų.

Nepritarė

Posėdžio svarstymui buvo parengtas sprendimo projektas sutikti neatlygintinai perimti Ukmergės rajono savivaldybei valdyti nuosavybės teise pastatą – buvusią parduotuvę Veprių seniūnijoje, Kultuvėnų kaime. Dokumentuose esantis statinys faktiškai yra nugriautas. Kur stovėjo – tuščia vieta.

Skelbta, kad juridinių asmenų nemokumo įstatymas nenumato kitos galimybės, todėl savivaldybė privalo jį perimti. Nemokumo administratorius rašte išdėstė motyvus ir pateikė Kauno apygardos teismo nutartis.

Svarstydamas šį klausimą Biudžeto ir ekonominės plėtros komitetas nepritarė siūlymui ir išsiuntė paklausimus dėl turto būklės. Šio posėdžio dieną gavo protokolą, kad turtas neparduotas, o nurašomas, tad privalu buvo skelbti aukcioną, bet šios procedūros neįvykdytos.

Mero D. Varno siūlymu, balsuojant nutarta šiam klausimui nepritarti – vieningai balsuota prieš.

Parduos nuomininkui

Būsto nuomininkas kreipėsi su prašymu leisti įsigyti nuomojamą savivaldybės būstą, esantį Vepriuose. Ten gyvena 20 metų. 2021 m. Turto bankas šį namą kartu su dviem nuomininkais perdavė rajono savivaldybei ir su nuomininkais sudarytos savivaldybės būsto nuomos sutartys – nuomojama rinkos kaina.

Nekilnojamojo turto vertintojai nustatė, kad būsto rinkos vertė – 8 500 Eur, pridėjus išlaidas už turto vertės nustatymą – 8 681,50 Eur. Lėšos, gautos pardavus būstą, bus naudojamos socialinio būsto fondo plėtrai.

Įstatymų tvarka už rinkos kainą, įvertinus nuomininko investicijas, gali būti parduodami savivaldybei priklausantys būstai, kurie nuomojami ne socialinio būsto nuomos sąlygomis ir kuriuose nuomininkai yra išgyvenę ne trumpiau kaip 5-erius metus.

Sumažino mokestį

Į Ukmergės rajono savivaldybę kreipėsi ukmergiškis, prašydamas kompensuoti socialinio būsto nuomos mokestį. Jo dydis už mėnesį – 80,22 Eur. Savivaldybės tarybai pritarus, mokestis sumažintas 10 proc.

Deleguojami

Nutarta deleguoti rajono merą D. Varną į Lietuvos savivaldybių asociacijos narių atstovų suvažiavimą atstovauti savivaldybei 2023–2027 m.

Taip pat atstovais išrinkti savivaldybės tarybos nariai: Agnė Balčiūnienė (Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai), Valdas Kersnauskas (Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“).

Nutarta įgalioti merą D. Varną ateinančius ketverius metus atstovauti mūsų savivaldybei Vilniaus regiono plėtros tarybos visuotiniuose dalyvių susirinkimuose.

Savivaldybės tarybos nariai V. Kersnauskas ir Dalius Varnas deleguoti į Vilniaus regiono plėtros tarybos kolegiją.

Bendruomenės projektas

Vadovaudamasi rajono savivaldybės bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai kurti ir plėsti, projektų idėjų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašu rajono savivaldybės taryba patvirtino projektą „Paplūdimio tinklinio aikštelių įrengimas“.

Šiemet iš viso pasiūlytos 8 idėjos, kurias vertino konsultacinė darbo grupė. Vienas pasiūlymas, neatitikęs tvarkos aprašo reikalavimų, buvo atmestas. Iš 7-ių balsavimui pateiktų iniciatyvų, daugiausia ukmergiškių simpatijų pelnė idėja dėl paplūdimio tinklinio aikštelių įrengimo.

Mūšios tvenkinio pakrantėje bus įrengta aktyvaus laisvalaikio erdvė su profesionaliomis lauko tinklinio aikštelėmis ir tribūna žiūrovams. Už tai, kad būtų įgyvendinta būtent ši iniciatyva, balsavo 529 rajono gyventojai. Idėjai įgyvendinti numatyta skirti 40 tūkst. eurų.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Komentarai  

+3 # matematike 2023-06-04 09:12
40 klausimų per 90 minučių. o perskaityti galima per tokį trumpą laiką??? o įsigilinti? va čia tempas. kaip pas balandžius
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų