Ukmergės savivaldybės naujienos
Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Praėjusį šeštadienį Sližių kaimo bendruomenė sukvietė literatūros mėgėjus į jubiliejinį – 30-ąjį respublikinį poezijos konkursą „Žydinčios vyšnios šakelė“. Šalies sinoptikai pranašavo liūtis ir žaibus, todėl šventę buvo numatyta rengti miestelio kultūros namuose.

Šiemet 70 metų jubiliejų minintis Antano Smetonos dvaras Užugiryje sulaukė ilgai lauktos dovanos. Šiemet du dvaro pastatai baigti renovuoti, o į jų atidarymo iškilmes atvyko pati šalies Prezidentė Dalia Grybauskaitė.

 

Kiek­vie­nais me­tais ra­jo­no me­džio­to­jai sa­vo taik­lu­mą iš­ban­do ra­jo­ni­nė­se šau­dy­mo var­žy­bo­se. Šie­met taik­liau­sių­jų ti­tu­lą jo­se pel­nė Ly­duo­kių me­džio­to­jų klu­bo na­riai. Jiems ati­te­ko per­ei­na­mo­ji Me­ro tau­rė.

Ukmergėje vykusiose Lietuvos policijos galiūnų pirmenybėse išsiaiškintas stipriausias visos šalies policijos pareigūnas. Juo tapo panevėžietis Vilius Petrauskas. Ukmergiškis Nerijus Butėnas užėmė trečią vietą.

Jau­ni­mo su­si­bū­ri­mų or­ga­ni­za­to­riai kvie­čia keis­tis nuo­mo­nė­mis ir da­ly­tis idė­jo­mis, ką sma­gaus ga­li­ma nu­veik­ti Uk­mer­gė­je. Į vie­ną to­kių – tra­di­ci­ja tam­pan­tį fo­ru­mą „At­eik! At­rask! Da­ly­vauk!“ – pra­ei­tą sa­vai­tę pa­kvie­tė ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės jau­ni­mo rei­ka­lų ta­ry­ba ir sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja.

Ko­vo 7-ąją die­ną Ba­le­lių UDC spor­to sa­lė­je žmo­nės rin­ko­si į Ka­ziu­ko mu­gę. Ren­gi­nį ve­dė kul­tū­ros dar­buo­to­ja Dai­va Gu­dze­vi­čie­nė, mu­gę or­ga­ni­za­vo Ba­le­lių kai­mo ben­druo­me­nė ir Ba­le­lių UDC dar­buo­to­jai, links­mi­no Uk­mer­gės kul­tū­ros cen­tro Tau­jė­nų fi­lia­lo vai­kų ir jau­ni­mo ka­pe­la „Ra­ta­ti­ta“, va­do­vės Ni­jo­lė Ja­nu­lie­nė ir Ais­tė Ja­nu­ly­tė.

Pradėtas dėlioti Ukmergės, šiemet švenčiančios 681 metų sukaktį, šventės scenarijus. Ji šį kartą nukels į tarpukario laikus. Ukmergiškiai kviečiami siūlyti savo idėjas, kad miesto gimtadienis suspindėtų pačiomis įvairiausiomis spalvomis.

Kunigaikščio Gedimino vardo apdovanojimais penktadienį buvo pagerbti iškiliausi Vilniaus regiono verslininkai ir visuomenininkai. Tarp jų – ir ukmergiškiai .Iškilmingas renginys kasmet vyksta vis kitoje Vilniaus apskrities savivaldybėje. Šiemet nominantai buvo apdovanoti Ukmergėje – Prezidento Antano Smetonos dvare.                                          

Trims ukmergiškiams penktadienį įteikti antrojo laipsnio Didžiojo Kunigaikščio Gedimino apdovanojimai. Iškilminga apdovanojimų ceremonija vyko Vilniaus rajone Medininkų pilyje.

 

Jau sep­tin­tus me­tus Uk­mer­gės ra­jo­no ta­ry­bos spren­di­mu ren­ka­me ra­jo­no ge­riau­sią me­tų mo­ky­to­ją. Pa­gal pa­tvir­tin­tus šio var­do su­tei­ki­mo nuo­sta­tus kas­met jis su­tei­kia­mas trims pe­da­go­gams.

 

Puslapis 483 iš 656

Veterinarijos klinika

Kasyba

Ukmerges siluma

Vilkmerge restoranas

Kiek, manote, truks ekstremali situacija Lietuvoje ir pasaulyje?
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Floros Studija

sale

Telefonai Ukmergė

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų