Ukmergės šilumos ūkio naujienos
Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Ežerais ir kalvomis apsupta Žemaitkiemio seniūnija savo ateitį mato kaip turizmo kraštą. Neseniai visuomenei pristatytas daugiau nei 90 tūkst. litų vertės projektas, kurio metu sutvarkyti seniūnijos paplūdimiai ir piliakalniai.

Nors mies­to pi­lia­kal­nio in­fra­struk­tū­ros ge­ri­ni­mo dar­bus bu­vo nu­ma­ty­ta už­baig­ti ge­gu­žę, pa­baig­tu­vės nu­ke­lia­mos į vi­dur­va­sa­rį. Dar­bus at­lie­kan­čios įmo­nės va­do­vai tvir­ti­na, kad pa­gal pla­ną dar­buo­tis su­truk­dė ne­nu­ma­to­mos kliū­tys.

Alvydas iš Krekšlių išsakė priekaištus buitinių atliekų vežėjams. Ukmergiškis pasakojo, kad praėjusį antradienį pagal grafiką šiame rajone šiukšlės turėjo būti išvežtos, tačiau nebuvo. Gyventojai paskambino įmonei „Ekonovus“ ir esą išgirdo, kad neturi laiko... Vėliau žmonėms buvo pasakyta, kad sugedo atliekas surenkantis automobilis.

Ant­ra­die­nio po­pie­tę Uk­mer­gės prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo tar­ny­bos sa­lė ai­dė­jo nuo vai­kų bal­sų. Čia vy­ko Vai­kų ir moks­lei­vių pie­ši­nių prieš­gais­ri­ne ir ci­vi­li­ne sau­gos te­ma kon­kur­so lau­re­a­tų ap­do­va­no­ji­mas.

Ukmergės miškų urėdija informuoja, kad viename didžiausių urėdijos miškų – Šešuolių girioje tiesiamas naujas kelias. Jis palengvins privažiavimą prie sunkiai pasiekiamų miškų.

 

Praėjusį savaitgalį tris dienas tikintieji Vepriuose po šv. Mišių bažnyčioje ėjo Kalvarijų kelius. Taip šiame krašte minėtos Sekminės. Vaizdingoje vietoje įkurtos Veprių Kalvarijos – 35 Kryžiaus kelio koplytėlės, 8 mediniai ir 1 geležiniai vartai. Kryžiaus kelio ilgis apie 6 km. Prie kiekvienos stotelės meldžiamasi, viso kelio metu giedamos giesmės.

Spaudžiant stipriems šalčiams ypatingą dėmesį reikėtų skirti savo augintiniams: tiek katėm ir šunim, tiek ūkiniams gyvūnams. Svarbu juos apsaugoti nuo šalčio ir pasirūpinti, kad turėtų pakankamai tinkamo maisto.

Gegužės 18-ąją minima tarptautinė Muziejų diena. Ta proga kalbiname Ukmergės kraštotyros muziejaus direktorę Vaidutę Sakolnikienę.

 

Ukmergės rajono savivaldybei teks priimti neregėtą dovaną. Viena pensininkė, norėdama apsigyventi senelių namuose, savivaldybei dovanoja butą. Panašaus atvejo nieks neatmena. Paprastai valdiškos pastogės pageidaujantys senoliai nuosavo būsto jau nebeturi – būna padovanoję jį vaikams, anūkams ar giminaičiams.

Uk­mer­giš­kis Bro­nis­lo­vas Ka­se­lis ap­do­va­no­tas Aukš­čiau­sio­jo laips­nio nu­si­pel­niu­sio ap­lin­ko­sau­gi­nin­ko žen­klu. Žen­klas ir apie jį liu­di­jan­tis pa­žy­mė­ji­mas įteik­tas pir­ma­die­nį Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jo­je pa­mi­nė­tos Pa­sau­li­nės me­te­o­ro­lo­gi­nės die­nos pro­ga.

Puslapis 481 iš 690

Kuponas Ukmergės žinios

Veterinarijos klinika

Pridavimas

Ukmerges siluma

Vilkmerge restoranas

Ar pritariate naujam automobilių registracijos mokesčiui?
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Floros Studija

sale

Telefonai Ukmergė

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų