Daina – geriausia apsauga nuo blogio

Uk­mer­gės „Ši­lo“ vi­du­ri­nės mo­kyk­los jau­nu­čių ber­niu­kų cho­ras da­ly­va­vo XI-ame cho­rų fes­ti­va­ly­je-ak­ci­jo­je „Lie­tu­vos ber­niu­kai prieš smur­tą ir nar­ko­ma­ni­ją“. Į sos­ti­nė­je vy­ku­sį ren­gi­nį su­va­žia­vo apie tūks­tan­tį cho­ris­tų iš vi­sos Lie­tu­vos.

Mu­zi­kos mo­ky­to­jos Ne­rin­gos Va­lins­kie­nės va­do­vau­ja­mi „Ši­lo“ moks­lei­viai šia­me fes­ti­va­ly­je da­ly­vau­ja jau šeš­tus me­tus. Lie­tu­vos cho­rų są­jun­gos ir Lie­tu­vos liau­dies kul­tū­ros cen­tro ren­gia­ma ak­ci­ja skir­ta su­do­min­ti kuo dau­giau vai­kų bei jau­nuo­lių cho­ri­niu dai­na­vi­mu. Anot or­ga­ni­za­to­rių, ši veik­la ne tik ug­do me­ni­nius įgū­džius. Toks už­si­ė­mi­mas – ir vie­nas iš smur­to nau­do­ji­mo, svai­ga­lų var­to­ji­mo pre­ven­ci­jos bū­dų.

Ne­rin­gos Va­lins­kie­nės nuotr. „Ši­lo“ vi­du­ri­nės mo­kyk­los cho­ris­tai prie ka­ra­liaus Min­dau­go pa­min­klo Vil­niu­je.

Ren­gi­nį su­da­rė dvi da­lys. Pir­mo­jo­je, vy­ku­sio­je Vil­niaus mo­ky­to­jų na­mų kie­me­ly­je, žiū­ro­vams kon­cer­ta­vo 30 jau­nu­čių ber­niu­kų cho­rų. Vi­si kar­tu, taip pat ir uk­mer­giš­kiai, pri­sta­tė pa­gal pa­reng­tą pro­gra­mą iš­mok­tus kū­ri­nius. Ant­ro­ji da­lis vy­ko Šv. Jo­nų baž­ny­čio­je – jo­je da­ly­va­vo ber­niu­kų ir jau­nuo­lių ko­lek­ty­vai.

Fes­ti­va­lis šie­met su­ta­po su ke­lio­mis gra­žio­mis pro­go­mis: Tė­vo die­na, ke­lis šim­tus cho­ris­tų – ber­niu­kų, jau­nuo­lių ir vy­rų vie­ni­jan­čio „Ąžuo­liu­ko“ cho­rų ko­lek­ty­vo bei Kau­no ber­niu­kų ir jau­nuo­lių cho­ro „Var­pe­lis“ 50-me­čiais, o 45 me­tų ju­bi­lie­jų ne­se­niai at­šven­tė ren­gi­ny taip pat da­ly­va­vęs Šiau­lių ber­niu­kų ir jau­nuo­lių cho­ras „Da­gi­lė­lis“. Kar­tu su ki­tais cho­ris­tais uk­mer­giš­kiai da­ly­va­vo ša­lia ka­ra­liaus Min­dau­go pa­min­klo, prie „Ąžuo­liu­ko“ įkū­rė­jo ma­est­ro Her­ma­no Pe­relš­tei­no ąžuo­lo vy­ku­sio­je gar­bės žen­kliu­kų tei­ki­mo nu­si­pel­niu­siems šio ko­lek­ty­vo cho­ris­tams ce­re­mo­ni­jo­je.

Dar prieš ren­gi­nį vi­si pa­kvies­ti cho­rai or­ga­ni­za­to­riams tu­rė­jo pa­teik­ti po nuo­trau­ką ir gru­pės ap­ra­šy­mą. Vi­sa tai iš­spaus­din­ta spe­cia­liai fes­ti­va­liui iš­leis­to­je bro­šiū­ro­je. Lei­di­ny­je – ir „Ši­lo“ mo­kyk­los cho­ras, ku­ria­me dai­nuo­ja per tris­de­šimt 1–8 kla­sių ber­niu­kų.

N. Va­lins­kie­nės mo­ko­mi dai­no­rė­liai kasmet da­ly­vau­ja Uk­mer­gės moks­lei­vių cho­rų šven­tė­je „Dai­nuo­ju Lie­tu­vą kaip džiaugs­mą“, mies­to ren­gi­niuo­se, kon­cer­tuo­ja sa­vo mo­kyk­lo­je. Tarp džiu­gių veik­los re­zul­ta­tų – II laips­nio di­plo­mas Lie­tu­vos vai­kų ir jau­ni­mo cho­rų fes­ti­va­lio-kon­kur­so „Mes lie­tu­vos vai­kai“ pir­ma­ja­me re­gio­ni­nia­me tu­re. Mo­ki­niai taip pat yra res­pub­li­ki­nių ren­gi­nių, dai­nų šven­čių da­ly­viai.

 

 

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų