Ukmergės savivaldybės naujienos
Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Uk­mer­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pa­rei­gū­nai pas­ku­ti­nę spa­lio sa­vai­tę pra­dė­jo šven­tiš­kai. Ry­ti­nia­me po­li­ci­jos dar­buo­to­jų su­si­rin­ki­me pa­mi­nė­ta Kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos die­na. Po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to va­do­vas Min­dau­gas Pet­raus­kas pa­dė­ko­jo kri­mi­na­lis­tams už dar­bą.

Socialdemokratų partija mini 25-erių metų sukaktį. Ta proga surengtame minėjime buvo prisiminta šios partijos istorija. Ją papasakojo partijos veteranas, garbės pirmininkas, buvęs ilgametis Seimo narys ir Seimo pirmininkas Česlovas Juršėnas.Unikalią atmintį turintis politikas vos ne dienų tikslumu atkūrė 1989 metų pabaigos įvykius...

Veiklos dešimtmetį mini Ukmergės vietos veiklos grupė (VVG).  Praėjusią savaitę surengtas šiai datai paminėti skirtas renginys. Jame dalyvavo gausus būrys kaimo bendruomenių vadovų bei svečių.

Tarptautinės pagyvenusių žmonių dienos proga smagus renginys vyko Deltuvoje. Į šventę „Metai bėga, mintys lekia praeitin...“ rinkosi žmonės iš Deltuvos, Atkočių, Dainavos, Varinės bendruomenių. Sulaukta ir svečių iš Ukmergės. Savo apsilankymu jie ypač pradžiugino Deltuvos senelių namų gyventojus.

Kadrėnų kaime, Mūšios Didžiosios Kovos apygardos partizanų parke šeštadienį vyko Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės dienos iškilmės.

Ukmergės sporto centre metams baigiantis tradiciškai pagerbti geriausi metų sportininkai. Miesto stadione vykusiame renginyje Sporto centro direktorius Vytautas Tutlys įvardino ir pasveikino geriausius sportininkus jaunių grupėje ir jaunučių grupėse. Jiems įteiktos padėkos ir atminimo suvenyrai.

Javų varpos jau išbėrė grūdus, laukai pakvipo duona, žemėn krinta prinokę obuoliai. Gamta sulaukė brandos. Tokiu gražiu metų laiku religinė bendruomenė pažymi svarbią šventę – Žolinę.

Sa­vait­ga­lį vi­si no­rin­tie­ji sa­vo­tiš­ka lai­ko ma­ši­na ga­lė­jo per­si­kel­ti į vi­du­ram­žius ir pa­ma­ty­ti mū­sų pro­tė­vių ko­vas. Te­rei­kė­jo nu­vyk­ti į Pa­bais­ką, kur vy­ko gy­vo­sios is­to­ri­jos fes­ti­va­lis „Šven­to­sios–Pa­bais­ko mū­šis“.

Baigėsi laikraščio „Ukmergės žinios“ prenumeratos 2014-iems metams loterija. Iš joje dalyvauti panorusiųjų prenumeratos kvitus į redakciją atnešė 53 skaitytojai. 

 

Penk­ta­die­nio va­ka­rą Uk­mer­gė­je skam­bė­jo la­bai ne­įpras­tas – ža­din­tu­vų cho­ras. Kul­tū­ros cen­tre bu­vo pri­suk­ti ir vie­nu me­tu su­čirš­kė 220 ža­din­tu­vų.Tai – ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Kul­tū­ros ir vie­šų­jų ry­šių sky­riaus spe­cia­lis­tų su­ma­ny­ta ak­ci­ja, skir­ta mies­to ju­bi­lie­jui.

Puslapis 478 iš 655

Veterinarijos klinika

Kasyba

Ukmerges siluma

Vilkmerge restoranas

Kiek, manote, truks ekstremali situacija Lietuvoje ir pasaulyje?
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Floros Studija

sale

Telefonai Ukmergė

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų