Ukmergės šilumos ūkio naujienos
Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

„Dėl tarybos sprendimo kreipėsi į teismą“

(„U. ž.“ informacija)

„Gaisrininkai tobulinasi pratybose“

(Li­gi­ta Juodvalkienė)

„Už pogrindinę degalinę – baudos“

(Dai­va Zimblienė, „Lie­tu­vos ry­to“ ko­res­pon­den­tė)

„Kelionė po Slovėniją ir Čekiją – sukaupta patirtis“

(An­ge­lė Jo­ku­by­nie­nė, Uk­mer­gės kraš­to ben­druo­me­nių są­jun­gos pir­mi­nin­kė)

„Ukmergės nerūkanti klasė 2010“

(„U. ž.“ informacija)

„Trys vagystės pavyko, per ketvirtą – įkliuvo“

(Dai­va Zimblienė, „Lie­tu­vos ry­to“ ko­res­pon­den­tė)

„Nepilnamečių nusikaltėlių daugėja“

(Pa­reng­ta pa­gal PK in­formaciją)

„Apdovanojo jaunąją akcijos dalyvę“

(„U. ž.“ informacija)

„Sėkmingas jaunosios smuikininkės debiutas“

(„U. ž.“ informacija)

„Globos namų vaikai turiningai praleis vasarą“

(„U. ž.“ informacija)

„Vepriuose siautėjo vandalai“

(PK in­formacija)

„Iš 54 – vienas neblaivus“

(PK in­formacija)

„Žaibas nusitaikė į malkinę“

(„U. ž.“ informacija)

„Už vaikų nepriežiūrą – administracinė atsakomybė“

(PK in­formacija)

„Vietos veiklos grupės akiratyje – kaimas“

(Li­gi­ta Juodvalkienė)

„Į stovyklą – su muzikos instrumentais“

(„U. ž.“ informacija)

„Savo žiniomis pasidalijo su medikais“

(Jo­li­ta Žurauskienė)

„Sta­ti­niuo­se pri­glu­do lau­ko ak­me­nys“

(Jolita Žurauskienė)

„Pa­cien­tai pa­dė­ko­jo gy­dy­to­jams“

(„U. ž.“ informacija)

„Kultūros ikonos“

(Li­na Sukackienė)

„Ukmergėje reikalinga blaivykla“

(As­ta Krogertienė, po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to at­sto­vė spau­dai)

„Maisto prašančiųjų daugėja“

(„U. ž.“ informacija)

„Tarp šviesuolių – ukmergiškis“

(„U. ž.“ informacija)

„Patarimai ekonominei krizei švelninti“

(Zi­ta Bataitienė)

„Riedučių aikštelėje – buteliai ir... išmatos“

(Li­gi­ta Juodvalkienė)

„Nugalėtojai – ukmergiškiai“

(Spor­to cen­tro in­formacija)

„Varžėsi miško pjovėjai“

(Spor­to cen­tro in­formacija)

„Ukmergės žinių“ priedas apie krašto praeitį – „Laiko aidai“

„Sprendžiama sankryžos problema“

(Da­lia Ivaškevičienė, sa­vi­val­dy­bės at­sto­vė spau­dai)

„Siūlo taksistams nesegėti saugos diržų“

(Pa­reng­ta pa­gal ELTA)

„Muziejus duris atvėrė naktį“

(„U. ž.“ informacija)

„Sužalotas motociklininkas“

(„U. ž.“ informacija)

„Karuseles teko perkelti“

(„U. ž.“ informacija)

„Tėvų diena Jaunimo mokykloje“

(Va­len­ti­na Šalavėjienė, so­cia­li­nė pe­da­go­gė)

„Populiarina šiaurietišką vaikščiojimą“

(„U. ž.“ informacija)

„Deltuvos senelių namuose skambėjo muzika“

(„U. ž.“ informacija)

„Posmai sugulė į naują knygą“

(„U. ž.“ informacija)

„Labdaros koncertas parems mažuosius“

(„U. ž.“ informacija)

„Gatvėje liejasi... keiksmažodžiai“

(Li­gi­ta Juodvalkienė)

„Pa­rei­gū­nų ap­si­lan­ky­mas draus­mi­na“

(PK in­formacija)

„Žydinčios vyšnios šakelės” laureatas – ukmergiškis“

(Zi­ta Bataitienė)

„Krizės vieškelis“

(Li­na Sukackienė)

„Parama – prietaisai erkėms pašalinti“

(„U. ž.“ informacija)

„Įklam­pi­no“ įklim­pęs au­to­mo­bi­lis“

(„U. ž.“ informacija)

„Avarijų mažėja“

(Pa­reng­ta pa­gal PK in­formaciją)

„Nenutilęs žingsnių aidas“

(Ra­sa Griškevičienė, Vla­do Šlai­to vie­šo­sios bib­lio­te­kos di­rek­to­rė)

„Mokyklėlė, kurioje mokosi ir kūdikiai“

(Jo­li­ta Žurauskienė)

„Siūlo gerinti sąlygas dirbantiems tėvams“

(„U. ž.“ informacija)

„Ku­ni­go šauk­tis ne­rei­kia – jis at­ei­na pats“

(Vil­ma Nemunaitienė)

„Privatūs asmenys įrengė viešą poilsio aikštelę"
(„U. ž." informacija)
„Be gėlynų neliksim"
(„U. ž." informacija)
„Išeinančiam į pensiją pareigūnui – apdovanojimas"
(PK informacija)

„Daugiavaikei motinai jos šuo pridarė bėdų"
(Daiva Zimblienė, „Lietuvos ryto" korespondentė)
„Kolegos pasidalijo patirtimi"
(Asta Krogertienė, policijos komisariato atstovė spaudai)
„Kuriama Ukmergės senamiesčio urbanistinio vystymo vizija"
(Dalia Ivaškevičienė, savivaldybės atstovė spaudai)
„Gaminiuose atgyja šimtmečių tradicijos"
(Ligita Juodvalkienė)
„Kunigą prikvietė per vargus"

(Daiva Zimblienė, „Lietuvos ryto" korespondentė)
„Skriauda – dėl nesuleistų vaistų"
(Vaidotė Griškevičiūtė)
„Minėjo profesinę šventę"
(Ligita Juodvalkienė)
„Šūviai į savo aviganį"
(Daiva Zimblienė, „Lietuvos ryto" korespondentė)
„Sugauti sukčius Daugpilyje padėjo Ukmergės kriminalistai"
(Asta Krogertienė, policijos komisariato atstovė spaudai)
„Sidabriniuose balsuose" – ukmergiškių pergalės"
(Jolita Žurauskienė)
SVAJOKLIUOSE – moksleivių dainos, kuriose atgimsta skaudi tautos istorija
„Domėjosi Ukmergės romais"

(„U. ž." informacija)
„Aptarta dumblo kompostavimo įrenginių statyba"
(Dalia Ivaškevičienė, savivaldybės atstovė spaudai)
„Ne už kalnų brandos egzaminai"
(Jolita Žurauskienė)
„Šiuolaikiška pasaka"
(Lina Sukackienė)
„Nuo tribūnos – į tautą"
(„U. ž." informacija)
„Knygas „skaito" ir šunys..."
(„U. ž." informacija)
„Gatvės muzikos dieną puošė ukmergiškės nuotrauka"
(„U. ž." informacija)
„Po skyrybų žmonai – butas, vyrui – rūsys"
(Daiva Zimblienė, „Lietuvos ryto" korespondentė)
„Knygas „priims" įranga"
(Vaidotė Griškevičiūtė)
„Gėlės ir muzika – motinoms"
(Jolita Žurauskienė)
„Kraštietė jausmus atskleidžia knygoje"
(Rasa Griškevičienė, Vlado Šlaito viešosios bibliotekos direktorė)
„Artėjant sodų bendrijos jubiliejui"
(„U. ž." informacija)
„Popierinių pažymų spausdinti nebereikia"
(„U. ž." informacija)
„Pagerbti geriausi bibliotekininkai"
(„U. ž." informacija)
„Tarptautinėje mugėje – geriausi"
(Jolita Žurauskienė)
Naujas miesto autobusų grafikas
„Neįgaliuosius aplankė ambasadorių žmonos"
(„U. ž." informacija)
„Gatvių lopymo metas"
(„U. ž." informacija)
„Misija Sibiras'10" skelbia dalyvių atranką"
(„U. ž." informacija)
„Sustiprinta greičio kontrolė"
(„U. ž." informacija)
„Meistras prakalbina kiekvieną medį"
(Jolita Žurauskienė)
„Pasaulio pažinimo pamoką vedė amerikietė"
(Meilutė Baškienė, Neringa Rinkūnienė, Ukmergės ,,Šilo" vidurinės mokyklos mokytojos)
PUPSIS: kaip gimsta eilėraščiai ir ką Ukmergėje veikė dainininkė Taja
„Šeršėliafam" pradeda moterų pasakojimus ir Ukmergėje"

(„U. ž." informacija)
„Už dovaną teko susimokėti"
(Ligita Juodvalkienė)
„Suklaidino grafikas"
(Ligita Juodvalkienė)
„Ukmergiškiai – puikūs muzikantai"
(„U. ž." informacija)
Tai ne tas kelias, kuriuo reikėjo eiti"
(Vilma Nemunaitienė)
„Klojami Miesto šventės pamatai"
(Vilma Nemunaitienė)
„Mišką auginantys ir jį naudojantys – vieningi"
(Ligita Juodvalkienė)
„Skleidė savo gerąją patirtį"
(Valerija Dzigelienė, mokyklos mokytojų metodinės tarybos pirmininkė)
„Studijas baigia pirmoji absolventų laida"
(Audronė Guzevičienė, Technologijų ir verslo mokyklos metodininkė, Utenos kolegijos studijų skyriaus specialistė Ukmergėje)
„Sutaupytus pinigus tirpdo nauji etatai"
(Ligita Juodvalkienė)
„Pėsčio ligonio istorija skatins keisti tvarką"
(„U. ž." informacija)
„Turnyras mokytojo atminimui"
(Karolina Krikštaponytė, 3b klasės gimnazistė)
„Mokykla didžiuojasi savo ugdytine"
(Jolita Žurauskienė)
„Seminaruose dalyvautų gausiau"
(Ligita Juodvalkienė)
„Krepšinio meistrės kovėsi Ukmergėje"
(Vaidotė Griškevičiūtė)
Puslapis 939 iš 996

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų