Ukmergės šilumos ūkio naujienos
Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Kiek­vie­no žmo­gaus gy­ve­ni­me kar­tais nu­tin­ka keis­ti su­ta­pi­mai. Uk­mer­giš­kė Ja­ni­na Ige­lie­nė sa­vo gy­ve­ni­mo svar­biau­sias da­tas dė­lio­ja bir­že­lį. Taip jau nu­ti­ko, kad bū­tent bir­že­lį mo­te­ris den­gia ne vie­no gim­ta­die­nio ir ju­bi­lie­jaus sta­lą.

Šie­met iš­si­pil­dė At­ko­čių gy­ven­to­jų il­gai puo­se­lė­ta sva­jo­nė. Re­no­va­vus bu­vu­sios mo­kyk­los pa­tal­pas ben­druo­me­nė įgi­jo jau­kius na­mus. 

Pilna Taujėnų kultūros namų salė susirinko pasiklausyti taujėniškės 17-metės Viktorijos Pranaitytės akustinio koncerto. Pernai mūsų bibliotekoje buvo surengtos  Viktorijos ir jos mamos Gražinos parodos. Dukra pristatė savo menines nuotraukas, o mama – rankomis pieštus šilko šalikėlius.

Šią sa­vai­tę su sa­vo mo­kyk­lo­mis at­si­svei­ki­na ra­jo­no abi­tu­rien­tai. Iš­leis­tu­vių šven­tės ne­at­sie­ja­mos nuo puo­tos ir ki­tų tra­di­ci­jų, o la­biau­siai pa­gei­dau­ja­mo­mis vie­to­mis links­my­bėms iš­lie­ka ra­jo­no dva­rai.

Ar­tė­jant Sme­to­ni­nėms, UAB „Te­le­mar­ke­ting“ iš­lei­do pir­ma­jam Lie­tu­vos pre­zi­den­tui An­ta­nui Sme­to­nai pa­gerb­ti skir­tą me­da­lį, ku­rį su­kū­rė ži­no­mas skulp­to­rius Al­gir­das Bo­sas.

Ar kiek­vie­nas uk­mer­giš­kis ži­no, kuo sie­ja­si Uk­mer­gė, Lie­tu­vos val­do­vas Vy­tau­tas bei švie­ži agur­kai su me­du­mi? Kur yra siau­riau­sias Lie­tu­vo­je ša­li­gat­vis? Ką sle­pia Vep­rių apy­lin­kė­se riog­san­tys be­to­ni­niai ku­bai?

Nuo spa­lio 11 d. įsi­ga­lio­jo Ke­lių eis­mo tai­syk­lių (KET) pa­kei­ti­mai, transporto priemonių vairuotojams. IV sky­rius. Drau­džia­ma vai­ruo­ti trans­por­to prie­mo­nes ne­tei­sė­tai or­ga­ni­zuo­to­se trans­por­to prie­mo­nių lenk­ty­nė­se.

 

Spalio 10 dieną didžiuosiuose prekybos centruose vyko labdaros akcija „Ukmergė – Podolės Kamenecui“, kurios metu Jaunimo laisvalaikio centro savanoriai rinko nupirktus ir paaukotus daiktus nuo karo Ukrainoje nukentėjusiems žmonėms.

 

Neseniai prasidėjusi brandos egzaminų sesija – įtemptas laikotarpis ne vien dvylika klasių šiemet baigiantiems moksleiviams.

Pivonijos miške esančiame sveikatingumo take dygsta nauji mediniai įrenginiai. Prieš porą metų Ukmergės miškų urėdijai įrengus takus, pavėsines ir suolus, dabar statomi sportui skirti treniruokliai. Viena mėgstamiausių ukmergiškių laisvalaikio praleidimo vietų – Pivonijos miškas. Būtent dėl to užsimota atgaivinti senąją turistinę-poilsinę trasą...

Puslapis 482 iš 677

Veterinarijos klinika

Kasyba

Ukmerges siluma

Vilkmerge restoranas

Kada, manote, bus sukurta vakcina nuo COVID-19?
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Floros Studija

sale

Telefonai Ukmergė

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų