Ukmergės savivaldybės naujienos
Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Nors už lan­go gruo­dis ir vi­si ruo­šia­si Ka­lė­doms, mies­te šią sa­vai­tę vy­ko me­de­lių so­di­ni­mo dar­bai. Cen­tri­nė­je gat­vė­je į iš­kirs­tų me­džių vie­tą pa­so­din­ta aš­tuo­nio­li­ka lie­pai­čių.

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Re­konst­ruo­jant Kęs­tu­čio aikš­tę, bu­vo iš­kirs­ta de­vy­nio­li­ka lie­pų ir vie­nas kle­vas. Me­džiai, bent va­sa­rą den­gę ap­si­lu­pi­nė­ju­sias pa­sta­tų sie­nas, vie­nas po ki­to griu­vo ant ša­li­gat­vio. Pro­jek­te bu­vo nu­ma­ty­tas ir aikš­tės ap­žel­di­ni­mas, tai­gi me­de­lius at­so­din­ti nu­tar­ta pa­bai­gus klo­ti ša­li­gat­vio dan­gą.

Kęs­tu­čio aikš­tė­je pa­va­sa­rį tu­rė­tų su­ža­liuo­ti lie­pai­tės.

Sa­vait­ga­lį vy­ku­siai Mies­to šven­tei „My­liu Uk­mer­gę“ te­ko at­lai­ky­ti sun­kų pras­to oro iš­ban­dy­mą. Šal­tis, lie­tus ir vė­jas ne vie­nam ta­po pre­teks­tu į ren­gi­nius nei­ti. Ta­čiau dau­gu­ma atė­ju­sių­jų pa­svei­kin­ti mies­tą ju­bi­lie­jaus pro­ga li­ko pa­ten­kin­ti.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Šventėje dalyvavo ir maži, ir dideli.

Šį sa­vait­ga­lį Uk­mer­gė­je šur­mu­liuos Mies­to šven­tės ren­gi­niai. Jiems skir­tas fi­nan­sa­vi­mas ge­ro­kai kuk­les­nis nei anks­tes­niais me­tais. Ta­čiau, anot or­ga­ni­za­to­rių, tai ne­taps kliū­ti­mi pa­ro­dy­ti, kad kul­tū­ri­nis gy­ve­ni­mas ra­jo­ne gy­vas.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Visi kviečiami į šventę.

Puslapis 963 iš 1058

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų