Ukmergės savivaldybės naujienos
Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Naujas miesto autobusų grafikas
„Neįgaliuosius aplankė ambasadorių žmonos"
(„U. ž." informacija)
„Gatvių lopymo metas"
(„U. ž." informacija)
„Misija Sibiras'10" skelbia dalyvių atranką"
(„U. ž." informacija)
„Sustiprinta greičio kontrolė"
(„U. ž." informacija)
„Meistras prakalbina kiekvieną medį"
(Jolita Žurauskienė)
„Pasaulio pažinimo pamoką vedė amerikietė"
(Meilutė Baškienė, Neringa Rinkūnienė, Ukmergės ,,Šilo" vidurinės mokyklos mokytojos)
PUPSIS: kaip gimsta eilėraščiai ir ką Ukmergėje veikė dainininkė Taja
„Šeršėliafam" pradeda moterų pasakojimus ir Ukmergėje"

(„U. ž." informacija)
„Už dovaną teko susimokėti"
(Ligita Juodvalkienė)
„Suklaidino grafikas"
(Ligita Juodvalkienė)
„Ukmergiškiai – puikūs muzikantai"
(„U. ž." informacija)
Tai ne tas kelias, kuriuo reikėjo eiti"
(Vilma Nemunaitienė)
„Klojami Miesto šventės pamatai"
(Vilma Nemunaitienė)
„Mišką auginantys ir jį naudojantys – vieningi"
(Ligita Juodvalkienė)
„Skleidė savo gerąją patirtį"
(Valerija Dzigelienė, mokyklos mokytojų metodinės tarybos pirmininkė)
„Studijas baigia pirmoji absolventų laida"
(Audronė Guzevičienė, Technologijų ir verslo mokyklos metodininkė, Utenos kolegijos studijų skyriaus specialistė Ukmergėje)
„Sutaupytus pinigus tirpdo nauji etatai"
(Ligita Juodvalkienė)
„Pėsčio ligonio istorija skatins keisti tvarką"
(„U. ž." informacija)
„Turnyras mokytojo atminimui"
(Karolina Krikštaponytė, 3b klasės gimnazistė)
„Mokykla didžiuojasi savo ugdytine"
(Jolita Žurauskienė)
„Seminaruose dalyvautų gausiau"
(Ligita Juodvalkienė)
„Krepšinio meistrės kovėsi Ukmergėje"
(Vaidotė Griškevičiūtė)
„Tvenkinyje nuskendo žmogus"
(„U. ž." informacija)
„Mažamečių ilgapirščių taikinyje – bažnyčia"
(„U. ž." informacija)
„Nepamirškim „Darom" ir kitąmet"
(Kristina Tamelytė, Jono Basanavičiaus gimnazijos IVa klasės mokinė)
„Geriausias karas – nepradėtas karas"
(Zita Bataitienė)
„Pirkėjai neatsilaiko prieš baltas orchidėjas"
(Vaidotė Griškevičiūtė)
„Svajokliai": ką žino ir ko nežino mokytojai; kuo džiugina moksleiviai
„Ukmergėje – SMS žinutės rašymo lenktynės"

(„U. ž." informacija)
„Ukmergiškių pergalė Lazdijuose"
(„U. ž." informacija)
„Prancūzai į avariją pateko netoli Ukmergės"
(„U. ž." informacija)

„Formos paieška"
(Lina Sukackienė)
„Susižalojo mažametis"
(„U. ž." informacija)
„Negauna socialinės pašalpos"
(Jolita Žurauskienė)
„Lietuvos tūkstantmečio vaikuose" – antroji vieta"
(Jolita Žurauskienė)
„Daugiausia avarijų – penktadieniais ir šeštadieniais"
(„U. ž." informacija)
„Balandžio 29-oji – tarptautinė triukšmo prevencijos diena"
(Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos stebėsenos specialistė Dainora Širvytė)
„Nevykėliai plėšikai laisvės atėmimo bausmės išvengė"
(Gintautas Stalnionis, Vilniaus apygardos prokuratūros atstovas spaudai)
„Duobių nebeliko"
(„U. ž." informacija)
„Norėtų steigti parką-muziejų"
(Vilma Nemunaitienė)
„Naujas greitosios pagalbos automobilis"
(„U. ž." informacija)
„Miško sodinimas – bendras reikalas"
(Ligita Juodvalkienė)
„Deganti žolė kelia pavojų"
(„U. ž." informacija)
„Turnyro nugalėtojas – ukmergiškis"
(PK informacija)
„Pažymėti 139 daiktai"
(„U. ž." informacija)
„Iš parodos grįžo su apdovanojimais"
(Ligita Juodvalkienė)
„Širdį džiugina vaikų darbai"
(Edita Leleikienė, „Šilo" vidurinės mokyklos Antakalnio pradinio ugdymo skyriaus vyr. mokytoja)
„Gedulo dienos"
(„U. ž." informacija)
„Nusikirto plaštaką"
(„U. ž." informacija)
„Norėtų keisti Ukmergę, bet... bijo"
(Ligita Juodvalkienė)
„Dosnumui nebaisus sunkmetis"
(Ligita Juodvalkienė)
„Žolę deginti – pavojinga"
(UPGT informacija)
„Po „Pušelę" pasižvalgius"
(Jonas Zalepūga, Statikų sodininkų bendrijos pirmininkas)
„Atkočiūnaisių pavasaris"
(Lina Sukackienė)
„Vaikų Velykėlės – didelės ir saldžios"
(Vaidotė Griškevičiūtė)
„Plastiko tarą „superka" tik konteineriai"
(Vaidotė Griškevičiūtė)
„Į Kultūros vertybių registrą įtrauktas Ukmergės kino teatras"
(„U. ž." informacija)
„Darbo birža reorganizuojama"
(„U. ž." informacija)
„Prekiauja sugedusiais produktais"
(Ligita Juodvalkienė)
Priedas apie krašto praeitį – „Laiko aidai"
„Bibliotekoje karaliauja teatro lėlės"
(Vaidotė Griškevičiūtė)
„Bendrabutyje – naujos durys"
(„U. ž." informacija)

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Uk­mer­gės ra­jo­no apy­lin­kės teis­mas, ku­rio pa­tal­po­se už­fik­suo­ta de­šimt kar­tų nor­mą vir­ši­jan­ti gyv­si­dab­rio ga­rų kon­cen­tra­ci­ja, lai­ki­nai dir­ba Uk­mer­gės tu­riz­mo ir ver­slo in­for­ma­ci­jos cen­tre bei ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­te.

Lai­ki­nai teis­mo pir­mi­nin­ko pa­rei­gas ei­nan­tis tei­sė­jas Ri­nal­das Ada­mo­nis pa­sa­ko­jo, kad šiuos me­tus ten­ka pra­dė­ti la­bai su­dė­tin­go­je si­tu­a­ci­jo­je. Ga­li­ma sa­ky­ti, dar­bas pa­ra­ly­žiuo­tas, nes dar­buo­to­jai ne­tu­ri nei kom­piu­te­rių, nei jo­kių bal­dų. Daik­tų iš­si­neš­ti ne­lei­džia­ma, kol jie ne­iš­va­ly­ti nuo įsi­skver­bu­sio gyv­si­dab­rio.

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Uk­mer­gė­je ati­da­ry­ti pir­mie­ji šiuolaikiški lai­do­ji­mai na­mai. Nau­jo­viš­ka­me sta­ti­ny­je įreng­tos ke­tu­rios skir­tin­go dy­džio lai­do­ji­mo sa­lės. Dvi iš jų su­jung­tos slan­kio­jan­čia sis­te­ma, tad rei­ka­lui esant ga­li­ma pa­vers­ti į itin erd­vią šim­to kvad­ra­ti­nių met­rų pa­tal­pą.

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Zofija Varžgalienė idėją statyti laidojimo namus puoselėjo nuo 2008-ųjų.

 

Jei­gu Lai­čių kai­mo šei­mi­nin­kės su­gal­vo­tų da­ly­vau­ti ku­li­na­ri­jos kon­kur­se, jos nie­kuo ne­nu­si­leis­tų pa­tiems ge­riau­siems vi­rė­jams. Tuo bu­vo ga­li­ma įsi­ti­kin­ti sa­lo­tų ir miš­rai­nių de­gus­ta­ci­jos va­ka­ro­nė­je, į ku­rią mo­te­rys su­si­rin­ko, pa­kvies­tos bib­lio­te­ki­nin­kės Van­dos Vinc­kie­nės.

Vai­do­tė GRIŠKEVIČIŪTĖ

Autorės nuotr. Dovanos – šeimininkei Aldonai Kriukelienei (dešinėje).

Puslapis 959 iš 1016

Informacija apie parengtą elektros tinklų teritorijų planą. UAB GG LTU S1 yra parengusi 4999 kW galios saulės elektrinės Sodų g. 1, Šemetiškių k., Deltuvos sen., Ukmergės r. sav. elektros tinklų teritorijų planą. Su planu galima susipažinti plano rengėjo internetiniame puslapyje . Dėl papildomos informacijos kreiptis į UAB GG LTU S1 įgaliotą atstovę Poliną Kuznetsovą, el. p. polina.kuznetsova@greengenius.com

Vilkmerge restoranas

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų